Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. UŁ dr hab. Jan Majer

O mnie

 

Prof. UŁ dr hab. Jan Majer jest kierownikiem Pracowni Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim psycholingwistyka, w szczególności dwujęzyczność i teorie przyswajania języka obcego, a także interakcja na lekcji języka obcego, analiza dyskursu edukacyjnego, socjokulturowy kontekst dydaktyki języka angielskiego jako języka międzynarodowego oraz  metodyka nauczania języka angielskiego. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a także visting professor i uczestnik programów wymiany w ośrodkach akademickich m.in. w Pittsburghu, Glasgow, Reading, Sheffield, Manchesterze, Yorku, Lyonie, Maastricht, Namur, Magdeburgu, Vigo, A Corunii, Porto, Balikesir, Žilinie i Płowdiw. W latach 1990-2004 kierownik Kolegium Języków Obcych UŁ – fachowego i dobrze współpracującego zespołu nauczycieli akademickich, tworzącego od podstaw program kształcenia nauczycieli języków obcych na studiach pierwszego stopnia. Ponadto w latach 1991-2002 koordynator programu nauczania i doskonalenia zawodowego nauczycieli języka angielskiego w centralnej Polsce z ramienia The British Council (m.in. inicjatywy ogólnopolskie PACE, PRINCE i SPRITE). Współorganizator cyklicznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych – m.in. JęzykPoznanieZachowanie, FLOW (Foreign Language Opportunities in Writing) oraz Classroom-Oriented Research.

Publikacje
 1. Majer, Jan (ed.), (2012) Rozprawy Humanistyczne XIII. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-284.
 2. Majer, Jan and Salski, Łukasz (eds.), (2011) Foreign Language Opportunities in Writing. Łódź: Łódź University Press. pp. 1-236.
 3. Pawlak, Mirosław, Waniek-Klimczak, Ewa and Majer, Jan (eds.), (2011) Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition. Bristol: Multilingual Matters. pp. 1-311.
 4. Majer, Jan (2011) Talking the same language. Sociocultural aspects of code-switching in L2 classroom discourse. Edited by Pawlak, Mirosław, Waniek-Klimczak, Ewa and Majer, Jan, Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition. Bristol: Multilingual Matters. pp. 66-83.
 5. Majer, Jan (2010) First language acquisition. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, New Ways to Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 317-334.
 6. Majer, Jan (2010) Second language acquisition and foreign language learning. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, New Ways to Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 352-375.
 7. Majer, Jan (ed.), (2010) Rozprawy Humanistyczne XII. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-300.
 8. Majer, Jan (2009) Analiza dyskursu na lekcji języka obcego. Neofilolog 32. Edited by Pawlak, Mirosław, Metody badań w językoznawstwie stosowanym. pp. 101-116.
 9. Majer, Jan (2009) A pedagogical evaluation of intra-sentential code-switching patterns in L2 classroom talk. Research in Language 7. pp. 31-42.
 10. Majer, Jan (ed.), (2009) Rozprawy Humanistyczne X. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-319.
 11. Majer, Jan (2008) Negotiation of form in the foreign-language classroom discourse. Edited by Pawlak, Mirosław, Investigating English Language Learning and Teaching. Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu. pp. 79-94.
 12. Majer, Jan and Majer, Halina (2008) English on target: a second, third, foreign or international language? Edited by Wełnic, Ewa and Fisiak, Jacek, Friendly Metaphors. Essays on Linguistics, Literature and Culture in Honour of Aleksander Szwedek. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 73-86.
 13. Majer, Jan (ed.), (2008) Rozprawy Humanistyczne IX. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-316.
 14. Majer, Jan and Nijakowska, Joanna (eds.), (2007) Język – Poznanie – Zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 1-292.
 15. Majer, Jan (2007) Bilingwizm a przyswajanie języka obcego – granice kompetencyjne interjęzyka w zakresie sprawności pisania. Edited by Majer, Jan and Nijakowska, Joanna, Język – Poznanie – Zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 160-175.
 16. Majer, Jan (ed.), (2007) Rozprawy Humanistyczne VIII. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-168.
 17. Majer, Jan and Salski, Łukasz (2007) Discourse transfer in L2 compositions: Implications for Contrastive Rhetoric. Rozprawy Humanistyczne VIII: pp. 77-86.
 18. Majer, Jan (2006) Code-switching in classroom talk: A continuing controversy of language pedagogy. Edited by Zybert, Jerzy, Issues in Foreign language Learning and Teaching. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 124-146.
 19. Majer, Jan (ed.), (2006) Rozprawy Humanistyczne VII. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-227.
 20. Majer, Jan (2006) Strategie komunikacyjne w języku obcym: aspekty interakcyjne i pedagogiczne. Rozprawy Humanistyczne VII: pp. 99-114.
 21. Majer, Jan (ed.), (2006) Rozprawy Humanistyczne VI. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-235.
 22. Salski, Łukasz and Majer, Jan (2006) The role of formal schemata in teaching English composition to Polish learners. Rozprawy Humanistyczne VI: pp. 55-68.
 23. Majer, Jan (ed.), (2005) Rozprawy Humanistyczne V. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. pp. 1-394.
 24. Majer, Jan and Salski, Łukasz (2004) The pragmatics of classroom discourse: Requests and commands. Edited by Arabski, Janusz, Pragmatics and Language Learning. Kraków: Universitas. pp. 51-67.
 25. Majer, Jan (2003) Interactive Discourse in the Foreign Language Classroom. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 1-489.
 26. Majer, Jan (2003) Review of David Crystal's Language Death. Research in Language 1: 212-222.
 27. Majer, Jan (2003) Chronemic patterns of classroom communication: Pausing, wait-time and silence. English Studies XII. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. pp. 29-40.
 28. Majer, Jan (2003) O socjopragmatyce wypowiedzi w dyskursie lekcyjnym. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia, Tom 4. pp. 9-20.
 29. Majer, Jan (2002) This is better than that? On reference patterns in teacher trainees' English. Edited by Arabski, Janusz, Time for Words. Studies in Foreign Language Vocabulary Acquisition. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 167-178.
 30. Majer, Jan (2002) In French is six millions docks. Where error, please? Edited by Waniek-Klimczak, Ewa and Melia, P. James, Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 107-123.
 31. Majer, Jan (2002) Sick or seek? Pedagogical phonology and teacher training. Edited by Waniek-Klimczak, Ewa and Melia, P. James, Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 153-176.
 32. Majer, Jan (2002) Discourse analysis in foreign-language classroom research: An historical review. English Studies XI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. pp. 3-20.
 33. Majer, Jan (2002) Second language acquisition. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Ways to Language. An Introduction to Linguistics. 3rd Edition. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 235-248.
 34. Andrews, Jane, Majer, Jan, Sargeant, Donald W. and West, Richard (2000) Reforming language examinations: Washback and washforward in a cluster of teacher training colleges in Poland. Edited by Beaumont, Michael and O'Brien, Teresa, Collaborative Research in Second Language Education. Stoke on Trent: Trentham. pp. 181-193.
 35. Majer, Jan, Motteram, Gary and Sargeant, Donald W. (2000) Developing links into chain reactions: the critical role of collaboration in moving from training to research. Edited by Beaumont, Michael and O'Brien, Teresa, Collaborative Research in Second Language Education. Stoke on Trent: Trentham. pp. 137-148.
 36. Majer, Jan (2001) Dydaktyka języka angielskiego w kontekście społecznym i kulturowym. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Neofilologia, Tom 1. pp. 41-54.
 37. Majer, Jan (1998) Analysis of classroom communication: Implications for teacher training. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Perspectives on Foreign Language Teaching. Piotrków Trybunalski: Kielce Pedagogical University Affiliated College at Piotrków Trybunalski Press. pp. 8-25.
 38. Majer, Jan (1998) Text, files and videotapes: Toward an integrated approach to analysis of classroom discourse in teacher education. Network 1/1: 23-29. Warsaw: The British Council.
 39. Majer, Jan (1998) Poles apart? Bridging the gap between naturalistic and pedagogic discourse. Edited by Melia, P. James, Innovations and Outcomes in English Language Teacher Education: Warsaw: The British Council Poland. pp. 145-163.
 40. Majer, Jan (1998) Is there life after collocation?. Edited by Grundy, Peter, IATEFL Issues. Whitstable, Kent: IATEFL. pp. 9-13.
 41. Majer, Jan, Motteram, Gary and Sargeant, Donald W. (1997) Observing Teaching Practice. Manchester: The British Council. pp. 1-81.
 42. Majer, J. (1997) Does seek mean eel? Interlanguage phonology and pronunciation goals for teacher training. Edited by Waniek-Klimczak, Ewa, Teaching English Phonetics and Phonology II. Accents ‘97. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 21-30.
 43. Majer, Halina and Majer, Jan (1996) Teacher talk: Theory and classroom realities. Edited by Field, John, Graham, Angus and Peacock, Matt, Insights 1. Whitstable, Kent: IATEFL. pp. 13-22.
 44. Majer, Jan and Motteram, Gary (1996) Unlocking the classroom door: Video transcripts in teacher education. Papers from PRINCE Links Conference, Popowo, 21-24 March 1996: Warsaw: The British Council Poland. pp. 93-106.
 45. Majer, Halina and Majer, Jan (1995) Teacher talk: Useful input or chaos?. IATEFLPL Newsletter 11: 16-18.
 46. Majer, Jan (1993) Second language acquisition. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Ways to Language. An Introduction to Linguistics. 2nd Edition. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 235-248.
 47. Krakowian, Bogdan and Majer, Jan (1988) Language acquisition. Edited by Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Ways to Language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. pp. 201-226.
 48. Majer, Jan (1988) Input and classroom realities: A rationale for not over-delaying oral practice. Edited by Atkinson, Eddie and Janssens, Ray, Methodology and Approaches. Duisburg: L.A.U.D. pp. 8-19.
 49. Majer, Jan (1985) Native vs. non-native judgements of error gravity. Edited by Szwedek, Aleksander, Studia Filologiczne. Zeszyt 21 (6). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy. pp. 91-107.
 50. Majer, Jan (1983) A Study of Foreign Language Learners' Lexical Borrowings. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy. pp. 1-200.
 51. Majer, Jan (1981) Lexical borrowing and a comparative approach to foreign language vocabulary instruction. Edited by Szwedek, Aleksander, Studia Filologiczne. Zeszyt 13. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy. pp. 165-201.
 52. Majer, Jan (1979) On the get and be passives in English. Edited by Szwedek, Aleksander, Studia Filologiczne. Zeszyt 11. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy. pp. 14-30.
 53. Majer, Jan (1977) On errors in idiomatic English. Edited by Szwedek, Aleksander, Studia Filologiczne. Zeszyt 7. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy. pp. 69-87.
 54. Majer, Jan (1977) Polish equivalents of the Present Perfect. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Studia filologiczne. Łódź: Uniwersytet Łódzki. pp. 17-29.

 

Konferencje

 

Konferencja Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – techniki, strategie, narzędzia zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konin, 08-10.05. 2012. Tytuł wystąpienia (współautorstwo): „Podręcznik elektroniczny drogą do autonomii ucznia?".
 
Konferencja PLEJ PLOT współorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe PLOT oraz Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego (Instytut Anglistyki UŁ) w Łodzi, 03-04.03. 2012. Tytuł wystąpienia plenarnego: „Dyskurs edukacyjny a interakcja bilingwalna”.
 
Międzynarodowa konferencja IATEFL Research SIG Classroom-Oriented Research: Achievements and Challenges zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz 14-16.10. 2011. Tytuł wystąpienia: “Tutor talk in negotiations of form and meaning”.
 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dyskurs edukacyjny w klasie językowej zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz 12-14.09. 2011. Tytuł wystąpienia plenarnego: „Obca mowa, wspólny język – dyskurs edukacyjny a interakcja bilingwalna”.
 
Międzynarodowa konferencja Speaking in a foreign language: Effective learning, teaching and assessmentzorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konin, 16-18.05. 2011. Tytuł wystąpienia plenarnego: “Researching the language classroom as a speech community: Current trends and directions”.
 
Międzynarodowa konferencja New Challenges in Foreign Language Teaching and Learning zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski, 23-24.10. 2010. Tytuł wystąpienia plenarnego: “The non-native teacher and English as an International Language”.
 
II Konferencja Język – Poznanie – Zachowanie zorganizowana przez Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego (Instytut Anglistyki UŁ) w Łodzi, 26-28.09. 2010. Tytuł wystąpienia plenarnego: “Język, poznanie, wychowanie: edukacyjny wymiar dwujęzyczności”
 
XXIV Congreso Internacional de Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) Highlighting Key Skills in Language Learning, zorganizowany przez APPI w Guimarães (Portugalia), 30.04-02.05. 2010. Tytuł wystąpienia: “Enhancing oral communication skills with effective communication strategies”.
 
XIX konferencja PASE Crossing frontiers, staking out new territories zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz, 19-21.04. 2010. Tytuł wystąpienia: “Bilingual discourse in the EFL classroom: Interactional and sociocultural aspects of code-switching”.
 
Konferencja Mówienie w języku obcym sukcesy i porażki uczenia się i nauczania zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konin, 18-20.05. 2009. Tytuł wystąpienia: „Sprawność mówienia a teoria socjokulturowa: inne spojrzenie na dyskurs bilingwalny na lekcji języka obcego”.
 
XXIII Congreso Internacional de Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) The English Classroom Revisited zorganizowany przez APPI w Lizbonie, 30.04-02.05. 2009. Tytuł wystąpienia: “Patterns of bilingual discourse in the English classroom”.
 
Międzynarodowa konferencja Studying Communication zorganizowana przez Zakład Semiotyki (Instytut Anglistyki UŁ) w Łodzi, 16-18.04. 2009. Tytuł wystąpienia: “Communication in a bilingual community of practice: language choice and language alternation in educational discourse”.
 
II Konferencja Język – Poznanie – Zachowanie zorganizowana przez Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego (Instytut Anglistyki UŁ) w Łodzi, 28-30.09. 2008. Tytuł wystąpienia: „Między interakcją a dydaktyką: błąd językowy i negocjowanie informacji zwrotnej w dyskursie edukacyjnym”.
 
Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz, 08-10. 2008. Tytuł wystąpienia: „Miejsce języka ojczystego w komunikacji na lekcji języka obcego”.
 
Międzynarodowa konferencja GlobEng:International Conference on Global English, Verona, 14-16.02. 2008. Tytuł wystąpienia: “Pedagogical constraints on code-switching: Language choice and language policy in monolingual EFL classrooms”.
 
8th International Congress of ISAPL zorganizowany przez Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,  Porto Alegre (Brazylia), 17-23. 11. 2007. Tytuł wystąpienia: “Patterns in language choice and language alternation: Code-switching in educational environments”.
 
Międzynarodowa konferencja IATEFL Research SIG zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konin 24-26.05. 2007.Tytuł wystąpienia plenarnego: “Negotiation of form in classroom discourse”.
 
I Konferencja Język – Poznanie – Zachowanie zorganizowana przez Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego (Instytut Anglistyki UŁ) w Łodzi, 26-28.09. 2006. Tytuł wystąpienia: „Bilingwizm a przyswajanie języka obcego – granice kompetencyjne interjęzyka w zakresie sprawności pisania”.
 
XVIII międzynarodowa konferencja Foreign/Second Language Acquisition zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Szczyrku, 16-19.05. 2006. Tytuł wystąpienia: “Language choice and language alternation in the bilingual community of a foreign language classroom”.

 

Kursy
 
Kontakt

 Dyżur w semestrze letnim 2012/2013

środa, 11.30-13.30, s. 303c