Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Magda Zając

O mnie
Magda Zając jest pracownikiem Zakładu Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Prowadzi zajęcia z fonetyki praktycznej oraz gramatyki opisowej. Jej główne zainteresowania naukowe to fonetyka i fonologia, a w szczególności wymowa polskich użytkowników języka angielskiego. Jest członkiem i byłą przewodniczącą Studenckiego Koła Językoznawców Gavagai, a także bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych, takich jak Narodowy Korpus Języka Polskiego czy PLEC (PELCRA Learner English Corpus).

 

Publikacje

 

 

 

Zając, M. (2011) „Four Hobbits and Accent Diversification in Peter Jackson’s The Lord of the Rings Trilogy” w: The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric. Red. P. Spyra, A. Wachowska. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, s. 117-125.

Zając, M. (2011) „Dread Talk in reggae music – a universal language of resistance to oppression and inequality?” w: Gavagai Journal nr 1, s. 39-46. (http://filologia.uni.lodz.pl/gavagai/1stgavagai.pdf).

Zając, M.  (2013)„['beɾɚ] or ['betə]? Do Polish learners of English accommodate their pronunciation? – pilot study” w: Teaching and researching English accents in native and non-native speakers, Red. E. Waniek-Klimczak, L. Shockey . Berlin: Springer-Verlag, s. 229-240.

Zając, M. (2013) „Phonetic imitation of vowel duration in L2 speech”. Research in Language nr 11, s. 19-29.

Zając, M., Pęzik. P. Annotating pronunciation errors in the PLEC spoken learner corpus. Artykuł przyjęty do publikacji w TALC10 Teaching and Language Corpora Conference proceedings, Versita, 2013.

Zając, M. (2014) „Speech accommodation in native-non-native interactions” w:  Gavagai Journal nr 3, s. 70-80. (http://filologia.uni.lodz.pl/gavagai/3rdgavagai.pdf).

Zając, M., Barańska, A. (2014) „The Influence of Attention to Language form on the Production of Weak Forms by Polish Learners of English” w: Research in Language nr 12, s. 279-290.

Zając, M., Rojczyk, A. (2014) „Imitation of English vowel duration upon exposure to native and non-native speech” w: Poznan Studies in Contemporary Linguistics nr 50, s. 495-514.

Zając, M. (2015) „Compiling a Corpus-Based List of WordsCommonly Mispronounced” w: Teaching and Researchingthe Pronunciation of English. Red. E. Waniek-Klimczak, M. Pawlak. Berlin: Springer-Verlag, s. 153-167.

Zając, M. (2016) „Variability in L2 English pronunciation examined through the prism of phonetic imitation” w: Variability in English cross time and space Red. E. Waniek-Klimczak, A. Cichosz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 141-159.

 

 

 

 

 

Konferencje

 

 

Łódź, 27.02.2010                          EAST 2010 English Across Space and Time - „Dread Talk in reggae music - a Universal language of resistance to oppression and inequality?”

Lublin, 26-27.03.2010                 III Konferencja Młodych Językoznawców w Dialogu - „The spread of Dread Talk and its function in European reggae music”

Łódź, 06.11.2010                          4th GCSS Student Conference „The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric” - „Four hobbits and accent diversification in Peter Jackson’s The lord of the rings trilogy”

Łódź, 9-11.12.2010                      Accents 2010 IV International Conference on Native and Non-native Accents of English - „['beɾɚ] or ['betə]? Do Polish learners of English accommodate their pronunciation? – pilot study”

Łódź, 03.05.2011                          EAST 2011 English Across Space and Time - „Evil Brits in Walt Disney’s magical world - Do animated movie villains really speak RP?”

Wrocław, 14-15.05.2011           Młodzi Językoznawcy w Dialogu 4 - „Speech accommodation in native-non-native interactions”

Łódź, 15-17.12.2011                    Accents 2011 Vth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „Final obstruent voicing in Polish students of English” (plakat, z A. Barańską)

Łódź, 10.03.2012                          EAST 2012 English Across Space and Time - „T Glotalling in American English – fact or fiction?”

Seeon, Bawaria, 04.05.2012    2nd Workshop on Sound Change - udział bierny

Poznań, 25-27.05.2012              YLMP Young Linguists’ Meeting in Poznań - „The effect of phonetic instruction on the acqusition of final obstruent voicing in Polish learners of English” (z A. Barańską)

Warszawa, 11-14.07.2012        TALC10 10th Teaching and Language Corpora Conference - „Annotating Pronunciation Errors in the PLEC Spoken Learner Corpus” (z P. Pęzikiem)

Łódź, 06-08.12.2012                    Accents 2012 VIth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „Phonetic Imitation in Polish learners of English”

Łódź, 06-08.12.2012                    Accents 2012 VIth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „Developing a Corpus-Based Index of Commonly Mispronounced Words” (z P. Pęzikiem)

Łódź, 24.03.2013                          EAST 2013 English Across Space and Time - „The influence of selected linguistic and social factors on phonetic imitation in L2 speech – a pilot study”

Szczyrk, 23-25.05.2013              25th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, przedstawiona prezentacja - „Phonetic imitation in the speech of Polish learners of English – a qualitative approach”

Dublin, 18-20.06.2013                5th AILA-Europe Junior Research Meeting in Applied Linguistics - „Variability in non-native pronunciation examined through the prism of phonetic convergence Framework”

Londyn, 08-11.08.2013              PTLC 2013 Phonetics Teaching and Learning Conference - udział bierny

Łódź, 05-07.12.2013                    Accents 2013 VIIth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „The influence of attention to language form on the production of weak forms by Polish learners of English” (z A. Barańską)

Łódź, 05-07.12.2013                    Accents 2013 VIIth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „Imitation of English vowel duration upon exposure to native and non-native speech” (z A. Rojczykiem)

Paryż, 20-21.06.2014                  SITAF Project - „Accommodation to native and non-native interlocutors in the speech of Polish learners of English”

Poznań, 11-14.09.2014              47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea - „Native  speaker  attitudes  towards  frequent  pronunciation”

Łódź, 11-13.12.2014                    Accents 2014 VIIIth International Conference on Native and Non-native Accents of English - udział bierny

Praga, 21-23.05.2015                  EPIP4 - 4th International Conference on English Pronunciation: Issues & Practices - „Accommodation to native and non-native interlocutors in L2 pronunciation”

Lublin, 19-21.06.2015                 APAP 2015 – Approaches to Phonology and Phonetics - „Phonetic convergence in the speech of Polish learners of English”

Glasgow, 10-14.08.2015            18th International Congress of Phonetic Sciences – ICPhS 2015 - „Phonetic imitation of VOT in L2 English: Variation as a function of model talker„

Łódź, 03-05.12.2015                    Accents 2015 IXth International Conference on Native and Non-native Accents of English - „Exploring the pronunciation of Polish students of English: L1 influence vs. Spelling pronunciations and overgenerlizations” (z A. Gralińską-Brawatą, A. Cichosz, P. Rybińską i M. Adamczykiem)

Szczyrk, 18-20.05.2016              ICFSLA 2016 - 29th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition – „Spelling-based pronunciations in L2 English speech – the case of <o>”

Poznań, 15-17.09.2016              PLM 2016 - 46th Poznań Linguistic Meeting – „Rhoticity and /r/ quality in the speech of L2 speakers of English”

Łódź, 1-3.2016                              Accents 2016 - Xth International Conference on Native and Non-native Accents of English  - „/r/ quality and rhoticity in the speech of Polish learners of English: stylistic variation”

Caen, 17-19.05.2016                   EPIP5 - 5th International Conference on English Pronunciation: Issues & Practices – “Variable rhoticity in L2 English: The case of Polish advanced learners” (z E. Waniek-Klimczak)

 

 

 

Kursy
 
Kontakt
zajac1234@gmail.com