Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak (head of department)

O mnie
Ewa Waniek-Klimczak jest profesorem językoznawstwa angielskiego w Instytucie Anglistyki UŁ, gdzie kieruje Zakładem Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na fonetyce i fonologii języka angielskiego jako drugiego, socjolingwistyce i fonetyce stosowanej. Organizuje konferencje poświęconych akcentom języka angielskiego i nauczania wymowy – w obecnej formie konferencje ACCENTS odbywają się od co roku w grudniu ( www.filolog.uni.lodz.pl/accents). Jest redaktorem naczelnym czasopisma Research in Language  (versita.com/ril) redaktorem oraz współ-redaktorem naukowym licznych publikacji zbiorowych w zakresie badania i nauczania wymowy.

Publikacje

 

 
2015
Pawlak, M. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2015. Issues in teaching, learning and testing speaking in a second language. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag.
 
Waniek-Klimczak, E. 2015. Factors affecting word stress recognition by advanced Polish learners of English. In Waniek-Klimczak, E. and Pawlak, M. (Eds.) Teaching and researching the pronunciation of English. Pp. 189-204. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI 10.1007./978-3-319-11092-9_11.
 
Waniek-Klimczak, E., Rojczyk, A., Porzuczek, A. 2015. ‘Polglish’ In Polish eses: What English studies majors think about their pronunictaion in English. In Waniek-Klimczak, E. and Pawlak, M. (Eds.) Teaching and researching the pronunciation of English. Pp. 23-34. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI: 10.1007./978-3-319-11092-9_2.
 
Waniek-Klimczak, Ewa and Pawlak, Mirosław. (Eds.) 2015. Teaching and researching the pronunciation of English. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DO 10.1007/978-3-319-11092-9.
   
2014
Waniek-Klimczak, E. 2014. Selected observations on the effect of rhythm on proficiency, accuracy and fluency in non-native English speech. In Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł., Stalmaszczyk, P. (Eds.) Language Learning, Discourse and Communication. Pp. 167-181. Berlin Heidelberg : Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-319-00419-8_12. 
 
2013
Waniek-Klimczak, E. 2013. Teaching English Pronunciation to English majors in Poland: Selected observations. In Mańczak-Wohfeld, E. and Jodłowiec, M. (Eds.) Exploring the microcosm and macrocosm of language teaching and learning. Pp. 229-242. Kraków: Jagiellonian University Press. 
 
Waniek-Klimczak, E. and L. Shockey (Eds.). 2013. Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.DOI: 10.1007/978-3-642-24018-8. 
 
Waniek-Klimczak, E. 2013. It’s all in teachers’ hands: The English Pronunciation Teaching in Europe Survey from a Polish perspective. In Gabryś-Barker, D., Piechurska-Kuciel, E. & Zybert, J. (Eds.). Investigations in Teaching and Learning Languages. PP. 245-260. Heidelberg: Springer Verlag.DOI: 10.1007/978-3-319-00044-2_17.
 
Waniek-Klimczak, E., Porzuczek, A. & Rojczyk, A. 2013. Affective dimensions in SL pronunciation: A large-scale attitude survey. In Gabryś-Brker, D. & Bielska, J. (Eds.) The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Pp. 124-137. Bristol, UK: Multilingual Matters.    
 
2012
Henderson, Alice / Frost, Dan / Tergujeff, Elina / Kautzsch, Alexander / Murphy, Deirdre / Kirkova-Naskova, Anastazija / / Levey, David / Waniek-Klimczak, Ewa/ Cunnigham, Una / Curnick, Lesley). 2012. The English pronunciation teaching in Europe survey: selected results.Research in Language, Vol. 10(1) 5–27.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2012. Obcy akcent: wróg czy przyjaciel neofilologa? In Stamaszczyk, P. i A. Obrębska (Eds.) Poznawanie Słowa 3: Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2011/2012. pp. 67-76. Łódź: Primum Verbum. 
 
2011
Waniek-Klimczak, E. 2011. Acculturation strategy and language experience in expert SLA speakers: An exploratory study. Studies in Second Language Learning and Teaching Vol 1 (2): 227- 246.  
 
 Waniek-Klimczak, E. 2011. Aspiration and Style: A sociophonetic study of the VOT. In Polish learners of English’. In Dziubalska-Kołaczyk, K., Wrembel, M., Kul, K. (Eds.) Achievements and perspectives in the acquisition of second language speech: New Sounds 2010, pp. 301-314. Peter Lang.  
 
 Waniek-Klimczak, E. 2011. ‘I am good at speaking, but I failed my phonetics class’: Pronunciation and Speaking in Advanced Learners of English. In Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E., Majer, J. (Eds.) Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition. Clavendon: Multilingual Matters. 
 
 Waniek-Klimczak, E. 2011. Aspiration in Polish: A Sound Change in Progress? In M. Pawlak, J. Bielak (Eds.) New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies. pp. 3-11.  Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-20083-0_1.  
 
Pawlak, M. Waniek-Klimczak, E and J Majer. (Eds.).  2011. Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition. Clavendon: Multilingual Matters. 
 
2010
Waniek-Klimczak, E. 2010. Sound. In Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Ed.) Ways to Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   
 
  Pawlak, M. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2010. Mówienie w języku obcym – sukcesy I porażki uczenia się i nauczania. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
UAM. 
 
 Waniek-Klimczak, E. and L. Shockey. (Eds.) 2010.  Research In Language, 8.Special Issue  On Researching Variability and Teaching Accents of English.  
 
 Waniek-KLimczak, E. (Ed.) 2010. Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Cambridge Scholars Publishing.
 
2009
Waniek-Klimczak, E. 2009. Socio-psychological conditioning in ESL Pronunciation: Consonant voicing in English spoken by Polish immigrants to Britain. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2009. Przyswajanie rytmu jako elementu organizacji czasowej języka. W Nijakowska. J. (ed.) Język, poznanie, zachowanie. pp. 110-119. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Waniek-Klimczak, E. 2009. Badanie wymowy w języku obcym – od teorii do praktyki”. Neofilolog 32: 19-32.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2009. Sociolinguistic conditioning of phonetic category realization in non-native speech. Research in Language 7: 149-166.   
 
 Waniek-Klimczak, E. 2009. Sources of difficulty in the acquisition of English rhythm by Polish learners: A developmental perspective. In Wysocka, M. (Ed.) On Language Structure, Acquisition and Teaching. Studies in Honour of Janusz Arabski on the Occasion of his 70thBirthday: 359-169. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2009. Psycho-socjolingwistyczne uwarunkowania produkcji mowy w języku nie-rodzimym. Zeszyty Naukowe PWSZ we Wlocławku: Rozprawy Humanistyczne, Tom X: 305-316.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2009. Category Implementation in Non-native Speech: the case of aspirated plosives in Polish-English bilinguals. Oleksy, W. and Stalmaszczyk, P. (Eds). Firstschrift for Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: 497-512. Frankfurt: Peter Lang.  
 
2008
Waniek-Klimczak, E. 2008 (Ed.) Issues in Accents of English. Cambridge Scholars Publishing.
 
2007
Waniek-Klimczak, E. 2007.  Problems with focus on form in pronunciation teaching: The case of stress and rhythm vs. grammatical accuracy in EFL speech. Pawlak, M. (Ed.). Exploring focus on form in language teaching (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts). Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu. 
 
Waniek-Klimczak, E. 2007. Osoba dwujęzyczna to nie dwie osoby jednojęzyczne w jednym umyśle: kilkauwag na temat poznania i realności fonicznej w dwujęzyczności. In Majer, J. and J. Nijakowska (Eds.) Język – poznanie – zachowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2007. Success in non-native speech production: a parametric phonetic approach. In: Arabski, J. (Ed.). On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
 
 Waniek-Klimczak, E. 2007. The dynamism of phonological category realisation in non-native speech: functional perspective. In Cap. P and J. Nijakowska (Eds.) Current Trends in Pragmatics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. pp. 336-353.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2007. Success in non-native speech production: the issue of pronunciation. In Stalmaszczyk, P. and I. Witczak-Plisiecka (Eds) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Łódź University Press. pp. 323-332. 
 
2006
Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2006.  Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Konin: WydawnictwoPWSZ w Koninie.   
 
Waniek-Klimczak, E. 2006.  Age factor as a predictor of success in non-native pronunciation: The acquisition of timing relations in English. In Witczak-Plisiecka (Ed.). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Pedagogika Vol. V: 15-32.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2006. Sukces w nauczaniu wymowy języka angielskiego: w poszukiwaniu wzorca. In Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Rozprawy Humanistyczne Vol. VII: 81-98.
 
Waniek-Klimczak, E. 2006. Fonetyka w kształceniu nauczycieli: analiza wybranych aspektów ‘teacher talk’ na przykładzie języka angielskiego polskich nauczycieli-praktykantów. In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds). Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Konin: WydawnictwoPWSZw Koninie:
 
2005
Waniek-Klimczak, E. 2005. Temporal parameters in second language speech: An applied linguistic phonetics approach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Waniek-Klimczak, E. 2005. Predictors of success in SLA speech: selected observations. Research in Language 3: 167-190.
 
 Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E.(Eds). 2005. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. VII.
 
Waniek-Klimczak, E. and K. Klimczak. 2005. Target in Speech Development: Learners views. In Dziubalska-Kołaczyk, K. and J. Przedlacka (Eds.). English Pronunciation Models: A Changing Scene. Bern: Peter Lang: 229-250.
  
  Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.). 2004. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (3), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2004 (4).
 
2004
Waniek-Klimczak 2004. Phonetic universals as predictors of success in second language speech. In Sobkowiak W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilogii (3) , PWSZ w Koninie: 151-162.  
 
2003
Waniek-Klimczak, E. 2003. Relacja pomiędzy poprawnościa i biegłościa wymowy w języku angielskim jako drugim. In Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (2), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2003
(2): 33-45.
 
  Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.). 2003.  Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (2), Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2003 (2)
 
 Waniek-Klimczak, E. and Sobkowiak, W. (Eds.). 2003. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. V..
 
Waniek-Klimczak, E. 2003. Rating speech for accuracy and proficiency: on what does it depend? In Waniek-Klimczak, E. amnd Sobkoiwak, W. (Eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Neofilologia Tom V: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku: 225-242.
 
Ewa Waniek-Klimczak and Dłutek, A. (2003) Ocena języka mówionego – aspekt fonetyczny. In Sobkowiak W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.) Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego, Neofilologia Tom V: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku:243-266.
 
2002
Waniek-Klimczak, E. and P. J. Melia (Eds.) 2002. Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 
  Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, E. (Eds.) 2002.  Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Neofilologia, vol. II.
 
 Waniek-Klimczak, E. 2002. How to predict unpredictable: English word stress from Polish perspective. In Waniek-Klimczak, E. and P. J. Melia (Eds.) Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology, Frankfurt am Main: Peter Lang: 221-
242.
 
 Waniek-Klimczak, E .2002. Context for teaching English phonetics and phonology. In Waniek-Klimczak E. and P. J. Melia (Eds.). Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang:139-152.
 
 Waniek-Klimczak, E .2002. Akcent wyrazowy w nauczaniu fonetyki. In: Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (Eds.). Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, tom II: 101-114..
 
Waniek-Klimczak, E . 2002. Typological universals in second language phonology: the predictive power of Markedness Differential Hypothesis. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica Anglica 4: 275-289.
 
2001
Waniek-Klimczak, E . 2001. Akcent wyrazowy w języku angielskim jako drugim: w poszukiwaniu strategii. Neofilologia – tom 1.Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku.:27 –40.
 
Waniek-Klimczak, E. and H. Majer. 2001. Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w opinii studentów studiów licencjackich. Neofilologia – tom 1.Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku.:  55 – 68.
 
2000
Waniek-Klimczak, E . 2000. Fonetyka w kształceniu i pracy nauczyciela języka obcego. Płockie Rozprawy Neofilogiczne, Tom II: 47-68.
 
1999
Waniek-Klimczak, E . 1999. Vowel duration in interlanguage. Speak Out! No. 23: 26-30.
 
Waniek-Klimczak, E. 1999.  „Jak Cię słyszą tak Cię piszą” – Fonetyka Języka obcego w Neofilologii. Kwartalnik Neofilologiczny, XLI, 3-4, 1999 : 367 – 379.
 
1998
Waniek-Klimczak, E . 1998. Sources of variability in L2 phonology: vowel duration in ‘Polish English’. In M. Catherine Gruber, Derrick Higgins, Kenneth Olson and Tamara Wysocki (Eds.). CLS 34/2: The Panels. Chicago Linguistic Society
 
1997
Waniek-Klimczak, E . 1997. How to study second language speech: the issue of theory.  Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica 36: 271 – 293, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Waniek-Klimczak, E . 1997. Context for teaching English phonetics and phonology at Polish Universities and colleges: a survey. In: Waniek-Klimczak (Ed.) Teaching English Phonetics and Phonology II: Accents `97:. 5- 17, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
1996
Waniek-Klimczak, E . 1996. The representation of sociophonetic variables: phonetic implementation of [voice] in `Polish English’. Studia Phonetica Posnaniensia, vol.5:101-140. Poznań: Adam Mickiewicz University Press.
 
Waniek-Klimczak, E. 1996. Phonetics and Phonology: the representation of vowel duration. In: Waniek-Klimczak (Ed.) Teaching English Phonetics and Phonology, 41-Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
1993
Waniek-Klimczak, E. 1993. Sounds. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Ed.) Ways to Language: An Introduction to Linguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Waniek-Klimczak, E. 1993. The Sociolinguistic Study of Phonetic Parameters in `Polish English’: a case study of voice implementation in the speech of Polish immigrants to Great Britain”, unpublished doctoral dissertation, Uniwersytet Łódzki.
 
1992
Waniek-Klimczak, E . 1992. Fonetyka a socjologia: wzdłużenie samogłosek angielskich w mowie dwóch pokoleń imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Acta Unversitatis Lodzensis, Folia Linguistica 26: 115-127. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
1991
Waniek-Klimczak, E ,. 1991. Some remarks on the sociolinguistic implications of phonetic interference in speech translation. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and M. Thelen (eds.) Translation and Meaning, Part 2: 297-304. Maastricht.
 
1990
Waniek-Klimczak, E. 1990.  The use of parametric tests in the study of the vowel duration cue for voicing in the following word-final consonant in `Polish English’. In: Coleman, D. and B, Lewandowska-Tomaszczyk (Eds), Using Statistics for Language Studies, 121-136. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
1988
Waniek-Klimczak, E 1988. Strength relations in syllable structure in English, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Linguistica 19: 49-55. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 

 

Konferencje
 
Kursy
 
Kontakt
Phone: office #48426655220
 
Konsultacje w semestrze letnim 2012-13
 
Środa g. 10.45-11.30 s. 103
Czwartek g. 12.30-13.15 s. 103