Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

mgr Marek Molenda

e-mail

 marek.molenda [at] uni.lodz.pl

Prezentacje konferencyjne

Web 2.0 Consultation Sources and EFL Students --  A Perfect Match? -- międzynarodowa konferencja Language in Focus (Famagusta, Cypr Pólnocny). 2-4 Marca 2017.

Temporal-magnitudinal construal coding (współautor -- Mikołaj Deckert) -- międzynarodowa konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw (Wrocław). 3-4 Grudnia 2016.

Consultation Sources in Academic Writing -- czwarta międzynarodowa konferencja European Writing Centers Association EWCA 2016 "In the (he)art of success(ful) writing" (Łódź). Lipiec 2016.

Beyond the CAPT : The Automatic Speech Recognition in Pronunciation Training (współautorzy: Paulina Rybińska, Michał Adamczyk) -- PL-CALL 2016 (Kraków). Czerwiec 2016.

Aplikacje mobilne w warsztacie tłumacza i nauczyciela -- panel dyskusyjny Kompetencje Współczenego Tłumacza (Konin). Maj 2016.

The Death of the Dictionary? -- The EFL Perspective on Web 2.0 Consultation Sources -- XXV międzynarodowa konferencja "Kultura i Literatura Ameryki i Europy" (Mińsk). Maj 2016.

Wykorzystanie aplikacji mobilnych systemu Android w nauczaniu języków — jak zacząć? -- konferencja "PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe" (Łódź). Marzec 2016.

Becoming Better Writers – On the Use of Authentic Reading Materials in Teaching Second Language Writing (współautorzy: Olga Majchrzak, Łukasz Salski) – międzynarodowa konferencja EATAW 2015 (Tallin). Lipiec 2015.

Słownik w kulturze i komunikacji (współautor: Aleksandra Majdzińska) – konferencja "Multimodalność w komunikacji internetowej" (Łódź). Czerwiec 2015.

Dictionaries, Learners, Politics and Languages: Exploring Web 2.0 Lexicographic Resources in the Context of Old Conflicts and Debates in EFL Pedagogy (współautor: Aleksandra Majdzińska) – międzynarodowa konferencja "International Communication Association 2015: Expanding Communication – Old Boundaries and New Frontiers" (Łódź). Kwiecień 2015.

Nauczanie wspomagane komputerowo w praktyce – warsztaty (współautor: Zuzanna Kiermasz) – konferencja "PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe" (Łódź). Marzec 2015.

Self-repetitions in Learners’ Spoken Language -- A Corpus-based Study (współautor: dr Piotr Pęzik oraz prof. John Osborne) -- międzynarodowa konferencja "Teaching and Language Corpora" (Lancaster, UK). Lipiec 2014.

Should Writing Centers Teach Reference Skills? -- 
międzynarodowa konferencja "European Writing Centers Association" (Frankfurt nad Odrą). Lipiec 2014.

Exploring the Use of Code Switching by Polish EFL Learners --­­ A Corpus­Based Study (współautor: prof. UŁ dr hab. Jan Majer)­­ -- międzynarodowa konferencja "Language in Focus" (Antalya, Turcja). Marzec 2014.

A Corpus-­based Study of Learners' Confluence in Speaking Tests (współautor: prof. UŁ dr hab. Jan Majer) -- międzynarodowa konferencja "Speaking in a Foreign Language: Psycholinguisic and Sociolinguistic Perspectives" (Konin). Maj 2013.

Extending the Definition of Confluence. A Corpus-­based Study of Advanced Learners' Spoken Language (współautor: dr Piotr Pęzik) --­ międzynarodowa konferencja "PL­Computer-­Assisted Language Learning" (Warszawa). Maj 2013

Dictionary Skills in Advanced Learners' Coursebooks – Materials Survey (współautor: Zuzanna Kiermasz) --­­ konferencja "Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe" (UŁ). Marzec 2013.

Advanced students’ oral fluency: The neglected component in the CLT classroom? konferencja "Classroom­-Oriented Research: The Benefits of Multiple Perspectives" (Łódź). Październik 2013.

Screen Casts as Means of Analyzing the Use of Consultation Sources in EFL Writing (współautor: Łukasz Walterowicz) -- międzynarodowa konferencja "Foreign Language Opportunities in Writing" (Łódź). Czerwiec 2013.

A Corpus-­based study of Learners' Confluence (sesja plakatowa, współautor: dr Piotr Pęzik) --­ międzynarodowa konferencja "Teaching and Language Corpora" (Warszawa). Czerwiec 2012.

Meet ERIC (współprezentujący) --­­ międzynarodowa konferencja "European Writing Centers Association" (Błagojewgrad, Bułgaria). Maj 2012.
 
Internetowe słowniki dla zaawansowanych użytkowników języka angielskiego i ich wykorzystanie w szkołach państwowych -- ­­ konferencja "Psycholingwistyczne Eksploracje Językowe" (UŁ). Marzec 2012.
 
 
 
 

 

 

 

 

Publikacje

Molenda, M., Adamczyk, M. & Rybińska, P. (2018). Beyond the CAPT -- Automatic Speech Recognition in pronunciation training. In: J. Pitura & S. Sauro (Eds.), CALL for mobility. Berlin: Peter Lang.

Molenda, M., Pęzik, P. & Osborne, J. (2018). Self-repetitions in learners' spoken language: A corpus-based study. In: V. Brezina & L. Flowerdew (Eds.), Learner corpus research new perspectives and applications. London: Bloomsbury.

Deckert, M. & Molenda, M. (2018). Temporal-magnitudinal construal coding: A usage account from Polish. Review of Cognitive Linguistics, 16(1), 128-151.

Molenda, M. & Pęzik, P. (2015) Extending the definition of confluence. A corpus-­based study of advanced learners' spoken language. In: A. Turula. & B. Mikołajewska (Eds.), Insights into technology-enhanced language pedagogy. Frankfurt: Peter Lang.

Molenda, M. (2013). Advanced students’ oral fluency: The neglected component in the CLT classroom? In: Salski, Ł, Szubko­-Sitarek, W. (Eds.) Perspectives on foreign language learning. Łódź: Łódź University Press.

Molenda, M. & Kiermasz, Z. (2013). Internet advanced learners' dictionaries as language resources for students and teachers. In: O. Majchrzak (Ed.) PLEJ III czyli psycholingwistyczne eksploracje językowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Molenda, M. & Pęzik P. (2012). A corpus­-based study of learners’ confluence. In: A. Leńko­-Szymańska (Ed.) TaLC 10. Forthcoming.

Molenda, M. (2012). Internetowe słowniki dla zaawansowanych użytkowników języka angielskiego i ich wykorzystanie do nauki w szkołach państwowych. In: O. Majchrzak (Ed.) PLEJ II czyli psycholingwistyczne eksploracje językowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Molenda, M. (2012). Internet advanced lerners' ditionaries as language resources for students and teachers. In: K. A Kuczyński & J. Majer (Eds.), Rozprawy humanistyczne, 13, Włocławek: Wydawnictwo PWSZ

 
 
 
 
 
.
Projekty

Uczestnictwo w projektach naukowych:

od 2013 -- ­­CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) -- projekt europejski koordynowany w Polsce przez Politechnikę Wrocławską

2012 ­-- ­PLEC (Pelcra Learner English Corpus) -- projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -- ­­ N N104 205039. 

Inne

od 2018 -- wydziałowy koordynator do spraw e-learningu

luty 2018 -- wyjazd dydaktyczny ERASMUS+ (Université Savoie Mont Blanc w Chambéry)

od 2017 -- członek Komisji do Spraw Doskonalenia Dydaktyki

od 2015 -- sekretarz w czasopiśmie naukowym Research in Language

od 2015 -- zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego -- międzynarodowa konferencja EWCA 2016 

od 2014 -- główny koordynator międzynarodowej konferencji ICA2015 (International Communication Association) -- Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers

2013/2014 -- lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Sabaudzkim (obecnie Université Savoie Mont Blanc) w Chambéry (Francja)

od 2013 -- członek grupy PELCRA (Polish & English Language Corpora for Research & Applications)

2012/2013 -- przewodzniczący koła naukowego PLOT (the PsychoLinguistic Open Team)

2012/2013 -- pomysłodawca i organizator kursu TTFL (technologia w nauczaniu języków obcych) skierowanego do studentów Wydziału Filologicznego UŁ 

od 2012 -- instruktor oraz administrator strony/elektronicznego systemu zapisów w ERICu (English wRiting Improvement Center)

Linki