Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Olga Majchrzak

Publikacje

PUBLICATIONS

a) Majchrzak, O. 2013. „Wpływ różnych metod nauczania na przyswajanie znaczenia słów – fałszywe kognaty” (“The influence of different teaching methods on the acquisition of lexical items – false cognates”). PLEJ 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
b) Majchrzak, O. 2013. PLEJ 2 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Editor. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN: 978-83-7969-036-7.
c) Andres, J., Lowczowski, E., Majchrzak, O., Molenda, M., Parr-Modrzejewska, A., Reddington, E., Reichelt, M., Salski, Ł., Wiśniewska-Steciuk, E. 2013. "A table and two chairs": Starting a writing center in Łódź, Poland. Journal of Second Language Writing; publishing house: Elsevier, ISSN: 1060-3743.
d) Majchrzak, O. 2012. PLEJ czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Editor; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; ISBN: 978-83-7525-786-1.
e) Majchrzak, O. 2012. „Wpływ języka drugiego na redagowanie listów formalnych w języku ojczystym – elementy strukturalne listu.” (“The influence of the second language on writing formal letters in the mother tongue – structural elements of the letter”); Rozprawy Humanistyczne. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ISSN: 1731-2221.
f) Majchrzak, O. 2011. „Wpływ transferu językowego na naukę języków obcych – metoda EuroCom” („The influence of language transfer on foreign language learning – EuroCom method”). Język bez Granic. Warszawa; ISBN: 978-83-60770-30-6.
g) Majchrzak, O. 2010. „L1 influence on second language production – a study of prepositions.” Young Linguists in Dialogue. The 3rd conference. Wydawnictwo KUL. ISBN: 978-83-7702-157-6.
h) Majchrzak, O. 2011. „Język angielski w biznesie. Materiały szkoleniowe.” Łódź. ISBN: 978-83-63120-34-4.
i) Majchrzak, O. 2011. „Język angielski w biznesie. Materiały dydaktyczne.” Łódź. ISBN: 978-83-63120-40-5.
j) Majchrzak, O. 2010. „Jak ujarzmić fałszywych przyjaciół?” („How to tame false friends?”) Języki Obce w Szkole. Warszawa. ISSN: 0446-7965.
k) Majchrzak, O. 2009. „Welcome to the magical world of storytelling!” The Teacher.

 

Konferencje

INTERNATIONAL CONFERENCES

a) 13-14.12.2014. “Identity in second language writing”; 5th International Conference on Classroom-Oriented Research; Łódź, Poland.
b) 24-25.10.2014. „Dzienniki a rozwijanie sprawności pisania w języku obcym” (warsztaty). Międzynarodowa naukowa konferencja studencko-doktorancka Bogactwo Językowe i Kulturowe Europy w Oczach Polaków i Cudzoziemców 3. Łódź, Polska.
c) 27-29.08.2014. “Writing in the eyes of Polish and Ukrainian students” (paper prepared together with Larysa Sanotska from Ivan Franko National University of L`viv). Conference on Writing Research; Amsterdam, the Netherlands.
d) 19-22.07.2014. “How to make students like peer review?” (paper prepared together with Łukasz Salski from University of Lodz). European Writing Centers Association. Frankfurt (Oder), Germany.
e) 1-2 marca 2014. „Dzienniki, czyli jak zachęcić uczniów do (polubienia) pisania w języku obcym” („Journals – how to make students like writing in the foreign language?” workshop). PLEJ PLOT, czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe; Łódź, Poland.
f) 19-22.02.2014. „Differences in structuring formal letters in the mother tongue (Polish) and in the foreign language (English) in the case of advanced students of English” (poster). Writing Research Across Borders; Paris, France.
g) 27-29.06.2013. “Genres and genre practices in Poland” (paper prepared together with Łukasz Salski, University of Lodz). 7th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing; Budapest, Hungary.
h) 27-29.06.2013. “How is writing in the first language different from writing in the second language? A corpus study of product reviews written by Polish learners of English in Polish and English”; 7th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing; Budapest, Hungary.
i) 10-11.06.2013. “Peer review and journal writing in the eyes of first year students of English studies/writing course at the University of Lodz” (paper prepared together with Łukasz Salski and Megan Blazak); 3rd International Conference on Theory and Practice of Foreign Language Writing; Łódź, Poland.
j) 23-25.05.2013. “Writing in the mother tongue and in the foreign language – similar or different? Results from a cross-sectional study”; 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition; Szczyrk, Poland.
k) 18-19.03.2013. “Writing in English easier than writing in Polish? – revisiting the beliefs and practices connected with writing in the case of advanced students of English”; 1st Silesian Meeting of Young Scholars; Szczyrk, Poland.
l) 23-24.09.2012. „Why L1? – The role of L2 proficiency in L2 writing”; 2nd International Conference on Classroom-oriented research: The benefits of multiple perspectives; Łódź, Poland.
m) 25-27.05.2012. „Why can`t a Pole write a correct formal letter in Polish?” Young Linguists` Meeting in Poznań; Poznań, Poland.
n) 6-9.05.2012. “Meet ERIC” (paper prepared together with: Andres, J., Lowczowski, E., Majchrzak, O. - 10%, Molenda, M., Parr-Modrzejewska, A., Reddington, E., Reichelt, M., Salski, Ł., Wiśniewska-Steciuk, E.). European Writing Centres Association – Creating Communities of Collaboration: Writers, Learners, Institutions; Blagoevgrad, Bulgaria.
o) 6-9.05.2012. “Writing to learn or learning to write? - How is writing taught in Polish educational context?” European Writing Centres Association – Creating Communities of Collaboration: Writers, Learners, Institutions; Blagoevgrad, Bulgaria.
p) 13-14.06.2011. „Contrastive Rhetoric – the influence of the foreign language on written production in the mother tongue on the basis of selected elements of motivational letter” Foreign Language Opportunities in Writing; Lodz, Poland.
q) 19-21.10.2010. „Retoryka kontrastywna – wpływ języka obcego na konstruowanie pism formalnych w języku ojczystym” (“Contrastive Rhetoric – the influence of the foreign language on structuring formal letters in the mother tongue”) International conference in linguistics; Warsaw, Poland.

NATIONAL CONFERENCES

a) 9-11.09.2013. „Dzienniki a rozwijanie umiejętności pisania w języku obcym”. Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt. „Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”; Wrocław.
b) 4.06.2013. „Anglicyzmy w polskim dyskursie naukowym” („Anglicisms in Polish scientific discourse”). Poprawna-niepoprawna? Współczesna polszczyzna oczami młodych językoznawców; Poznań, Poland.
c) 20-22.09.2012. „Pomiędzy retoryką a pragmatyką – różnice w konstruowaniu listów oficjalnych w języku pierwszym i obcym na przykładzie wybranych aspektów retorycznych i pragmatycznych”; PRAGMATYKA 2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji; Łódź, Poland.
d) 3-4.03.2012. „Produkt, proces czy gatunek, czyli o co w pisaniu chodzi?” („Product, process or genre? – What is writing all about? - workshop) PLEJ, czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Łódź, Poland.
e) 18.11.2010. „Wpływ transferu językowego na naukę języków obcych – metoda EuroCom” („The influence of language transfer on foreign language learning”) ; II konferencja młodych lingwistów; Warsaw, Poland.
f) 26-28.09.2010. „Wpływ różnych metod nauczania na przyswajanie znaczenia słów – fałszywe kognaty” („The influence of different teaching methods on the acquisition of lexical items – false cognates”); Język-Poznanie-Zachowanie. Łódź, Polska.
g) 26-27.03.2010. „L1 influence on second language production – a study of prepositions.” III Konferencja Młodych Językoznawców w Dialogu; Lublin, Polska.


ORGANISATION OF CONFERENCES
a) 1-2.03.2014. PLEJ PLOT, czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Main organizer.
b) 23-24.02.2013. PLEJ 2, czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Main organizer.
c) 3-4.03.2012. PLEJ, czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Main organizer. Łódź, Poland.

 

Projekty

PROJECTS

September 2010 – June 2012;
leading institution: University of Poitiers, Poitiers, France;
function held – junior researcher;
Tasks: a member of a subgroup engaged in the improvement of written communication in education and in workplace;
Participation in the following trainings:
- „Contrasting national data in writing research: cultures and interventions” (Łódź, May 2011)
- „Enhancing the future of professional writing: research and tools” (Brest, France, June 2011)
- „Multilevel modelling in eye-tracking and keystroke-logging research: Hands-on training” (Potsdam, March 2012)
Participation in the project entailed carrying out a questionnaire investigating the skill of writing during B.A., M.A. and Ph.D. studies in Poland. On the basis of the results, a report was created, which summarized writing traditions in Poland and analyzing the genres present in Polish educational system. The report will be published in a book summarizing the writing practices in chosen European countries.

Członkostwo

MEMBERSHIP IN SCIENTIFIC ORGANIZATIONS:
a) Member of Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
b) Member of European Writing Centers Association
c) Member of European Association for the Teaching of Academic Writing
d) Writing instructor in English Writing Improvement Center (since 2011)
e) The president of the student society the PsychoLinguistic Open Team (2009/2010, 2010/2011 and 2011/2012);

 

Kontakt

 Email: olaremblewska@tlen.pl