Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

prof. Jan Volín

Informacje

Profesor Jan Volín jest zatrudniony od 1999 roku w Instytucie Fonetyki w Pradze. Poprzednio wykładał on na Uniwersytecie Karola w Pradze (Wydział Edukacji). Jego badania skupiają się na strukturze dźwięków w języku czeskim i angielskim, zagadnieniach prozodii mowy, przyswajaniu mowy oraz wielorakich psychologicznych i pragmatycznych aspektach zachowań językowych w mowie. Profesor Volín jest autorem wielu publikacji z dziedziny fonetyki (pełna lista online), między innymi książki o analizie statystycznej danych fonetycznych (Epocha, 2007) oraz o intonacji opadającej w języku angielskim (Hector, 2008).

e-mail

 jan.volin [at] ff.cuni.cz