Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej

dr Magdalena Cieślak

o mnie

 


Dr Magdalena Cieślak jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UŁ. Uczy literatury brytyjskiej, teorii literatury, kultury oraz filmu. Jest współredaktorką wraz z dr Agnieszką Rasmus kilku książek: PASE Papers in Literature and Culture (Łódź University Press, 2008), Images of the City (Cambridge Scholars Publishing, 2009) oraz Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance (Cambridge Scholars Publishing, 2012). Jej zainteresowania badawcze to dramatyczna literatura renesansowa oraz relacjach między literaturą a współczesnymi mediami w kontekście studiów kulturowych. Obecnie prowadzi badania nad sposobami, w jakie kino podejmuje politycznie i kulturowo subwersywne treści sztuk Szekspira.

Dr Cieślak jest członkiem międzywydziałowego zespołu naukowego Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich. MCBS działa od kwietnia 2012 r. Jego celem jest prowadzenie badań nad twórczością i obecnością Szekspira w kulturze polskiej i światowej. MCBS jest jedynym w Polsce ośrodkiem szekspirologicznym o statusie międzywydziałowej, interdyscyplinarnej jednostki uniwersyteckiej.

Dr Cieślak współpracuje także z międzynarodową platformą internetową ReviewingShakespeare, której celem jest publikowanie recenzji spektakli oraz adaptacji filmowych dzieł Szekspira. Wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem recenzji proszone są o bezpośredni kontakt z redaktorami reprezentującymi Polskę, dr Rasmus lub Dr Cieślak.

 

publikacje

Książki pod redakcją:

Diversity and Homogeneity. Shakespeare and the Politics of Nation, Class, and Gender (współredakcja z Agnieszką Rasmus). Nr 12 Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Łódź Szekspirowi w 450. rocznicę urodzin (wspóredakcja: Krystyna Kujawińska Courtney, Agnieszka Rasmus, Monika Sosnowska). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance (współredakcja z Agnieszką Rasmus). Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

Images of the City (współredakcja z A. Rasmus). Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2009.

PASE Papers in Literature and Culture (współredakcja z A. Rasmus). Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

Artykuły w czasopismach:

"'… the Ruins of Europe in Back of Me.' Jan Klata’s Shakespeare and the European Condition". Studia Anglica Posnaniensia: An International Review of English Studies, vol. 50/4, 2015. pp. 67-77.

"Presentation of Hamlet and Gertrude in Franco Zeffirelli’s Hamlet". ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Folia Literaria Anglica 5: 2002. 41-59.

"Popularising Shakespeare – Franco Zeffirelli’s Hamlet". Studies in Literature and Culture, Łódź, 2002.

"Michael Almereyda’s Hamlet – an attempt at Hamlet". Cadernos de Tradução No. 7, Florianopolis: UFSC, 2001/1. 109-126.

Recenzje w Shakespeare Bulletin:

2016: "King Lear, dir. Jan Klata – Review." Shakespeare Bulletin 34.1 (Spring 2016). pp. 132-139.

2013: "King Richard III" (współautorstwo z A. Rasmus). Shakespeare Bulletin 31.3 (Fall 2013).

2006: "Łukasz Barczyk’s Hamlet (2004), a 'Pearl of the Millennium'." Shakespeare Bulletin 24:1 (Spring 2006).

Rozdziały w monografiach naukowych:

"'Straszliwa szykuje się draka': obraz powojennej Polski w Hamlesiu Jerzego Skolimowskiego" (współautorstwo z A. Rasmus). Shakespeare 2014: w 450. Rocznicę Urodzin, red. Krystyna Kujawińska Courtney, Monika Sosnowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, str. 47-57.

"'What a Kerfuffle': Skolimowski's Hamleś (Little Hamlet) and Totalitarian Regime" (współautorstwo z A. Rasmus). Against and Beyond: Subversion and Transgression in Mass Media, Popular Culture and Performance. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 166-174.

"Shakespeare’s Camp City". Images of the City, red. M. Cieślak and A. Rasmus. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 124-134.

"The Incredible Amusing Bard, or How to Make Shakespeare Funny: Humorous Games with the Shakespeare Icon". Humour. Theories, Applications, Practices, vol. 2: Making Sense of Humour, red. Sylwia Dżereń-Głowacka, Alina Kwiatkowska. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. 155-161.

"Shakespearean Madness in Modern Dress: Madness in Film Appropriations of Shakespeare’s Plays". Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, red. Katarzyna Szmigiero. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Swietokrzyska Academy, 2009. 39-46.

"High Fidelity or Miss? Kenneth Branagh’s 'Full-text' Hamlet" (współautorstwo z A. Rasmus). PASE Papers in Literature and Culture Proceedings. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.

"High-Pop: Shakespeare Revisiting Mass Culture". The Media and International Communication, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk et. al. Peter Lang, 2007. 337-347.

"Michael Almereyda’s Hamlet – Abusive Parents and Rebellious Children". Studies in English Drama and Poetry, red. Joanna Kazik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. 103-111.

"'Dania jest więzieniem' – klaustrofobiczna przestrzeń Elsynoru w filmowych wersjach 'Hamleta'." Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, red. W. Baluch, M. Lachman, D. Łarionow. Kraków, 2006. 205-222.

"Whose Shakespeare? Europe versus Hollywood in Shakespeare Film Adaptations". PASE PAPERS in Literature, Language and Culture. Warszawa, 2005.

"Michael Almereyda’s Hamlet – a Millennial Tribute to Shakespeare." British Drama Through the Ages and Medieval Literature. Łódź, 2003. 25-31.

"Popularising Shakespeare – Franco Zeffirelli’s Hamlet." Studies in Literature and Culture, Łódź, 2002.

"An Arrant Knave and a Green Girl – Hamlet and Ophelia in Zeffirelli’s Hamlet". PASE Papers in Culture and Literature. Kraków, 2002.

kontakt

mcieslak@uni.lodz.pl

magdalenacieslak@yahoo.co.uk

 

Dyżury w semestrze letnim 2017:

czwartek, godzina 11.15-13.15

gabinet 4.15