Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Magda Zając

O mnie
Magda Zając jest pracownikiem Zakładu Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Prowadzi zajęcia z fonetyki praktycznej oraz gramatyki opisowej. Jej główne zainteresowania naukowe to fonetyka i fonologia, a w szczególności wymowa polskich użytkowników języka angielskiego. Jest członkiem i byłą przewodniczącą Studenckiego Koła Językoznawców Gavagai, a także bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych, takich jak Narodowy Korpus Języka Polskiego czy PLEC (PELCRA Learner English Corpus).

 

Publikacje

 

Zając M. (2011)Four Hobbits and Accent Diversification in Peter Jackson’s The Lord of the Rings Trilogy. [w:] The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Red. P. Spyra, A. Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, s. 117-125.
Zając. M (2011) Dread Talk in reggae music – a universal language of resistance to oppression and inequality? [w:] Gavagai Journal nr 1, 2011, s. 39-46. (http://ia.uni.lodz.pl/gavagai/journal.html)
Zając. M. (2013) ['beɾɚ] or ['betə]? Do Polish learners of English accommodate their pronunciation? – pilot study. [w:] Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Red.  E. Waniek-Klimczak, L. Shockey. Berlin: Springer-Verlag, s. 229-239.
Zając, M., Pęzik. P. Annotating pronunciation errors in the PLEC spoken learner corpus. Artykuł przyjęty do publikacji w TALC10 Teaching and Language Corpora Conference proceedings, Versita, 2013.
Zając, M. Speech accommodation in native-non-native interactions. Artykuł przyjęty do publikacji w Gavagai Journal nr 3, 2013. (http://ia.uni.lodz.pl/gavagai/journal.html)

 

Konferencje

 

Accents 2012 VIth International Conference on Native and Non-native Accents of English, 608.12.2012, Łódź, tytuły przedstawionych prezentacji: Phonetic Imitation in Polish learners of English, Developing a Corpus-Based Index of Commonly Mispronounced Words
TALC10 10th Teaching and Language Corpora Conference, 11-14.07.2012, Warszawa, tytuł przedstawionej prezentacji: Annotating Pronunciation Errors in the PLEC Spoken Learner Corpus
YLMP Young Linguists’ Meeting in Poznań 2012, 25-27.05.2012, Poznań, tytuł przedstawionej prezentacji: The effect of phonetic instruction on the acqusition of final obstruent voicing in Polish learners of English – a longitudinal perspective
2nd Workshop on Sound Change, 01-04.05.2012, Kloster Seeon, Bawaria, Niemcy
EAST 2012 English Across Space and Time, 10.03.2012, Łódź, tytuł przedstawionej prezentacji: T Glotalling in American English – fact or fiction?
Accents 2011 Vth International Conference on Native and Non-native Accents of English, 15-17.12.2011, Łódź, tytuł przedstawionego plakatu: Final obstruent voicing in Polish students of English  
Młodzi Językoznawcy w Dialogu 4, 14-15.05.2011, Wrocław, tytuł przedstawionej prezentacji: Speech accommodation in native-non-native interactions
EAST 2011 English Across Space and Time, 3.05.2011, Łódź, tytuł przedstawionej prezentacji: Evil Brits in Walt Disney’s magical world - Do animated movie villains really speak RP?
Accents 2010 IV International Conference on Native and Non-native Accents of English, 9-11-12.2010, Łódź, tytuł przedstawionej prezentacji: ['beɾɚ] or ['betə]? Do Polish learners of English accommodate their pronunciation? – pilot study
4th GCSS Student Conference „The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric”, 6.11.2012, Łódź, tytuł przedstawionej prezentacji: Four hobbits and accent diversification in Peter Jackson’s The lord of the rings trilogy
III Konferencja Młodych Językoznawców w Dialogu, 26-27.03.2012, Lublin, tytuł przedstawionej prezentacji: The spread of Dread Talk and its function in European reggae music
EAST 2010 English Across Space and Time, 27.02.2010, Łódź, tytuł przedstawionej prezentacji: Dread Talk in reggae music - a Universal language of resistance to oppression and inequality?

 

Kursy
 
Kontakt
zajac1234@gmail.com