Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak

O mnie
Ewa Waniek-Klimczak jest profesorem językoznawstwa angielskiego w Instytucie Anglistyki UŁ, gdzie kieruje Zakładem Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na fonetyce i fonologii języka angielskiego jako drugiego, socjolingwistyce i fonetyce stosowanej. Organizuje konferencje poświęconych akcentom języka angielskiego i nauczania wymowy – w obecnej formie konferencje ACCENTS odbywają się od co roku w grudniu ( www.filolog.uni.lodz.pl/accents). Jest redaktorem naczelnym czasopisma Research in Language  (http://www.degruyter.com/view/j/rela) redaktorem oraz współ-redaktorem naukowym licznych publikacji zbiorowych w zakresie badania i nauczania wymowy.

Publikacje

 

Waniek-Klimczak, Ewa (2107) “English Pronunciation Instruction through the Accents Lens” in Volin, Jan & Radek Skarnitzl (Eds.) The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages.Cambridge Scholars Publishing.pp. 19-45.

 

Waniek-Klimczak, E. & Anna Cichosz (Eds.) (2016).Variability in English across time and space. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Ewa Waniek-Klimczak – Review of Tracey M. Derwing, Murray J. Munro’s Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives for L2 teaching and research. Studies in Second Language Learning and Teaching Vol. 6 No. 2 June 2016 (doi:10.14746/ssllt.2016.6.1.9).

 

Waniek-Klimczak, E. (2015). Correctness in pronunciation instruction: Teachers’ and learners’ views. Konińskie Studia Językowe, vol 3(1): 75-88.

 

Pawlak, M. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2015. Issues in teaching, learning and testing speaking in a second language. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag.

 

Waniek-Klimczak, Ewa and Pawlak, Mirosław. (Eds.) 2015. Teaching and researching the pronunciation of English. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI 10.1007/978-3-319-11092-9.

 

Waniek-Klimczak, E. 2015. Factors affecting word stress recognition by advanced Polish learners of English. In Waniek-Klimczak, E. and Pawlak, M. (Eds.) Teaching and researching the pronunciation of English. Pp. 189-204. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI 10.1007./978-3-319- 11092-9_11.

 

Waniek-Klimczak, E., Rojczyk, A., Porzuczek, A. 2015. ‘Polglish’ In Polish eyes: What English studies majors think about their pronunciation in English. In Waniek-Klimczak, E. and Pawlak, M. (Eds.) Teaching and researching the pronunciation of English. Pp. 23-34. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI: 10.1007./978-3-319-11092-9_2.

 

Henderson, A. , Curnick, L., Frost, D., Kautsch, A., Kirkova-Naskova, A., Levey, D., Tergujeff, E. &Waniek-Klimczak, E. 2015. The English Pronunciation Teaching in Europe Survey: Factors inside and outside the Classroom. In Mompean, J.A & Fouz- González, J. (Eds.). Investigating English Pronunciation: Trends and Directions. Pp. 260-291. Palgrave Macmillan.

 

Waniek-Klimczak, E. 2014. Selected observations on the effect of rhythm on proficiency, accuracy and fluency in non-native English speech. In Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł., Stalmaszczyk, P. (Eds.) Language Learning, Discourse and Communication. Pp. 167-181. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-319-00419-8_12.

 

Kirkova-Naskova, A., Tergujeff, E., Frost, D., Henderson, A., Kautzsch, A., Levey, D., Murphy, D. & Waniek-Klimczak, E. (2013). Teachers' views on their professional training and assessment practices: Selected results from the English Pronunciation Teaching in Europe Survey. In J. Levis & K. LeVelle (eds.), Proceedings of the 4th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference. Aug. 2012. Ames, IA: Iowa State University. 29 –42.

 

Henderson, A., Tergujeff, E., Kirkova-Naskova, A., Kautzsch, A., Waniek-Klimczak, E., Levey, D., Frost, D. & Curnick, L. (2013). English Pronunciation Teaching in Europe Survey: Factors inside and outside the classroom. In Mompeán, J. & Fouz, J. (eds.), Proceedings of the Third International Conference on English Pronunciation: Issues and Practices (EPIP3), Murcia 8th – 10th May 2013. Murcia, Spain: University of Murcia. 36–40.

 

Waniek-Klimczak, E. 2013. Teaching English Pronunciation to English majors in Poland: Selected observations. In Mańczak-Wohfeld, E. and Jodłowiec, M. (Eds.) Exploring the microcosm and macrocosm of language teaching and learning. Pp. 229-242. Kraków: Jagiellonian University Press.

 

Waniek-Klimczak, E. and L. Shockey (Eds.). 2013. Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-24018-8.

 

Waniek-Klimczak, E. 2013. It’s all in teachers’ hands: The English Pronunciation Teaching in Europe Survey from a Polish perspective. In Gabryś-Barker, D., Piechurska-Kuciel, E. & Zybert, J. (Eds.). Investigations in Teaching and Learning Languages. PP. 245-260. Heidelberg: Springer Verlag.DOI: 10.1007/978-3-319-00044-2_17.

 

Waniek-Klimczak, E., Porzuczek, A. & Rojczyk, A. 2013. Affective dimensions in SL pronunciation: A large-scale attitude survey. In Gabryś-Brker, D. & Bielska, J. (Eds.) The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Pp. 124-137. Bristol, UK: Multilingual Matters.

 

Henderson, Alice / Frost, Dan / Tergujeff, Elina / Kautzsch, Alexander / Murphy, Deirdre / Kirkova-Naskova, Anastazija / / Levey, David / Waniek-Klimczak, Ewa/ Cunnigham, Una / Curnick, Lesley). 2012. The English pronunciation teaching in Europe survey: selected results. Research in Language, Vol. 10(1) 5–27.

 

Waniek-Klimczak, E. 2012. Obcy akcent: wróg czy przyjaciel neofilologa? In Stamaszczyk, P. i A. Obrębska (Eds.) Poznawanie Słowa 3: Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2011/2012. pp. 67-76. Łódź: Primum Verbum.

 

Waniek-Klimczak, E. 2011. Acculturation strategy and language experience in expert SLA speakers: An exploratory study. Studies in Second Language Learning and Teaching Vol 1 (2): 227- 246.

 

Waniek-Klimczak, E. 2011. Aspiration and Style: A sociophonetic study of the VOT in Polish learners of English’. In Dziubalska-Kołaczyk, K., Wrembel, M., Kul, K. (Eds.) Achievements and perspectives in the acquisition of second language speech: New Sounds 2010, pp. 301-314. Peter Lang.

 

Waniek-Klimczak, E. 2011. ‘I am good at speaking, but I failed my phonetics class’: Pronunciation and Speaking in Advanced Learners of English. In Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E., Majer, J. (Eds.) Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition. Clavendon: Multilingual Matters.

 

Waniek-Klimczak, E. 2011. Aspiration in Polish: A Sound Change in Progress? In M. Pawlak, J. Bielak (Eds.) New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies. pp. 3-11. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-20083-0_1.

 

Pawlak, M. Waniek-Klimczak, E and J Majer. (Eds.). 2011. Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition. Clavendon: Multilingual Matters. Waniek-Klimczak, E. 2010. Sound. In Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Ed.) New Ways to Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Pawlak, M. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2010. Mówienie w języku obcym – sukcesy I porażki uczenia się i nauczania. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

 

Waniek-Klimczak, E. and L. Shockey. (Eds.) 2010. Research In Language, 8. Special Issue On Researching Variability and Teaching Accents of English. Waniek-Klimczak, E. (Ed.) 2010. Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Cambridge Scholars Publishing.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Socio-psychological conditioning in ESL Pronunciation: Consonant voicing in English spoken by Polish immigrants to Britain. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Przyswajanie rytmu jako elementu organizacji czasowej języka. W Nijakowska. J. (ed.) Język, poznanie, zachowanie. pp. 110-119. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Badanie wymowy w języku obcym – od teorii do praktyki”. Neofilolog 32: 19-32.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Sociolinguistic conditioning of phonetic category realization in non-native speech. Research in Language 7: 149-166.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Sources of difficulty in the acquisition of English rhythm by Polish learners: A developmental perspective. In Wysocka, M. (Ed.) On Language Structure, Acquisition and Teaching. Studies in Honour of Janusz Arabski on the Occasion of his 70thBirthday: 359-169. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Psycho-socjolingwistyczne uwarunkowania produkcji mowy w języku nie-rodzimym. Zeszyty Naukowe PWSZ we Wlocławku: Rozprawy Humanistyczne, Tom X: 305-316.

 

Waniek-Klimczak, E. 2009. Category Implementation in Non-native Speech: the case of aspirated plosives in Polish-English bilinguals. Oleksy, W. and Stalmaszczyk, P. (Eds). Firstschrift for Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: 497-512. Frankfurt: Peter Lang.

 

Waniek-Klimczak, E. 2008 (Ed.) Issues in Accents of English. Cambridge Scholars Publishing.

 

Waniek-Klimczak, E. 2007. Problems with focus on form in pronunciation teaching: The case of stress and rhythm vs. grammatical accuracy in EFL speech. Pawlak, M. (Ed.). Exploring focus on form in language teaching (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts). Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.

 

Waniek-Klimczak, E. 2007. Osoba dwujęzyczna to nie dwie osoby jednojęzyczne w jednym umyśle: kilka uwag na temat poznania i realności fonicznej w dwujęzyczności. In Majer, J. and J. Nijakowska (Eds.) Język – poznanie – zachowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 2007. Success in non-native speech production: a parametric phonetic approach. In: Arabski, J. (Ed.). On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 2007. The dynamism of phonological category realisation in non-native speech: functional perspective. In Cap. P and J. Nijakowska (Eds.) Current Trends in Pragmatics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. pp. 336-353.

 

Waniek-Klimczak, E. 2007. Success in non-native speech production: the issue of pronunciation. In Stalmaszczyk, P. and I. Witczak-Plisiecka (Eds) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Łódź University Press. pp. 323-332.

 

Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2006. Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie.

 

Waniek-Klimczak, E. 2006. Age factor as a predictor of success in non-native pronunciation: The acquisition of timing relations in English. In Witczak-Plisiecka (Ed.). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Pedagogika Vol. V: 15-32.

 

Waniek-Klimczak, E. 2006. Sukces w nauczaniu wymowy języka angielskiego: w poszukiwaniu wzorca. In Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Rozprawy Humanistyczne Vol. VII: 81-98.

 

Waniek-Klimczak, E. 2006. Fonetyka w kształceniu nauczycieli: analiza wybranych aspektów ‘teacher talk’ na przykładzie języka angielskiego polskich nauczycieli-praktykantów. In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds). Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie:

 

Waniek-Klimczak, E. 2005. Temporal parameters in second language speech: An applied linguistic phonetics approach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

Waniek-Klimczak, E. 2005. Predictors of success in SLA speech: selected observations. Research in Language 3: 167-190.

 

Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E.(Eds). 2005. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. VII.

 

Waniek-Klimczak, E. and K. Klimczak. 2005. Target in Speech Development: Learners’ views. In Dziubalska-Kołaczyk, K. and J. Przedlacka (Eds.). English Pronunciation Models: A Changing Scene. Bern: Peter Lang: 229-250.

 

Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.). 2004. Zeszyt Naukowy InstytutuNeofilologii (3), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2004 (4).

 

Waniek-Klimczak 2004. Phonetic universals as predictors of success in second language speech. In Sobkowiak W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilogii (3) , PWSZ w Koninie: 151-162.

 

Waniek-Klimczak, E. 2003. Relacja pomiędzy poprawnościa i biegłościa wymowy w języku angielskim jako drugim. In Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (2), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2003 (2): 33-45.

 

Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.). 2003. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (2), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2003 (2)

 

Waniek-Klimczak, E. and Sobkowiak, W. (Eds.). 2003. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. V..

 

Waniek-Klimczak, E. 2003. Rating speech for accuracy and proficiency: on what does it depend? In Waniek-Klimczak, E. and Sobkowiak, W. (Eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Neofilologia Tom V: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku: 225-242.

 

Ewa Waniek-Klimczak and Dłutek, A. (2003) Ocena języka mówionego – aspekt fonetyczny. In Sobkowiak W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Neofilologia Tom V: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku:243-266.

 

Waniek-Klimczak, E. and P. J. Melia (Eds.) 2002. Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2002. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. II.

 

Waniek-Klimczak, E. 2002. How to predict unpredictable: English word stress from Polish perspective. In Waniek-Klimczak, E. and P. J. Melia (Eds.) Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology, Frankfurt am Main: Peter Lang: 221-242.

 

Waniek-Klimczak, E .2002. Context for teaching English phonetics and phonology. In Waniek-Klimczak E. and P. J. Melia (Eds.). Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang:139-152.

 

Waniek-Klimczak, E .2002. Akcent wyrazowy w nauczaniu fonetyki. In: Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.). Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, tom II: 101-114.

 

Waniek-Klimczak, E . 2002. Typological universals in second language phonology: the predictive power of Markedness Differential Hypothesis. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica Anglica 4: 275-289.

 

Waniek-Klimczak, E . 2001. Akcent wyrazowy w języku angielskim jako drugim: w poszukiwaniu strategii. Neofilologia – tom 1.Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku.:27 –40. Waniek-Klimczak, E. and H. Majer. 2001. Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w opinii studentów studiów licencjackich. Neofilologia – tom 1.Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku.: 55 – 68.

 

Waniek-Klimczak, E . 2000. Fonetyka w kształceniu i pracy nauczyciela języka obcego. Płockie Rozprawy Neofilogiczne, Tom II: 47-68.

 

Waniek-Klimczak, E . 1999. Vowel duration in interlanguage. Speak Out! No. 23: 26-30.

 

Waniek-Klimczak, E. 1999. „Jak Cię słyszą tak Cię piszą” – Fonetyka Języka obcego w Neofilologii. Kwartalnik Neofilologiczny, XLI, 3-4, 1999 : 367 – 379.

 

Waniek-Klimczak, E . 1998. Sources of variability in L2 phonology: vowel duration in ‘Polish English’. In M. Catherine Gruber, Derrick Higgins, Kenneth Olson and Tamara Wysocki (Eds.). CLS 34/2: The Panels. Chicago Linguistic Society

 

Waniek-Klimczak, E . 1997. How to study second language speech: the issue of theory. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica 36: 271 – 293, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E . 1997. Context for teaching English phonetics and phonology at Polish Universities and colleges: a survey. In: Waniek-Klimczak (Ed.) Teaching English Phonetics and Phonology II: Accents `97:. 5- 17, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E . 1996. The representation of sociophonetic variables: phonetic implementation of [voice] in `Polish English’. Studia Phonetica Posnaniensia, vol.5:101-140. Poznań: Adam Mickiewicz University Press.

 

Waniek-Klimczak, E. 1996. Phonetics and Phonology: the representation of vowel duration. In: Waniek-Klimczak (Ed.) Teaching English Phonetics and Phonology, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 1993. Sounds. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Ed.) Ways to Language: An Introduction to Linguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E. 1993. The Sociolinguistic Study of Phonetic Parameters in `Polish English’: a case study of voice implementation in the speech of Polish immigrants to Great Britain”, unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Łódzki.

 

Waniek-Klimczak, E . 1992. Fonetyka a socjologia: wzdłużenie samogłosek angielskich w mowie dwóch pokoleń imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Acta Unversitatis Lodzensis, Folia Linguistica 26: 115-127. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E ,. 1991. Some remarks on the sociolinguistic implications of phonetic interference in speech translation. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.) Translation and Meaning, Part 2: 297-304. Maastricht.

 

Waniek-Klimczak, E. 1990. The use of parametric tests in the study of the vowel duration cue for voicing in the following word-final consonant in `Polish English’. In: Coleman, D. and B, Lewandowska-Tomaszczyk (Eds), Using Statistics for Language Studies, 121-136. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Waniek-Klimczak, E 1988. Strength relations in syllable structure in English, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica 19: 49-55. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Konferencje

 

 

Tytuł referatu Reflecting on pronunciation instruction in the English classroom. Nazwa Konferencji Accents 2017, Łódź, 30.11-2.12. 2017.

 

Tytuł referatu Rhoticity as a feature of clear speech. Nazwa Konferencji Classroom-Oriented Research, Konin, 9-11.10, 2017.

 

Tytuł referatu Fluency development in academic presentations (z Agatą Klimczak-Pawlak), Nazwa Konferencji Classroom-Oriented Research, Konin, 9-11.10, 2017.

 

Tytuł referatu Variable rhoticity in L2 English (z Magdaleną Zając) Nazwa Konferencji 5th International Conference on English Pronunciation: Issues & Practices, Caen, Francja, 17-19 maja 2017.

 

Tytuł referatu: Pronunciation variability in Polish students of English: The use of target pronunictaion in mock vs. regular spoken English exam. Nazwa Konferencji: Focus on the Learner. Konin 17-19 października 2016r.

 

Tytuł referatu: Poles in the UK: Rhoticity revisited. Nazwa konfernecji: Accents 2016 (1-3 grudnia 2016, Łódź).

 

Tutuł referatu: Data in Linguistics (Panelist: Applied Phonetics) Nazwa Konferencji: Poznań Linguistics Meeting, Poznań 15-17 września 2016r.

 

Tytuł referatu: Age in the acquisition of L2 English temporal parameters by native speakers of Polish: a re-assessment. Nazwa Konferencji: 28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, Poland, 19021 May 2016.

 

Tytuł referatu (z Agatą Klimczak-Pawlak): Prosody in academic presentations: action research report. Nazwa Konferencji: 28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, Poland, 19021 May 2016.

 

Tytuł referatu: Language attitudes in recent Polish immigrants to the UK Nazwa konferencji: International Conference on Bilingualism, 21-23 marca 2015r., Malta

 

Tytuł referatu: From language learners to language users: Re-thinking pronunciation instruction in the English classroom (referat plenarny) Nazwa konferencji: Speaking in a Foreign language: Enhancing the quality of classroom interaction. Konin, 11-13 maja 2015r.

 

Tytuł referatu: Accents in non-native speakers: problems, challenges, (possible) solutions (referat plenarny).Nazwa konferencji: English Pronunciation: Issues and Practices 4. Praga, 21-23 maja 2015r.

 

Tytuł referatu: Stress and (pitch) accent in academic presentations (z Agatą Klimczak-Pawlak). Nazwa konferencji: Accents 2015, 3-5 grudnia 2015, Łódź

 

Tytuł referatu: Pronunciation teaching? No, thank you. Nazwa konferencji: Accents 2015, 3-5 grudnia 2015, Łódź

 

Tytuł referatu: Expert learners’ beliefs: insights from Polish immigrants to the UK Nazwa konferencji: Language Learning Strategies: Challenges for the future. Konin, 4-5 czerwiec 2014

 

Tytuł referatu: Between ‘Polglish’ and native pronuncitaion: What English studies majors think of native and non-native accents. Autorzy: Ewa Waniek-Klimczak, Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk. Nazwa konferencji: Accents 2014, Łódź, 11-13 grudnia 2014r.

 

Tytuł referatu: Word frequency as a predictor of difficulty: The case of Word-stress pat tern recognition by advanced learners of English. Nazwa konferencji: Accents 2014, Łódź, 11-13 grudnia 2014r.

 

Tytuł referatu: Priorytety w kształceniu językowym dla potrzeb zglobalizowanego rynku pracy. Nazwa konferencji: Międzynarodowe sympozjum naukowe Z warsztatu neofilologów, Płock 7 kwietnia 2014r.

 

Seminaria naukowe – w Polsce: Silesian Meeting of Young Scholars, Szczyrk, Poland 6-7 listopada 2014r.

 

Tytuł referatu: Teaching English to meet the challenge of an international labour market in Poland – Practices and Experiences Nazwa konferencji: ADULT EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING, październik 17-19, 2013 University of Szeged, Hungary

 

Tytuł referatu: English pronunciation teaching in Europe: Inside and outside the classroom Autorzy: Alice Henderson, Alexander Kautzsch, Anastazija Kirkova-Naskova, Dan Frost, David Levey, Deirdre Murphy, Elina Tergujeff, Ewa Waniek-Klimczak, Lesley Curnick,

 

Nazwa Konferencji: English Pronunciation in Practice 3 (EPIP3), Murcia, Spain, 8-10 May 2013,

 

Tytuł referatu: To teach or not to teach: Pronunciation in an English classroom Nazwa Konferencji: Classroom-oriented research: reconciling theory and practice. Konin 14-16 października 2013r.

 

Tytuł referatu: ‘Bookish English”, in natural context: developing the speaking skill in an immigrant setting. Nazwa konferencji: Speaking in a foreign language: psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. Konin, 13-15 maja 2013 r.

 

Tytuł referatu “Accent stories” – Polish immigrants as expert learners Nazwa konferencji 25th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. Szczyrk, Poland, 23-25 May 2013

 

Tytuł referatu: Pronunciation research – pronunciation teaching: Is there a link there? Nazwa konferencji: Accents 2013, Łódź, Poland, 5-7 grudzień 2013

Kursy
 
Kontakt

 

e-mail: ewa.waniek.klimczak@uni.lodz.pl

Dyżur w semestrze letnim 2017/2018:

środa, 13.13-15.00, pokój 4.05 oraz po umówieniu środa 9.00-10.00, pokój 4.05