Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

prof. dr hab. Alina Kwiatkowska

Alina Kwiatkowska
- Profesor zwyczajny dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność językoznawstwo angielskie. Zainteresowania naukowe: Językoznawstwo kognitywne (semantyka, stylistyka), semiotyka; interakcje tekstu i obrazu, intermodalność. Promotor doktoratów: dr Sylwia Dżereń Głowacka, dr. Monika Kopytowska, dr. Aleksandra Majdzińska. Prowadzone zjęcia: seminarium magisterskie, seminaria/konwersatoria specjalizacyjne magisterskie i licencjackie(zakres: semantyka, stylistyka, semiotyka); teoria i metodologia badań; zajęcia projektowe.

Wybrane publikacje

Książki

 • The Visuo-spatial Determinants of Natural Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 1998.
 • (red., z B. Lewandowską-Tomaszczyk) Imagery in Language. Peter Lang, Frankfurt 2004.
 • (red., z S. Dżereń-Głowacką) Shades of humour / Odcienie humoru. Vol. 1 of the series Humor. Theories-Applications-Practices. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków 2008.
 • (red., z J. Jarniewiczem) Między obrazem a tekstem [Between image and text]. Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lodz 2009.
 • (red., z S. Dżereń-Głowacką) Making Sense of Humour / Uchwycić humor. Vol. 2 of the series Humor. Theories-Applications-Practices. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków, in print.
 • (red., z K. Koseckim) Odcienie kognitywizmu [Shades of Cognitivism]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, forthcoming.
 • (red., z J. Jarniewiczem) Fifty Years with The Beatles. The impact of the Beatles on contemporary culture. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, forthcoming.
 • (red.) Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • (red.) Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Peter Lang, Frankfurt 2012.
 • Interfaces, Interactions. Image–Language–Cognition. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2013.
 • (red. z A. Stanecką) Strategie humoru. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2014.

 • (red. z A. Stanecką) Strategies of Humor. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2014.   

 • (red. z A. Stanecką) Hybrids and Hybridity. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2015.

 

Artykuły

 • "Cross-modal translations: the visual into the verbal". W: Translation and Meaning, part 4, red. B. Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen; Hogeschool Maastricht, Maastricht 1996.
 • "Silence across modalities". W: Jaworski, A., red.: Silence. Interdisciplinary Perspectives. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1997.
 • "Gestalt principles in linguistics", Acta Universitas Lodziensis, Folia Linguistica vol.36/1997.
 • "Linguistic iconicity", Acta Universitas Lodziensis, Folia Linguistica, vol.36/1997.
 • "The spatial basis of cognition and language: Theoretical implications". W: Lexical Semantics, Cognition and Philosophy, red. B.Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.
 • "Time vs. space in perception, conception, and language". Linguistica Silesiana vol. 19/ 1998.
 • "On some experiments in language and art, and modern linguistic theories". Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz: Recherches sur les arts, vol. IX/1998.
 • "A cognitive linguist reads haiku poetry". W: Cognitive Perspectives on Language, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk; Peter Lang, Frankfurt 1999.
 • (z J. Jarniewiczem) "Influences, interfaces, interactions: Art and poetry in the 20th century". Art Inquiry no.1/(X), 1999.
 • (z J. Jarniewiczem) "Between the metaphoric and the metonymic pole: the modes of modern art". Art Inquiry no.2/(XI), 2000.
 • "A look at smells and tastes and their reflection in language": PASE Papers in Language Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • "Defamiliarization revisited: Non-canonical construal in poetic texts". W: Imagery in Language. Peter Lang, Frankfurt 2004.
 • "Pictorial acts of communication". W: Developments in Pragmatics, red. Piotr Cap. Peter Lang, Frankfurt 2005.
 • "A humanist linguistics". Art Inquiry, vol. VII/2005.
 • "Język i reprezentacje wizualne". ["Language and visual represenattions"]. W: Kognitywizm w świetle innych teorii, red. Olga Sokołowska, Olga Kubińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.
 • "Pre-linguistic and non-linguistic metonymy". W: Perspectives on Metonymy, red. Krzysztof Kosecki. Peter Lang, Frankfurt 2007.
 • "'The Devil made me do it!'. Some of the things we say to push the blame away from ourselves". W: Shades of Humor, 2008.
 • "Postrzeganie podobieństwa i jego językowe wyrażanie" [Perception of similarity and its linguistic expression]. W: Język-Poznanie-Zachowanie. Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania jezyka, red. Jan Majer, Joanna Nijakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.
 • "Postrzeganie, obraz, język – okiem kognitywisty" [Perception, image, language in cognitivist perspective]. W: Między obrazem a tekstem, 2009.
 • "Roll over, Shakespeare. References to Beatles songs in contemporary media". W: Fifty Years with The Beatles. The impact of the Beatles on contemporary culture, forthcoming .
 • „Są rzeczy, których nie ma”. Widoczna nieobecność, jaskrawy brak”. In Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, red. Alina Kwiatkowska. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 • “A plea for a unified cognitive-semiotic approach to the analysis of verbal and visual representations”. Kwartalnik Neofilologiczny, Zeszyt 3/ 2011.
 • “A non-pipe and other dubious objects. The trickstery of images”. W: Codes of Humour, red. A. Kwiatkowska. A. Stanecka. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012.
 • “Let a hundred frogs jump in”. W: Stylistics across Disciplines. Conference Proceedings, red. Suzanne Fagel, Jaap Goedegebuure et al. CD., Leiden: University of Leiden 2012.
 • “Representing the represented: verbal variations on Vincent’s Bedroom in Arles”. W:  Cognitive Grammar in Literature, red. Chloe Harrison, Louise Nuttall, Peter Stockwell i Wenjuan Yuan. John Benjamins 2014.
 • "Cognitively-oriented semiotics as a common descriptive framework for pictorial and verbal representations". In: J. Wildfeuer (ed.) Building Bridges for Multimodal Research. International Perspectives on Theories and Practices of Multimodal Analysis. Frankfurt: Peter Lang 2015.

 • "Text-sound compositions. Between language and music". In A. Kwiatkowska and A. Stanecka (eds.) Hybrids and Hybridity. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2015.