Zakład Literatury Amerykańskiej

dr Justyna Fruzińska

O mnie

 

Justyna Fruzińska jest adiunktem w Zakładzie Literatury Amerykańskiej, poetką, tłumaczką. Absolwentka Instytutu Studiów Żydowskich Paideia w Sztokholmie. Opublikowała książkę Emerson Goes to the Movies: Individualism in Walt Disney Company's Post-1989 Animated Films (2014) oraz liczne artykuły naukowe na temat amerykańskiej kultury popularnej, Transcendentalizmu oraz poezji polskiej. Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziewiętnastowiecznych europejskich raportów z podróży po Ameryce. Należy do Association for Cultural Studies i Polish Association for American Studies.

 

 

fruzinska (at) uni.lodz.pl

 

 

Zapisz

Publikacje

Książki

Eseje i artykuły

 • "The Inverted Discourse of Wonder in Frances Trollope’s Domestic Manners of the Americans". Kultura Popularna 58 (2018): 11-20. 
 • "American Slavery Through the Eyes of British Women Travelers in the First Half of the 19th Century." Ad Americam. Journal of American Studies 19 (2018): 113-121. https://doi.org/10.12797/AdAmericam.19.2018.19.08
 • "Starożytni akademicy, czyli Trzej mędrcy Andrzeja Buszy". Marian Kisiel, Janusz (red.) Kontynenty. T. 1: Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2019. 353-360.  
 • Józef Kwaterko, Justyna Fruzińska: I"ntroduction". Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska, Józef Kwaterko and Norman Ravvin (red.). Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes. Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2019. 181-190.
 • "'Within the four walls of my pain': The experience of illness in the poetry of Aleksander Wat and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki". Scientia poetica 22.1. 111-127. 
 • "The Pitfalls of Narration: Call of Juarez: Gunslinger" w: Irena Barbara Kalla, Patrycja Poniatowska i Dorota Michułka (red.) On the Fringes of Literature and Digital Media Culture: Perspectives from Easten and Western Europe. Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2018, s. 147-156. 
 • "A visiit to the former colony: Frances Trollope's Domestic Manners of the Americans" w: Alina Kwiatkowska i Agnieszka Stanecka (red.) Witches and Angels - the Perception of Women in Ancient and Modern Cultures. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017. s. 99-107. 
 • "The Task of Attention: Sherry Simon Talks to Krzysztof Majer and Justyna Fruzińska." w: Text Matters No. 5, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, s. 255-263.
 • "From Physical to Spiritual Errand: The Immigrant Experience in John Winthrop, William Bradforth, and Samuel Danforth." w: Text Matters No. 5, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, s. 148-158.
 • "The Young Men and the Sea: Sea/Ocean as a Space of Maturation?" w: Review of International American Studies 7.1 (2014), s. 73-83.
 • "'I Will Make a Man Out of You': The Im(Possibility) of Female Individualism in Disney’s Animated Films" w: Aleksandra M. Różalska and Grażyna Zygadło (red.) Narrating American Gender
  and Ethnic Identities
  . Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2013. s. 35-44.
 • "Has Postmodernism Really Reached the National? Appropriation and Interpretation in Sita Sings the Blues" w: Krystyna Kujawińska Courtney, Izabella Penier and Sumit Chakrabarti (red.) The Post-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2013. s. 83-92
 • "Obraz zła w filmach animowanych Walta Disneya" w: A. Drzał-Sierocka (red.) Zło w kinie: Bohaterowie, gatunki twórcy. Warszawa 2012, s. 13-20.
 • “How Other is the Other? – Appropriation of the Cultural Other in Disney’s Animated Films” w: E.B. Łuczak, J. Wierzchowska, J. Ziarkowska (red.) In Other Words: Dialogizing Postcoloniality, Race, and Ethnicity Warszawa 2012, s. 179-190.
 • "The 'poisoned cup of experience' or narcissistic disorder in Henry James's Portrait of a Lady" w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. XXIX, 1, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 59-65.
 • “Emerson’s Far Eastern Fascinations” w: Polish Journal for American Studies, nr 5, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 57-65
 • ”Życie bez Boga jest niemożliwe, czyli o potrzebie metafizyki człowieka Różewiczowskiego w: H. Romanowska-Łakomy (red.) Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, Warszawa 2010, 189-200.
 • „Jak się tworzy świętego, czyli kontrowersyjna postać Tomasza Becketa w sztuce T.S. Eliota Mord w katedrze” [w:] U. Cierniak, A. Szyndler (red.) W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, Częstochowa 2010, t.2, s. 349-356.
 • Aleksander Wat i bóg komunizmu (w języku hebrajskim) Nativ 3 (116): 2007.
 • Kobieca poezja izraelska, Słowo Żydowskie 12-13 (402-403): 2007, s. 12.
 • O śmierci, Bogu i człowieku w Napoju cienistym Bolesława Leśmiana [w:] A. Klepaczko i A. Krupska-Perek (red.), Wyrazić niewyrażalne. Literaturoznawstwo Łódź 2006, s. 67-80.
 • Walka z nierównościami - za jaką cenę? Wokół Debat Tischnerowskich, www.erazm.uw.edu.pl.

 Tomy zredagowane

 • Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska, Józef Kwaterko and Norman Ravvin (red.). Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes. Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2019.
 • Czasopismo naukowe Analyses/Rereadings/Theories 4(1) 2016, red. Maciej Wieczorek, Joanna Matyjaszczyk, Justyna Fruzińska

Recenzje
 

 • Igrzyska demokracji. Amerykańska kultura wyborcza, Zbigniew Lewicki, w: Polish Journal for American Studies, 11 (2007), s. 231-232. 
 • A New Literary History of America Greil Marcus, Werner Sollors, w: Studia Anglica Posnaniensia: An International Review of English Studies, nr 46/3 Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 117-119.
 • Codzienne niezwykłości (R. Lenc, Ja Wittgenstein), Tygiel Kultury 10-12: 2007, s. 232.


Książki poetyckie
 

 • Jest czarna, Łódź: SPP, 2012.
 • Erotyki na różne tematy, Łódź: Wydawnictwo Kwadratura, 2010.
 • Wiesz dobrze czego się boimy, Łódź: SLKKB, 2008.
 • Piotr Maur, Pogrzebowe obrzędy, miłosne ceremonie, Łódź: SLKKB, 2010 (red.)

 

Przekłady
 

 • "Po całym płótnie", z Lisą Moore rozmawia Herb Wyile, Literatura na świecie, nr 3-4/2017 (548-549), s. 168-185.
 • Peter Riley, wiersze, Arterie nr 1(20) 2015, 96-98.
 • Magdalena Nowicka, "Travelling Theory: The Legacy of Edward W. Said in Eastern Europe", Vita Traductiva 8 (2015), 223-251.
 • Ian Gregson, "John Ashbery i brytyjski postmodernizm", Literatura na świecie, nr 1-2/2015 (522-523), s. 164-189.
 • Andrzej Busza, "Trzej mędrcy", Fraza nr 4(86) 2014.
 • Andrzej Busza, opowiadania i wiersze, Fraza nr 4(82) 2013, 98-103
 • Daniel Oz, wiersze, Fraza nr 4(82) 2013, 142-144
 • Stefan Themerson, "Niemodne alternatywy", Literatura na świecie, nr 9-10/2013 (506-507), s. 40-54.
 • Jerzy Jarniewicz, wiersze, Dekadentzya, nr 3 (2012), s. 23-25.
 • Daniel Puia-Dumitrescu, wiersze, Arterie, nr 3/2012, s. 79-82.
 • B.J. Leggett "Dzień dobry, bluesie", Literatura na świecie, nr 3-4/2011 (476-477), s. 300-330. 
 • Yair Lipshitz, Godzina Wytchnienia, Arterie, nr 2/2010, s. 32-37.
 • Marciusz Moroń, wiersze, Dekadentzya, nr 2 (2010), s. 104-110.
 • Maciej Robert, wiersze, Warm Blackness Between the Fingers. 4th International festival of contemporary poetry, Zagrzeb: Brutal 2009, s. 91-114.
 • Jerzy Jarniewicz, wiersze, Dekadentzya, nr 1 (2009), s. 16-17.
 • Nurit Zarchi, Baby Blues, Arterie, nr 1/2009, s. 114-115.
   


 

Konferencje
 • 2018 referat "‘I grieve that grief can teach me nothing’: Emerson, grief, and annihilation of history" na konferencji "Emotions: The Englines of History", Sosnowiec
 • 2018 referat "Frances Kemble: a witness of American slavery" na konferencji "Migrants, Visitors, Invaders in the American South and the Southwest", Łódź
 • 2018 przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji United Students Society Questions of Travel: Journeys in North American Literature and Culture, Łódź
 • 2017 referat "19th-century British women travellers and American slavery” na konferencji "Encounters with Difference: A Conference on Travel Writing and Gender", Berlin
 • 2017 referat "Frances Wright’s America: 19th-Century Utopia" na konferencji "A Suitcase of Her Own: Women and Travel", Szczyrk
 • 2017 wykład plenarny "The Language Disney Speaks: Between Emerson and the Fairy Tale" na konferencji "Language in/of Films", Łódź
 • 2017 sekretarz konferencji United Students Society Pets and Beasts: Animals in North American Literature and Culture, Łódź
 • 2017 referat "Disney’s Portrayal of Pocahontas as the Generic Other" na konferencji "Pocahontas and after: historical culture and transatlantic encounters, 1617-2017", Londyn
 • 2016 referat "Starożytni akademicy, czyli 'Trzej Mędrcy' Andrzeja Buszy" na konferencji "Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy", Rzeszów
 • 2016 referat "The Savage America in Frances Trollope's and Fanny Kemble's Travel Writing" na konferencji "Borders and Crossings", Kielce
 • 2016 referat "Documenting the Other: America through Frances Trollope's Eyes" na konferencji "Interrupted Discourse, Discontinued Dialog: Diversity, Marginalization, Otherness", Łódź
 • 2016 przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji United Students Society Unum? Individualism and Community, Łódź
 • 2016 referat "A Visit to the Former Colony: Frances Trollope's Domestic Manners of the Americans" na konferencji Irish and British Association for American Studies, Belfast
 • 2015 referat "The Inverted Discourse of Wonder in Frances Trollope's Domestic Manners of the Americans" na konferencji PAAS "Homeliness, Domesticity and Security in American Culture", Warszawa
 • 2015 referat “'He Hates to Have Me Write a Word': Violence, Language, and Gender Relations in Tender is the Night and 'The Yellow Wallpaper'” na konferencji "Violence in the American Imagination", Loughborough, Wielka Brytania
 • 2015 referat "The Pitfalls of Narration: Call of Juarez: Gunslinger" na konferencji "Literary Margins and Digital Media", Wrocław
 • 2014 referat “House of Cards: the anti-American vision of America” na konferencji "Myth in Crisis. The Crisis of Myth", Madryt
 • 2014 referat “America as the West in Colonial Writing” na konferencji "L'Ouest et les Ameriques", Lorient, Francja
 • 2014 referat "The Animated Gaze: Imperialism in Disney’s Atlantis: The Lost Empire" - na konferencji "Discussing Disney", Hull, Wielka Brytania
 • 2014 referat "The Immigrant Heritage of America in Colonial Writing" na konferencji "The American Mosaic: Immigration, Expatriation, Exile," Alcala de Henares, Hiszpania
 • 2014 referat "Approaching the 'backward G O D': Thomas King's dialoues with the Hebrew Bible" (z Moniką Kocot) na konferencji "Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture", Łódź (sekretarz konferencji)
 • 2014 referat "Sita Sings the Blues as a multi-ethnic take on religious traditions" na konferencji "Hybrids and hybridity", Piotrków Trybunalski
 • 2013 referat "Individualism and Class in Pixar's A Bug's Life" na konferencji "Diversity and Homogeneity: Politics of Nation, Class and Gender in Drama, Theatre, Film, and Media", Łódź
 • 2013 referat "The Young Men and the Sea: Sea/Ocean as a Space of Maturation?"  na konferencji "Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds. 6th World Congress of the International American Studies Association", Szczecin
 • 2013 Association for Cultural Studies Summer Institute, Klagenfurt, Austria
 • 2013 referat “Isabel Archer’s fight for independence, or narcissistic disorder in Henry James’s Portrait of a Lady” na konferencji "Henry James: His Great Wars and Battles", Toruń
 • 2012 referat "Why study popular culture, or individualism in Walt Disney’s post-1989 animated films " na konferencji "Discourses That Matter: Contemporary Approaches to English and American Studies", Coimbra
 • 2012 referat "Translating the ancients, or Disney’s remaking of the myth of Hercules" na konferencji "Myth and Interdisciplinarity", Madryt
 • 2012 referat "Visions of the Transparent Eye-Ball: Individualism, Landscape and Imperialism" na konferencji PAAS "Americascapes: Americans in/and their Diverse Sceneries", Puławy
 • 2012 referat “Individualizing the classics, or Disney’s popular version of The Little Mermaid” na konferencji “Języki (pop)kultury”, Łódź
 • 2012 referat „Święty grzesznik – wokół Sedna sprawy Grahama Greene’a” na konferencji „Obraz świętości – świętość w obrazie”, Szamotuły
 • 2012 referat “The Body Politics in Walt Disney Post-1989 Films” na konferencji “The Body in North American Literature and Culture”, Łódź (sekretarz konferencji)
 • 2012 referat “Individualism in Walt Disney’s post-1989 animated films” na konferencji “HCA Spring Academy”, Heidelberg
 • 2012 referat “Within the four walls of my pain – the experience of illness in the poetry of Aleksander Wat and Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki” na konferencji “Paranoia and Pain”, Liverpool
 • 2011 referat „Sita śpiewa bluesa, czyli sacrum w kinie animowanym” na konferencji „Sacrum w kinie – dekadę później”, Gdańsk
 • 2011 referat “Zło w filmach animowanych Walta Disneya” na konferencji „Zło w kinie”, Warszawa
 • 2010 referat “I Will Make a Man Out of You: The Im(Possibility) of Female Individualism in Disney’s Animated Films” na konferencji PAAS “American Diversity: Identities, Narratives, Politics”, Łódź
 • 2010 referat „Od Małej syrenki do Księżniczki i żaby - analiza bohatera disnejowskiego” na konferencji „Bohater, superbohater, czy antropomorfizowana mysz… Bohater komiksowy – genezy, ewolucje, rewolucje”, Łódź
 • 2010 referat “The visual representations of the American soldiers in Iraq (the 2003 war)” na konferencji “Images of Conflict in 21st Century American Literature and Culture”, Łódź
 • 2010 referat “Has postmodernism really reached the national? Appropriation and interpretation in Sita Sings the Blues” na konferencji “The ‘Post’-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century”, Łódź
 • 2010 referat „Jak się tworzy świętego, czyli kontrowersyjna postać Tomasza Becketa w sztuce T.S. Eliota Mord w katedrze” na konferencji „Człowiek-Wiara-Kultura. W poszukiwaniu prawdy – między wiarą a polityką”, Częstochowa
 • 2010 referat “How other is the Other? – Appropriation of the Cultural Other in Disney’s Animated Films” na konferencji “Post-colonial Discourse, Ethnicity, and Race in the United States: the Past and the Present”, Warszawa
 • 2008 referat "Psychological and Political Dimension of Walt Disney Films (The Little Mermaid, The Lion King, Pocahontas) na konferencji "Transatlantic Encounters. American Studies in the 21st Century", Łódź
 • 2008 referat "Obraz zagłady Żydów w twórczości Aleksandra Wata" na konferencji "Europa Drugiej Emigracji. Pomiędzy wyobrażeniem a rzeczywistością", Toruń
 • 2008 referat "Konstrukcje męskości w literaturze amerykańskiej: Hemingway, Carver, Crane" na konferencji "Męskość i kobiecość w języku", Warszawa
 • 2007 referat "Równość i indywidualizm - wpływ konstytucji USA na tożsamość amerykańską" na konferencji "Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia", Łódź
 • 2007 referat "Żona w umieraniu - o micie orfickim u Aleksandra Wata" na konferencji "Narrare necesse est (O. Marquard) : o potrzebie i trwałości mitu w świecie odczarowanym", Kraków
 • 2007 referat "Problemy rasowe w Jądrze Ciemności Josepha Conrada" na konferencji "Okrucieństwo, przemoc, zniewolenie w społeczeństwach nowożytnej Europy", Warszawa
 • 2007 referat "Oppression, Consolation, Inspiration: on Israeli Feminist Poetry and the Biblical Tradition" na konferencji "Swimming Off/With/Against the Mainstream: the Place of Gender and Queer in Media, Culture, Literature and Society", Łódź
 • 2004 referat "Death in Othello" na konferencji "Death in several masks", Łódź
 • 2004 referat "O Bogu, śmierci i człowieku w Napoju Cienistym Bolesława Leśmiana" na konferencji "Wyrazić niewyrażalne", Smardzewice

 

Prowadzone zajęcia

 

 • Literatura amerykańska - wprowadzenie
 • "Zrozumieć Amerykę - historia intelektualna USA" (seminarium licencjackie)
 • Kultura amerykańska – konwersatorium "Ideologia w filmach animowanych Walta Disneya”
 • Kultura amerykańska – konwersatorium "The Disney Version"
 • Kultura amerykańska - konwersatorium "Religion in the USA"
 • Kultura amerykańska - wprowadzenie
 • Seminarium "American Short Story"
 • Seminarium "Masculinity Crisis in American Literature"
 • Historia filmu (dla studentów specjalizacji Wiedza O Kulturze)
 • Kultura masowa (dla studentów specjalizacji Wiedza O Kulturze)
 • Teoria i metodologia
 • Przekład ogólny
 • Przekład literacki (dla studentów filologii hiszpańskiej)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (dla studentów filologii angielskiej i hiszpańskiej)
 • Pisanie akademickie
 • Historia USA (wykład dla studentów anglistyki oraz dziennikarstwa międzynarodowego)
   

 

Współpraca Akademicka

 

Współpraca akademicka z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwestytetu Warszawskiego (2013-2017). Prowadzone kursy:

 • Academic Writing
 • American Literature
 • American Values in Disney Animated Films

Wizyty naukowe oraz wykłady gościnne

 • 2018 - Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy (wykłady w ramach programu Erasmus)
 • 2018 - Universiteit Antwerpen, Belgia (wykłady w ramach programu Erasmus)
 • 2016 - wykład "Twarze kampanii prezydenckich. Historia plakatu wyborczego w USA", II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie
 • 2016 - stypendium Corbridge Trust na Uniwersytecie w Cambridge
 • 2015 - stypendium biblioteczne w John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität, Berlin
 • 2015 - Universita degli Studi di Catania, Włochy (wykłady w ramach programu Erasmus)