Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

mgr Adam Dudziński (doktorant; PhD student)

O mnie

Mgr Adam Dudziński jest doktorantem w Instytucie Anglistyki UŁ.
Obszarem jego zainteresowań naukowych są socjolingwistyka, fonetyka i fonologia języka angielskiego. Przedmiotem pracy magisterskiej było słowotwórstwo i frazeologia
afro-amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Publikacje
 
Konferencje
 
Kursy
 
Kontakt

 E-mail:  adam.dudz@yahoo.com