Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Magdalena Cieślak

o mnie

 


Dr Magdalena Cieślak jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UŁ. Uczy literatury brytyjskiej, teorii literatury, kultury oraz filmu. Jest współredaktorką wraz z dr Agnieszką Rasmus kilku książek: Images of the City (Cambridge Scholars Publishing, 2009), Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance (Cambridge Scholars Publishing, 2012) oraz Diversity and Homogeneity. Shakespeare and the Politics of Nation, Class, and Gender (nr 12 Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015) Jej zainteresowania badawcze to dramatyczna literatura renesansowa oraz relacjach między literaturą a współczesnymi mediami w kontekście studiów kulturowych. Obecnie prowadzi badania nad sposobami, w jakie kino podejmuje politycznie i kulturowo subwersywne treści sztuk Szekspira.

Dr Cieślak jest członkiem międzywydziałowego zespołu naukowego Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich. MCBS działa od kwietnia 2012 r. Jego celem jest prowadzenie badań nad twórczością i obecnością Szekspira w kulturze polskiej i światowej. MCBS jest jedynym w Polsce ośrodkiem szekspirologicznym o statusie międzywydziałowej, interdyscyplinarnej jednostki uniwersyteckiej.

Dr Cieślak współpracuje także z międzynarodową platformą internetową ReviewingShakespeare, której celem jest publikowanie recenzji spektakli oraz adaptacji filmowych dzieł Szekspira. Wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem recenzji proszone są o bezpośredni kontakt z redaktorami reprezentującymi Polskę, dr Rasmus lub Dr Cieślak.

publikacje

Monografie:

Screening Gender in Shakespeare’s Comedies. Film and Television Adaptations in the Twenty-First Century. Lanham, MD: Lexington Books, 2019.

 

Książki pod redakcją:

Diversity and Homogeneity. Shakespeare and the Politics of Nation, Class, and Gender (współredakcja z Agnieszką Rasmus). Nr 12 Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Łódź Szekspirowi w 450. rocznicę urodzin

(wspóredakcja: Krystyna Kujawińska Courtney, Agnieszka Rasmus, Monika Sosnowska). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance (współredakcja z Agnieszką Rasmus). Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Images of the City (współredakcja z A. Rasmus). Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2009.

PASE Papers in Literature and Culture (współredakcja z A. Rasmus). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

 

Artykuły w czasopismach:

"Grzegorz Wiśniewski’s Production of Richard III in Teatr Jaracza in Łódź—Textual Authority, the “Director’s Cut”, and Theatre Status."
Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 17:1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 69-80.

"Authority in Crisis? The Dynamic of the Relationship Between Prospero and Miranda in Appropriations of The Tempest." Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, 7:2017. 161-182.

"'… the Ruins of Europe in Back of Me.' Jan Klata’s Shakespeare and the European Condition". Studia Anglica Posnaniensia: An International Review of English Studies, vol. 50/4, 2015. pp. 67-77.

"Presentation of Hamlet and Gertrude in Franco Zeffirelli’s Hamlet". ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Folia Literaria Anglica 5: 2002. 41-59.

"Popularising Shakespeare – Franco Zeffirelli’s Hamlet". Studies in Literature and Culture, Łódź, 2002.

"Michael Almereyda’s Hamlet – an attempt at Hamlet". Cadernos de Tradução No. 7, Florianopolis: UFSC, 2001/1. 109-126.

 

Recenzje w Shakespeare Bulletin:

2016: "King Lear, dir. Jan Klata – Review." Shakespeare Bulletin 34.1 (Spring 2016). pp. 132-139.

2013: "King Richard III" (współautorstwo z A. Rasmus). Shakespeare Bulletin 31.3 (Fall 2013).

2006: "Łukasz Barczyk’s Hamlet (2004), a 'Pearl of the Millennium'." Shakespeare Bulletin 24:1 (Spring 2006).

 

Rozdziały w monografiach naukowych:

"'Straszliwa szykuje się draka': obraz powojennej Polski w Hamlesiu Jerzego Skolimowskiego" (współautorstwo z A. Rasmus). Shakespeare 2014: w 450. Rocznicę Urodzin, red. Krystyna Kujawińska Courtney, Monika Sosnowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, str. 47-57.

"'What a Kerfuffle': Skolimowski's Hamleś (Little Hamlet) and Totalitarian Regime" (współautorstwo z A. Rasmus). Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 166-174.

"Shakespeare’s Camp City". Images of the City, red. M. Cieślak and A. Rasmus. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 124-134.

"The Incredible Amusing Bard, or How to Make Shakespeare Funny: Humorous Games with the Shakespeare Icon". Humour. Theories, Applications, Practices, vol. 2: Making Sense of Humour, red. Sylwia Dżereń-Głowacka, Alina Kwiatkowska. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. 155-161.

"Shakespearean Madness in Modern Dress: Madness in Film Appropriations of Shakespeare’s Plays". Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, red. Katarzyna Szmigiero. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Swietokrzyska Academy, 2009. 39-46.

"High Fidelity or Miss? Kenneth Branagh’s 'Full-text' Hamlet" (współautorstwo z A. Rasmus). PASE Papers in Literature and Culture Proceedings. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

"High-Pop: Shakespeare Revisiting Mass Culture". The Media and International Communication, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk et. al. Peter Lang, 2007. 337-347.

"Michael Almereyda’s Hamlet – Abusive Parents and Rebellious Children". Studies in English Drama and Poetry, red. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. 103-111.

"'Dania jest więzieniem' – klaustrofobiczna przestrzeń Elsynoru w filmowych wersjach 'Hamleta'." Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, red. W. Baluch, M. Lachman, D. Łarionow. Kraków, 2006. 205-222.

"Whose Shakespeare? Europe versus Hollywood in Shakespeare Film Adaptations". PASE PAPERS in Literature, Language and Culture. Warszawa, 2005.

"Michael Almereyda’s Hamlet – a Millennial Tribute to Shakespeare." British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Łódź, 2003. 25-31.

"Popularising Shakespeare – Franco Zeffirelli’s Hamlet." Studies in Literature and Culture, Łódź, 2002.

"An Arrant Knave and a Green Girl – Hamlet and Ophelia in Zeffirelli’s Hamlet". PASE Papers in Culture and Literature. Kraków, 2002.

kontakt

mcieslak@uni.lodz.pl

magdalenacieslak@yahoo.co.uk

 

Dyżury w semestrze letnim:

wtorek: 13.30 – 15.00

środa: 11.00 – 11.30

gabinet 4.15