Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk

O mnie
 
Publikacje

Ważniejsze publikacje

Książki

Stalmaszczyk, P. (2009) Studies in Celtic Languages and Celtic Englishes, Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

Stalmaszczyk, P. (2005) Celtic Presence. Studies in Celtic languages and literatures: Irish, Scottish Gaelic and Cornish, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (1999) Structural Predication in Generative Grammar, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (1992) The Structure of Thematic Relations in English, Łódź: EKORNO.


Tomy redagowane

Stalmaszczyk, P. (ed.) 2016. Philosophical and Linguistic Analyses of Reference (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 2). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (ed.) 2016. From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 4). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P., Fernandez Moreno, L. (red.) 2016. Philosophical Approaches to Proper Names (Studies in Philosophy of Language and Linguistics 1). Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne (Studia z metodologii i filozofii języka 3), Łódź: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 4), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogucki, Ł., Goźdź-Roszkowski S. i Stalmaszczyk, P. (red.) 2015. Ways to Translation (Łódź Studies in English and General Linguistics 3), Łódź-Kraków: Wydawnictwo UŁ i UJ.

Stalmaszczyk, P. i Jaros, I. (red.) 2015. Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali. Łódź: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Semantics and Beyond. Philosophical and Linguistic Inquiries. (Philosophical Analysis 57). Berlin/Boston: De Gruyter.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Issues in Philosophy of Language and Linguistics (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics 2). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Stalmaszczyk, P. (red.) (2013) Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii języka 2), Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2013) Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 1), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, 178 str.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2012) Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne (Studia z metodologii i filozofii języka 1), Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego i Wydawnictwo Primum Verbum.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2012) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2011) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics (Łódź Studies in Language 21), Frankfurt am Main: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2011) Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2010) Philosophy of Language and Linguistics. Volume II: The Philosophical Turn, Frankfurt am Main: Ontos Verlag.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2008) Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2006) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (2000) From Sounds to Discourse (Folia Linguistica Anglica 2), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. (red.) (1998) Projections and Mapping. Studies in Syntax (PASE Studies & Monographs. Volume 5), Lublin: Wydawnictwo Folium.

 


Tomy współredagowane

 

        Szubko-Sitarek, W., Salski, Ł., Stalmaszczyk, P. (red.) (2014) Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer (Second Language Learning and Teaching). Cham, Heidelberg, etc.: Springer.

Stalmaszczyk, P., Cap, P. (red.) 2014. Pragmatyka, Retoryka, Argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Kraków: Universitas.

Fomin, M., V. Blazek & P. Stalmaszczyk (red.) (2012) Transforming Traditions. Studies in Archaeology, Comparative Linguistics and Narrative (Studia Celto-Slavica 6), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stalmaszczyk, P. & M. Fomin (red.) (2010) Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language (Studia Celto-Slavica 4), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fomin, M., J. Jarniewicz & P. Stalmaszczyk (red.) (2010) Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture (Studia Celto-Slavica 5), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Oleksy, W. & P. Stalmaszczyk (red.) (2009) Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewnadowska-Tomaszczyk, Frankfurt am Main etc: Peter Lang.

Stalmaszczyk, P. & I. Witczak-Plisiecka (red.) (2007) PASE Studies in Linguistics, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pstrusińska, J. & P. Stalmaszczyk (red.) (2003) Collectanea Eurasiatica Cracoviensia (Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych), Kraków: Księgarnia Akademicka.

 

(Współ-)redagowane numery czasopism

 

Lodz Papers in Pragmatics 7:2, Special issue on Context and Contextualism, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2011), with M. Kopytowska.

Kwartalnik Neofilologiczny LVIII / 3, Special issue on Topics in Linguistics and the Philosophy of Language, Warszawa: Polska Akademia Nauk (2011).

Studia Indogermanica Lodziensia II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (1999) (published 2000), with K. T. Witczak

Studia Indogermanica Lodziensia III. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (2000), with K. T. Witczak

Studia Indogermanica Lodziensia IV. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (2002), with I. R. Danka

Research in Language 1, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2003), with B. Lewandowska-Tomaszczyk

Research in Language 2 (Special issue on Developments in Pragmatics), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2004), with P. Cap

Research in Language 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2005), with B. Lewandowska-Tomaszczyk

Research in Language 4, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2006), with B. Lewandowska-Tomaszczyk

Research in Language 5, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2007), with B. Lewandowska-Tomaszczyk

Research in Language 6, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2008), with B. Lewandowska-Tomaszczyk

 
Wybrane artykuły

 

Stalmaszczyk, P. (1988) Some Philosophical and Methodological Aspects of Chomsky’s Universal Grammar, Folia Linguistica 19, 77-89.

Stalmaszczyk, P. (1988) Blake and Swedenborg, Folia Litteraria 24, Łódź, 103-113.

Stalmaszczyk, P. (1990) Celto-Tocharica: Three Celtic-Tocharian Terms for Certain Parts of the Body, Tocharian and Indo-European Studies 4, Reykjavík (with Krzysztof T. Witczak), 35-44.

Stalmaszczyk, P. (1991) Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego – najnowsze tendencje i niektóre implikacje, [in:] H. Kardela & Z. Muszyński (eds.), Noam Chomsky. Inspiracje i perspektywy, Lublin/Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej 8, 1991, 139-156.

Stalmaszczyk, P. (1991/92) Celtic *abon- "river": a proposal for new etymology, Lingua Posnanensis XXXII/XXXIII, Poznań (with Krzysztof T. Witczak), 205-209.

Stalmaszczyk, P. (1991/92) The Celtic word for oats, ‘avena’ and its Indo-European Equivalents, Lingua Posnanensis XXXIV, (with Krzysztof T. Witczak), 83-87.

Stalmaszczyk, P. (1992) Współczesna gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego – przegląd problematyki i implikacje, [in:] F. Grucza (ed.) Gramatyka - konstrukt imtelektualny czy rzeczywistość: glottodydaktyczne implikacje tej alternatywy, materiały z XIV Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Warszawa: Wydawnictwa UW (1992), 85-101.

Stalmaszczyk, P. (1992) Język gaelicki – historia, przyczyny upadku i szanse przetrwania, Folia Linguistica 26, Łódź, 101-113.

Stalmaszczyk, P. (1992) Place-names in Celtic Poetry: Problems with Translation and Interpretation, [in:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk & Marcel Thelen (eds.) Translation and Meaning, Part 2, Rijkshogeschool Maastricht, Faculty of Translation and Interpretring, 425-431.

Stalmaszczyk, P. (1993) The English Middle Construction and Lexical Semantics, Papers and Studies in Contrastive Linguistics 27, Poznań, 133-147

Stalmaszczyk, P. (1993) The Organization of Predicate Argument Structure and Classification of English Verbs, Folia Linguistica 30, Łódź, 113-158;

Stalmaszczyk, P. (1993) Scottish Gaelic – Notes on history, causes of decline and chances of survival, [in:] J. Darski & Z. Vetulani (eds.) Sprache - Kommunikation - Informatik, (Linguistische Arbeiten 294), Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 705-708.

Stalmaszczyk, P. (1993) Scottish Gaelic Language and Literature: Notes on History and recent developments, Folia Litteraria 34, Łódź, 123-152.

Stalmaszczyk, P. (1993) Rola definicji pojęć formalnych w gramatyce generatywnej Noama Chomsky’ego, [in:] J. Bartmiński & R. Tokarski (eds.) O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993, Wydawnictwo UMCS, 379-386;

Stalmaszczyk, P. (1993) Studies in Indo-European Vocabulary, Indogermanische Forschungen, 98, 24-39 (with Krzysztof T. Witczak).

Stalmaszczyk, P. (1993/94) Syntactic and Semantic Representations in Lexical Structure, Linguistica Silesiana 15, 7-28.

Stalmaszczyk, P. (1994) Lexical Representations: Levels and Structures, Folia Linguistica 31, Łódź, 53-69.

Stalmaszczyk, P. (1994) Modern Scottish Poets: Influences and Themes, The Celtic Pen 1:4, Belfast, 3-5.

Stalmaszczyk, P. (1994) ‘Modern Scottish Poets: Part Two’, The Celtic Pen 2:1, Belfast, 21-24.

Stalmaszczyk, P. (1994) A note on the function of Geographical Names in Gaelic Poetry, Folia Litteraria 36, Łódź, 123-127.

Stalmaszczyk, P. (1994) Sorley MacLean and Modern Gaelic Literature, [in:] I. Janicka-Świderska (ed.), Studies in Literature and Language. In Honour of Adela Styczyńska. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 157-161.

Stalmaszczyk, P. (1994) Lexical Representations of Verbs and Constants, [in:] E. Gussmann & H. Kardela (eds.), Focus on Language. Papers from the 2nd Conference of PASE, Kazimierz'93, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin, 171-179.

Stalmaszczyk, P. (1994) Geneza języka piktyjskiego i przyczyny jego obumarcia, [in:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (eds.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci prof. Adama Weinsberga, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994, 291-301.

Stalmaszczyk, P. (1995) A note on Celtic influence upon English vocabulary, [in:] W. Smoczyński (ed.), Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, Cracoviae: Universitas, 387-392.

Stalmaszczyk, P. (1995) Geographical Names in Gaelic Poetry: Function and Problems with Translation, AINM Bulletin of The Ulster Place-name Society, vol. V, Belfast 1991-1993, 71-81.

Stalmaszczyk, P. (1995) Types of Arguments, Licensing and English Intransitive Verbs, [in:] E. Gussmann (ed.), Licensing in Syntax and Phonology. (PASE Studies and Monographs, Volume 1), Lublin: Wydawnictwo Folium, 107-123.

Stalmaszczyk, P. (1995) The Generative Lexicon and English Middle Verbs, [in:] H. Kardela & G. Persson (eds.), New Trends in Semantics and Lexicography, (Acta Universitatis Umensis), Umea: Swedish Science Press, 151-165.

Stalmaszczyk, P. (1995) Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego a lingwistyka stosowana, Folia Linguistica 33, Łódź, 119-136.

Stalmaszczyk, P. (1995/96) Celto-Slavic language connections: New evidence for Celtic lexical influence upon Proto-Slavic, Linguistica Baltica 4, Kuryłowicz Memorial Volume. Part Two, 225-232 (with Krzysztof T. Witczak).

Stalmaszczyk, P. (1996) Integrating the Modules, [in:] H. Kardela and B. Szymanek (eds), A Festschrift for Edmund Gussmann from His Friends and Colleagues, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 257-268.

Stalmaszczyk, P. (1996) Theta roles and the theory of theta-binding, Papers and Studies in Contrastive Linguistics 31, 97-110.

Stalmaszczyk, P. (1996) The argument status of 'it' and English weather verbs, [in:] K. Sroka (ed.) Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995 (Linguistische Arbeiten 360), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 243-249.

Stalmaszczyk, P. (1996) Somhairle MacGill-Eain - Alba’s Major Voice, The Celtic Pen 10, Belfast, 8-11.

Stalmaszczyk, P. (1997) Celtic elements in English vocabulary – a critical reassessment, Studia Anglica Posnaniensia XXXII, 77-87.

Stalmaszczyk, P. (1997) Celtyckie języki Irlandii, Szkocji i Wyspy Man: Historia i teraźniejszość, [in:] K. Kujawińska-Courtney, R. Machnikowski, A. Wójcik (eds.), Problematyka Brytyjska. Studia interdyscyplinarne, Łódź: Ośrodek Badań i Studiów Brytyjskich, UŁ, 97-112.

Stalmaszczyk, P. (1997) Thematic and Conceptual Semantics of English Middle Verbs, Folia Linguistica 36, Łódź, 135-156.

Stalmaszczyk, P. (1997) Dinnshenchas - Irish Placename Lore, The Celtic Pen 12, Belfast, 20-21.

Stalmaszczyk, P. (1998) Conceptual Semantics and Lexical Entries, [in:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (ed.), Lexical Semantics, Cognition and Philosophy, Łódź: Łódź University Press, 43-53.

Stalmaszczyk, P. (1998) Structural and interpretative properties of English weather constructions, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), Projections and Mapping. Studies in Syntax. (PASE Studies & Monographs. Volume 5). Lublin: Wydawnictwo Folium, 87-97.

Stalmaszczyk, P. (1998) Causative Verbs: Properties and Representations (from Generative Semantics to the Minimalist Program), [in:] E. Gussmann & B. Szymanek (eds.), PASE Papers in Literature, Language and Culture, Proceedings of the sixth annual conference of the Polish Association for the Study of English, Puławy, April 1997, Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin, 535-546.

Stalmaszczyk, P. (1998) Welsh paladr ‘spear’ and related words, Studia Etymologica Cracoviensia vol. 3, Kraków, 125-127 (with Krzysztof T. Witczak).

Stalmaszczyk, P. (1998) Stanowisko języka kumbryjskiego i piktyjskiego w podgrupie brytańskiej języków celtyckich, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII (1997), 81-93.

Stalmaszczyk, P. (1999) A Note on English Weather Verbs, Folia Linguistica 38, Łódź, 81-88.

Stalmaszczyk, P. (1999) The notion of predication in Aristotle, Port Royal grammar, Frege, and generative grammar, Lingua Posnaniensis XLI, 155-165.

Stalmaszczyk, P. (1999) A Note on Irish English Vocabulary, Anglica Wratislaviensia XXXV (= Festschrift for Professor Jan Cygan, edited by M. Post), 109-113.

Stalmaszczyk, P. (1999) Cornish Language and Literature: A Brief Introduction, Folia Litteraria Anglica 3, Studies in English and American Literature 7, 117-127.

Stalmaszczyk, P. (2000) Syntactic Predication and Generative Grammar: From Standard Theory to X-bar Theory, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), From Sounds to Discourse. (Folia Linguistica Anglica 2). Łódź, 147-158.

Stalmaszczyk, P. (2000) The Cornish Language and Cornish Elements in English, Studia Indogermanica Lodziensia III, Łódź, 27-36.

Stalmaszczyk, P. (2000) Problemy z nazwami, [in:] Przekładając nieprzekładalne, W. Kubiński, O. Kubińska & T. Z. Wolański (eds.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 141-147.

Stalmaszczyk, P. (2000/01) Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej, Polonica XX (2000), 23-35.

Stalmaszczyk, P. (2001) Język i gramatyka w programie minimalistycznym i semantyce pojęciowej, [in:] Język w komunikacji. Tom 1. G. Habrajska (ed.), Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 77-82.

Stalmaszczyk, P. (2001) The syntax of English Causative verbs, English Studies X, (Acta Universitatis Nicolai Copernici), Toruń, 39-52.

Stalmaszczyk, P. (2001) Landscapes, Places, and Names in Irish Literature, [in:] J. Burzyńska & D. Stanulewicz (eds), From the Peripheries to the Centre. Essays in (Anglo-)Irish Literature (PASE Studies and Monographs 8), Lublin: UMCS, 9-24 (with Grainne Elmore)

Stalmaszczyk, P. (2001/02) On Two Baltic-Celtic terms for ‘stallion’, Poznańskie Studia Baltystyczne 1, Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii 2001, 29-32 (with Krzysztof T. Witczak)

Stalmaszczyk, P. (2002) A note on Frege’s saturated functions and predication types, [in:] W. Oleksy (ed), Language Function, Structure and Change. Essays in Linguistics in Honor of Tomasz P. Krzeszowski, Frankfurt am Mein: Peter Lang, 52-60, also in English Studies XI, (Acta Universitatis Nicolai Copernici), Toruń (2002), 21-31.

Stalmaszczyk, P. (2002) Issues in Irish English Vocabulary, Studia Indogermanica Lodziensia IV, Łódź, 63-71.

Stalmaszczyk, P. (2002) Etyma Celtica (1-3), Studia Indogermanica Lodziensia IV, Łódź, 73-79 (with Krzysztof T. Witczak).

Stalmaszczyk, P. (2002) Właściwości tekstów angloirlandzkich w opracowaniach i przekładach, [in:] Tekst w mediach, K. Michalewski (ed.), Łódź: Wydawnictwo UŁ, 25-35 (with Anna Cisło).

Stalmaszczyk, P. (2003) Logic and Linguistics: The Case of Predication, Linguistica Silesiana 23, 37-49.

Stalmaszczyk, P. (2003) Przyimkowe konstrukcje posesywne w językach celtyckich, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XLVIII, 123-135.

Stalmaszczyk, P. (2005) Arguments and predicates: English weather verbs, [in:] D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner & C. Klaus (eds), De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 211-218.

Stalmaszczyk, P. (2005) Celtic words in English, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. L, 151-165.

Stalmaszczyk, P. (2006) Fregean Predication: Between Logic and Linguistics, Research in Language 4, 77-90.

Stalmaszczyk, P. (2006) Celtic Studies in Poland: Recent Themes and Developments, [in:] S. Mac Mathúna & M. Fomin, eds. Parallels between Celtic and Slavic (Studia Celto-Slavica 1), Coleraine: University of Ulster, 43-59.

Stalmaszczyk, P. (2006) Koncepcje “języka” i “gramatyki” w gramatyce generatywnej i semantyce pojęciowej, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 74-90.

Stalmaszczyk, P. (2007) Gramatyka generatywna w poszukiwaniu istoty języka, Kwartalnik Pedagogiczny 4 (202), 113-131.

Stalmaszczyk, P. (2007) Bloomfield and Jespersen on Predication, Academic Papers of College of Foreign Languages 4, 145-152.

Stalmaszczyk, P. (2007) Przyimki zaimkowe i konstrukcje posesywne w nowożytnych językach celtyckich, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXII, 157-171.

Stalmaszczyk, P. (2007) Prepositional Possessive Constructions in Celtic Languages and Celtic Englishes, [in:] H. L. C. Tristram (ed.), The Celtic Languages in Contact. Papers from the Workshop within the Framework of the XIII International Congress of Celtic Studies, Bonn, 26-27 July 2007. Potsdam: Potsdam University Press, 126-145 (e-Book: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-15682 ).

Stalmaszczyk, P. (2007) The lexicon of Irish English: Borrowings with the diminutive suffix, semantic conflation and literal translation, Beyond Philology 4, 31-49.

Stalmaszczyk, P. (2008) “Language is at the heart of my work”: A note on the poetry of Iain Crichton Smith (Iain Mac a’Ghobhainn), Folia Litteraria Anglica 7 (2007), 139-147.

Stalmaszczyk, P. (2008) Deminutiwa w irlandzkiej odmianie języka angielskiego, [in:] Słowotwórstwo i tekst (Prace Slawistyczne 124), Warszawa: SOW (2007), 231-236.

Stalmaszczyk, P. (2008) Language contact and word-formation: Diminutive forms in Irish English, [in:] A. Bloch-Rozmej (ed.), Issues in Celtic Linguistics (Lublin Studies in Celtic Languages, vol. 5), Lublin: Wydawnictwo KUL, 205-220.

Stalmaszczyk, P. (2008) Elektroniczny słownik języka irlandzkiego – electronic Dictionary of Irish Language (eDIL), Nowe Studia Leksykograficzne 2, 267-272.

Stalmaszczyk, P. (2008) A note on Otto Jespersen’s contribution to the theory of predication, [in:] E. Wełnic & J. Fisiak (eds.), Friendly Metaphors. Essays on Linguistics, Literature and Culture in Honour of Aleksander Szwedek, Frankfurt am Main etc: Peter Lang, 167-172.

Stalmaszczyk, P. (2008) The changing face of Gaelic Scotland, [in:] K. Kujawińska-Courtney and M. Łukowska (eds.), Multiculturalism at the Start of 21st Century, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (2007), 443-462.

Stalmaszczyk, P. (2008) Językoznawcze i dydaktyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej, [in:] J. Florczak and M. Gajos (eds.), Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka, Warszawa: MSCDN, 13-21.

Stalmaszczyk, P. (2008) Semantyka, pragmatyka formalna i badania nad kontekstem, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, Kraków: Lexis, 174-186.

Stalmaszczyk, P. (2009) Semantyka formalna i pragmatyka: przegląd wybranych definicji, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV (2008), 9-24.

Stalmaszczyk, P. (2009) The permanence of place. Places and their names in Irish literature, [in:] T. Mikhailova, S. Mac Mathuna, M. Fomin and G. Bondarenko (eds.), Studia Celto-Slavica 2, Moscow, 93-109.

Stalmaszczyk, P. (2009) Między fleksją a słowotwórstwem: celtyckie przyimki zaimkowe (na przykładzie języków goidelskich, Slavia Meridionalis 9, 139-151.

Stalmaszczyk, P. (2010) Gottlob Frege, Philosophy of Language, and Predication, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, Frankfurt: Ontos Verlag, 295-314.

Stalmaszczyk, P. (2010) From 'ambassador' to 'whisky': A note on Celtic elements in contemporary Polish vocabulary, [in:] P. Stalmaszczyk & M. Fomin (eds.), Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Language, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 125-131.

Stalmaszczyk, P. (2010) Place-names in Modern Scottish Gaelic Poetry, [in:] M. Fomin, J, Jarniewicz & P. Stalmaszczyk (eds.), Dimensions and Categories of Celticity. Studies in Literature and Culture, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 119-127.

Stalmaszczyk, P. (2010) On Irish English 'on', Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, vol. LV, 231-239.

Stalmaszczyk, P. (2011) Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), Turning Points in the Philosophy of Language and Linguistics, Frankfurt am Main: Peter Lang, 7-17.

Stalmaszczyk, P. (2011) Prepositional Constructions in the Goidelic Languages, [w:] K. Jaskuła (red.) Formal and Historical Approaches to Celtic Languages (Lublin Studies in Celtic Languages 7), 255-276.

Stalmaszczyk, P. (2013) Interdyscyplinarne i metodologiczne inspiracje w językoznawstwie strukturalnym i generatywnym. Przegląd Humanistyczny 5, 39-49.

Stalmaszczyk, P. (2013) Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego & Primum Verbum, 7-14.

Stalmaszczyk, P. (2013) The Linguistic History of Scotland. Focus on Gaelic, [w:] Izabela Szymańska, Aniela Korzeniowska (red.) Facets of Scottish Identity, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 17-34.

Stalmaszczyk, P. (2014) Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein. Preface, [w:] P. Stalmaszczyk (red.) Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer, 1-9.

Stalmaszczyk, P. (2014) The Legacy of Frege and the Linguistic Theory of Predication, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell, and Wittgenstein (Philosophical Analysis 53). Berlin/Boston: De Grutyer, 225-253.

Stalmaszczyk, P., Oleksy, W. (2014) Philosophical and Communicative Turns in the Study of Language, [w:] W. Szubko-Sitarek, Ł. Salski, P. Stalmaszczyk (red.) Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer, Cham: Springer, 229-245.

Stalmaszczyk, P. (2014) Place names in Scottish Gaelic Literature: The case of Sorley MacLean’s poetry, [w:] Artur Gałkowski i Renata Gliwa (red.) Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 51-56.

Stalmaszczyk, P. (2014) Źródła pragmatyki formalnej i formalnych badan nad kontekstem, [w:] P. Stalmaszczyk i P. Cap (red.) Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych. Kraków: Universitas, 61-82.

Stalmaszczyk, P. (2015) Teoretyczne aspekty uświadomionej wiedzy językowej, [w:] Arkadiusz Gut i Zbigniew Wróblewski (red.), W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej (Filozofia Przyrody i nauk przyrodniczych 12), Lublin: Wydawnictwo KUL, 309-328.

Stalmaszczyk, P. (2015) Kant and the Platypus and Umberto Eco (and the Philosophy of language), [in:] Artur Gałkowski (ed.), Potęga intelektu. Recepcje i reminiscencje w Polsce / The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 409-424.

Stalmaszczyk, P. (2015) Teorie naukowe jako teksty. O nieprzekładalności terminologii w teoriach językoznawczych, [w:] Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka i Grzegorz Kowalski (red.) Tekst naukowy i jego przekład, Kraków: Universitas, 17-35.

Stalmaszczyk, P. (2015) Deminutywa w języku irlandzkim oraz w irlandzkiej odmianie języka angielskiego, [w:] Piotr Stalmaszczyk  i Irena Jaros (red.) Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Sławomira Gali. Łódź: Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 147-154.

 

 
Bibliografie

 

Stalmaszczyk, P. (1998) Bibliografia celtologii polskiej. Języki celtyckie, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII (1997), 185-189.

Stalmaszczyk, P. (2000) Bibliography of Celtic studies in Poland. Part one: culture and history, [in:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, J. Pstrusińska & A. Fear (eds.), Cracow: Księgarnia Akademicka, 169-178.

Stalmaszczyk, P. (2002) Celtic Studies in Poland in the 20th century. A Bibliography, Studia Indogermanica Lodziensia IV, 111-123.

Stalmaszczyk, P. (2003) Bibliography of Celtic studies in Poland. Part Two: Languages and linguistics, [in:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia (Zrozumieć Eurazję. Od starożytności do czasów współczesnych), J. Pstrusińska & P. Stalmaszczyk (eds.), Kraków: Księgarnia Akademicka, 287-298.

Stalmaszczyk, P. (2004) Celtic Studies in Poland in the 20th century. A Bibliography, Zeitschrift für celtische Philologie 54, 170-184.

Stalmaszczyk, P. (2005) Językoznawstwo w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego – od tradycji do nowoczesności, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. L, 217-222.

Stalmaszczyk, P. & W. Oleksy (2009) Barbara Lewandowska-Tomaszczyk's research output, [in:] Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, W. Oleksy & P. Stalmaszczyk (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 19-30.

 
Wybrane recenzje

 

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of I. Kurcz, Język a psychologia (WSiP), Poradnik Językowy 9 (518), 63-65.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of Grammar 1-4 (OUP), Języki Obce w Szkole 2 (1995), 177-180.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of P. Lightbown i N. Spada, How Languages are Learned (OUP), International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 33:2, 167-169.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of review of Oxford Dictionary of Business English for Learners of English (OUP), English for Specific Purposes (USA) 14:2, 185-186.

Stalmaszczyk, P. (1995) Review of M. Ó Siadhail, Modern Irish: Grammatical structure and dialectal variation (CUP), Linguistic and Oriental Studies from Poznań (Poznań: UAM) 2, 249-253.

Stalmaszczyk, P. (1997) Review of J. Aitchison and H. Carter, A Geography of the Welsh Language, (University of Wales Press), and R. Huws Williams, H. Williams and E. Davies (eds), Gwaith Cymdeithasol a’r Iaith Gymraeg / Social Work and the Welsh Language, (University of Wales Press) Journal of Sociolinguistics, 1:1, 158-162.

Stalmaszczyk, P. (1997) Review of J. D. McClure, Scots and its Literature (John Benjamins), Journal of Sociolinguistics, 1:3, 452-456.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of A First Glossary of Hiberno-English (Odense University Press), and A Dictionary of Anglo-Irish: Words and Phrases from Gaelic in the English of Ireland (Four Courts Press), Dictionaries 19, Dictionary Society of North America, 243-248.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of P. Ó Snodaigh, Hidden Ulster. Protestants and the Irish Language (Lagan Press), and R. Blaney, Presbyterians and the Irish Language (Ulster Historical Foundation & Ultach Trust), Journal of Sociolinguistics, 2:3, 465-467.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of V. Cook, Inside Language (Arnold), IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 36:3, 270-272.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of T. Crowley et al., The Design of Language. An Introduction to Descriptive Linguistics (Longman Paul), Studies in Second Language Acquisition 20:3, 449-450.

Stalmaszczyk, P. (1998) Review of W. Abraham et al. eds., Minimal Ideas. Syntactic studies in the minimalist framework (John Benjamins), Nordic Journal of Linguistics 21:2, 75-82 [also in Kwartalnik Neofilologiczny XLIV, 3 (1997), 217-221].

Stalmaszczyk, P. (1999) Review of I. Roberts, Comparative Syntax (Arnold), Languages in Contrast 1:1, 114-118.

Stalmaszczyk, P. (1999) Review of A. MacPoilin (ed.) The Irish Language in Northern Ireland (Belfast), Language Problems and Language Planning 23:3, 280-283.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of I. Burkhanov Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology (Rzeszów), From Sounds to Discourse. Folia Linguistica Anglica 2, 227-228.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of G. Broderick Language Death in the Isle of Man, (Max Niemeyer), Journal of Sociolinguistics 4:3, 291-293.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of G. Jenkins (ed.) Language and Community in the Nineteenth Century: A Social History of the Welsh Language (University of Wales Press), Journal of Sociolinguistics 4:3, 293-297.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of K. Taylor Truth and Meaning. An introduction to the philosophy of language (Blackwell), Journal of Literary Semantics 29:3, 211-216.

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of J. Kallen (ed.) Focus on Ireland (Benjamins), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) XLVIII/2, 178-180 [also in Kwartalnik Neofilologiczny XLVII, 1 (2000), 126-129].

Stalmaszczyk, P. (2000) Review of T. Stroik, Minimalism, Scope and VP Structure, (SAGE Publications), Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 73-74, 93-96 [also in Studia Linguistica 53:1 (1999), 102-104].

Stalmaszczyk, P. (2001) Review of A. Bondaruk, Comparison in English and Polish Adjectives. A Syntactic Study, (Lublin), Folia Linguistica Anglica 3 Łódź, 177-178.

Stalmaszczyk, P. (2001) Review of S. Thornbury, About Language. Tasks for Teachers of English (CUP), Folia Linguistica Anglica 3 Łódź, 181-184.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of Gozdawa-Gołębiowski, Gramatyka angielska dla gimnazjum (Wydawnictwo Szkolne PWN), Języki Obce w Szkole 1 (2002), 135-136.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, (Wydawnictwo Naukowe PWN), Języki Obce w Szkole 4 (2002), 164-165.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of S. Chapman, Philosophy for Linguists, (Routledge), Journal of Literary Semantics 31:2, 204-209.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of G. Hudson, Essential Introductory Linguistics, (Blackwell), Studia Linguistica 56:1, 117-120.

Stalmaszczyk, P. (2002) Review of Glyn Williams and Delyth Morris, Language Planning and Language Use. Welsh in a Global Age, (University of Wales Press), Language Problems and Language Planning 26:1, 108-110.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of J. Douthwaite Towards a Linguistic Theory of Foregrounding, (Alessandria: Edizioni dell’Orso), Journal of Literary Semantics 32:1, 75-79.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of D. Singleton Language and the Lexicon: An Introduction, (OUP), Studies in Second Language Acquisition 25, 460.

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of M. Gelling, A. Cole The Landscape of Placenames, (Shaum Tyas), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) LI/1, 69-70 [also in Studia Indogermanica Lodziensia V, Łódź (2005), 169-172].

Stalmaszczyk, P. (2003) Review of D. McClure Doric: The Dialect of North-Eastern Scotland, (Benjamins), ZAA (Zeitschrift fur Anglistik und Amerikanistik) LI/4, 453-454.

Stalmaszczyk, P. (2004) Review of N. Fabb Language and Literary Structure: The Linguistic Analysis of Form in Verse and Narrative, (CUP), Journal of Literary Semantics 33:1, 83-86.

Stalmaszczyk, P. (2005) Review of M. Filppula, J. Klemola and H. Pitkänen (eds), The Celtic Roots of English, (University of Joensuu), Journal of Sociolinguistics 9:2, 304-307.

Stalmaszczyk, P. (2005) Review of N. Schmitt (ed.) An Introduction to Applied Linguistics (Arnold), Studies in Second Language Acquisition 27:3, 481-482.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of P. Portner What is meaning? Fundamentals of formal semantics (Blackwell), Journal of Literary Semantics 35:1, 73-78.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of Zoltán Gendler Szabó (ed.) Semantics versus Pragmatics (Oxford), Lodz Papers in Pragmatics 1, 243-248.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of S. Davis and B. Gillon (eds.) Semantics. A Reader (OUP), Research in Language 4, 276-278.

Stalmaszczyk, P. (2006) Review of R. Huddleston and G. Pullum A Student’s Introduction to English Grammar (CUP), Języki Obce w Szkole 2 (2006), 188-189.

Stalmaszczyk, P. (2007) Review of D. Davidson, The Essential Davidson (2006), Research in Language 5, 293-294.

Stalmaszczyk, P. (2007) Review of Ch. Maienborn & A. Wollstein (eds.), Event Arguments: Foundations and Applications (Max Niemeyer), Research in Language 5, 294-296.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of M. Morris An Introduction to the Philosophy of Language (CUP), Journal of Literary Semantics 37:2, 179-184.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of G. Yule The Study of Language, 3rd ed. (CUP), Research in Language 6, 290-292.

Stalmaszczyk, P. (2008) Review of A. Cruse A Glossary of Semantics and Pragmatics (Edinburgh University Press), Lexis – E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/article.php?id_article=84)

Stalmaszczyk, P. (2009) Review of R. Jackendoff Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure (MIT Press), Lexis - E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/spip.php?article103)

Stalmaszczyk, P. (2010) Review of J.-J. Lecercle A Marxist Philosophy of Language (Brill), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2010/231)

Stalmaszczyk, P. (2010) Review of R. Hickey Irish English. History and present-day forms (CUP), Journal of Sociolinguistics 14(4), 550-554.

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. A Festschrift for Patrick Hanks (Menha Publishers), Lexis - E-Journal in English Lexicology (http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/spip.php?article166)

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of J. Higginbotham Tense, Aspect, and Indexicality (OUP), Philosophy in Review 31 (2), 101-103. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/7105/2468)

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of P. Ives & R. Lacorte (eds.) Gramsci, Language, and Translation (Lexington Books), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2011/324); extended version in Lodz Papers in Pragmatics 7.1, 173-177.

Stalmaszczyk, P. (2011) Review of P. Portner Modality (OUP), Journal of Literary Semantics 40(1), 106-110.

Stalmaszczyk, P. (2012) Review of A. Badiou Wittgenstein’s Antiphilosophy (Verso 2011), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2012/451)

Stalmaszczyk, P. (2012) Review of G. Powell Language, Thought and Reference (Palgrave Macmillan 2010), Philosophy in Review 32:1, 45-47. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/10788/2957)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of Manuel García-Carpintero and Max Kölb (eds.) The Continuum Companion to the Philosophy of Language (Continuum) i Gillian Russell and Delia Graff Fara (eds.) The Routledge Companion to Philosophy of Language (Routledge), Philosophy in Review 34:3-4, 183-188 (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/13151/4087)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of Alessandro Carlucci, Gramsci and Languages. Unification, Diversity, Hegemony. (Brill), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2014/1025)

Stalmaszczyk, P. (2014) Review of David Ingram, ed. Critical Theory to Structuralism: Philosophy, Politics, and the Human Sciences (Acumen), Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2014/1454)

Stalmaszczyk, P. (2015) Review of Elena Ficara (ed.) Contradictions. Logic, history, actuality (De Gruyter) Marx & Philosophy Review of Books (http://marxandphilosophy.org.uk/reviewofbooks/reviews/2015/1809)

Stalmaszczyk, P. (2015) Review of Anthony Everett The Nonexistent (OUP), Philosophy in Review 35: 5, 256-258. (http://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/15013/5982)

Stalmaszczyk, P. (2016) Review of Andrea Bianchi (ed.) On Reference (OUP), Theoria 31-2: 267-270 (http://www.ehu.eus/ojs/index.php/THEORIA/article/view/16252)

 

Inne publikacje

 

Stalmaszczyk, P. (1996) Obituary: ‘Sorley MacLean, poeta gaelicki (1911-1996)’, Literatura na Świecie 10 (303) (1996), 273-275.

Stalmaszczyk, P. (2003) Afterwards to J. O’Beirne Ranelagh Historia Irlandii, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk-Warszawa, (2003), 285-288.