Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Monika Kocot

 

 

Dr Monika Kocot zajmuje się współczesną poezją brytyjską, twórczością rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, przekładem literackim i krytyką literatury. Jest autorką monografii Playing Games of Sense in Edwin Morgan’s Writing (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016) i współredaktorką monografii Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015). Należy do Association for Cultural Studies, The Association for Scottish Literary Studies i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Jest Przewodniczącą Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego.

 

 

 Publikacje akademickie:

Monografie:

 • Playing Games of Sense in Edwin Morgan’s Writing, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.
 • Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. Monika Kocot i Kamil Szafraniec, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Artykuły naukowe:

 • ”Dialogic Imagination: Edwin Morgan and Russian Modernism. Beyond Sense Through Laughter,” w: Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, red. A. Korzeniowska i I. Szymańska, Warszawa: Semper, 2016, ss. 21-37.
 • „Konkretne transgresje, konkretne interferencje — o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana, Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. M. Kocot i K. Szafraniec, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  2015, ss. 63-76.
 • "Trickster Discourse: the Figure of Whittrick in Edwin Morgan’s Writing,” w: Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture, red. G. Czemiel i in., Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, ss. 49-58.
 • „Rewizje historyczne we współczesnej powieści indiańskiej,” w: Historia w wersji popularnej, red. I. Kowalczyk i I. Kiec, Gdańsk: Katedra. Wydawnictwo Naukowe, 2015, ss. 164-184.
 • “Aktualizacje poetyki tricksterowej w poezji Romana Honeta”, w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy-Problemy-Interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń, Biblioteka INTER 2015, ss. 266-276.
 • „The Voice of the Other in Edwin Morgan’s Mythopoeia,” w: Face to Face, Page to Page: PASE PAPERS in Literature, Language and Culture, red. D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski, Warszawa, Instytut Anglistyki Uniwersytet Warszawski 2014, ss. 145-154.
 • “Games with Kitsch in the Works of Sherman Alexie and Thomas King”, w: Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture, red. J. Stępień, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2014, ss. 99-112.
 • “”Tricksterowa hermeneutyka” a procesualność lektury—próba (od)czytania Ceremony Leslie Marmon Silko, w: Prze(d)sądy o czytaniu kultury, red. J. Czurko i M. Wróblewski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, ss. 165-178.
 • “The Process of ‘Writing Through’: John Cage and Edwin Morgan”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk, Z. Maszewski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2014, ss. 99-114.
 • “The Haunting of the House in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, w: All that Gothic, red. A. Łowczanin, D. Wiśniewska, Frankfurt am Main, Peter Lang 2014, ss. 83-95.
 • “Post-Indian Warriors of Simulation: Sherman Alexie’s Flight as a «Story of Survivance»”. w: The Post-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century, red. K. Kujawińska Courtney, I. Penier i S. Chakrabarti, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2013, ss. 139-152.
 • “Transgressing the Normative in Edwin Morgan’s ‘Message Clear’”, w: Studies in English Drama and Poetry, vol. 3, Reading Subversion and Transgression, red. J. Kazik i P. Mirowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 167-174.
 • “Płynna tożsamość — oblicza trickstera w powieściach Indian Ameryki Północnej”, w: Dyskursy o kulturze, red. R. Mielczarek i M. Skorzycki, Łódź, SAN 2012, ss. 83-102.
 • Werbiwokowizualny performance? O otwieraniu Cage'a według Edwina Morgana, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, 55/110 z. 2 s. 307-326.
 • “From Anaphoresis to Metaphoresis. Scene-graphs in Edwin Morgan’s ‘Message Clear”, w: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, red. A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, ss. 125-138.
 • “Comic Deconstruction and Differential Dissemination in Edwin Morgan’s ‘Writings Through’”, w: Codes of Humour, vol. 3/2, red. A. Kwiatkowska i A. Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012, ss. 87-96.
 • “Authenticity, Transdifference, Survivance: Native American Identity (Un)Masked”, w: Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture, red. D. Filipczak, No. 2 (2012) ss. 297-300.
 • “Tekst prze-pisany, tekst za-dany — poezja konkretna Edwina Morgana”, w: Tekst-Tworzywo-Twórca, red. J. Niedbała i in., Łódź 2011, ss. 180-196.
 • “’Awaiting Still Our Metamorphosis’—the Nocturnal Régime of the Imaginary in Derek Mahon’s Poetry,” w: Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture, red. Katarzyna Poloczek i Marta Goszczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 55-67.
 • “Indian Beatle(s): From ‘Norwegian Wood’ to ‘The Hare Krishna Mantra.’ Indian Influences on the Lyrics and Music of The Beatles”, w: Fifty Years with the Beatles. The Impact of the Beatles on Contemporary Culture, red. J. Jarniewicz i A. Kwiatkowska, Łódź University Press, Łódź 2010, ss. 183-197.
 • „’Wdech i wydech tworzą Sutrę Serca’—motywy buddyjskie w wierszach pięciu poetów polskich”, w: Nowa poezja polska. Twórcy-tematy-motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 523-542.
 • “Wandering Through Chartered Streets of William Blake’s Nocturnal London,” Images of the City, red. A. Rasmus and M. Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, ss. 196-203.
 • “Trwam w rozpierzchaniu cząsteczek’—przestrzenie kultury w wierszu ‘noe znów wyzwolony’ Stanisława Swena Czachorowskiego”, w: Przestrzenie (tekstów) kultury, red. N. Lemann i in., Piktor, Łódź 2009, ss. 21-26.
 • “The Colour of the Soul—Madness in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, w: Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, red. K. Szmigiero, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, ss. 93-100.
 • “The Cultural and Literary Aspects of Humour in Thomas King’s Postmodern Novel Green Grass Running Water”, w: Making Sense of Humor. Theories—Applications—Practices, vol 2, red. S. Dżereń-Głowacka i A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, ss. 125-134.
 • “’Nothing is More Precious Than Life’—nic (nie) jest cenniejsze od życia. O wierszach Monizy Alvi i Haliny Poświatowskiej”, w: Poetyckie obrazy śmierci... Od przełomu romantycznego do dziś, red. T. Cieślak i M. Woźniak-Łabieniec, Łódź 2006, ss. 107-120.

 

Recenzje i przekłady:

 • Michael Davidson, Zły modernizm—białe miasto, Drugie miasto, Przybycie Rochambeau, przekład w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie” 18, nr 1/2014, ss. 157-162.
 • “In Praise of Stereotype”, przekład w: Theory That Matters: What Practice after Theory? red. K. Bartczak i M. Myk, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2013, ss.310-311.
 • „O wychodzeniu poza (kadr)” – Film Rafała Barona, rec. w: „Fraza”, nr 2, 2013, ss. 312-313.
 • „W drodze, czyli jak sanskryt dotyka języka polskiego”, rec., w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 13, 2012, s. 144.
 • Kenneth White, Dolina Brzóz, Wakan, Biały mistral, Notatnik Drzewa Bodhi, Droga na Zachód, Ostatnia podróż Brandana, przekład w: „Fraza”, nr 4, 2012, ss. 4-15 (wspólnie z dr Anną Kronenberg).
 • „Śpiewaj pieśń wnętrza” – o Listach do nienarodzonego dziecka Rafała Barona, rec., w: „Fraza”, nr 2, 2012, ss. 280-281.
 • Joanna Ślósarska, „Święte hiperbole”, „Zanim kura wysiedzi epitafium”, przekład, w: Dekadentzya. A Literary Journal from Poland nr 3, 2012, ss. 47-48.
 • „Powtórzenie i różNICa w poezji konkretnej Edwina Morgana”, esej w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 1, 2011, ss. 16-22.
 • „Ostre fale głęboko w nas” – obrazy przejścia w piątym królestwie Romana Honeta, esej, w: „Fraza”, nr 2, 2011, ss. 59-67.
 • „Opowieści plemienne”, esej w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 2, 2011, ss.41-43.
 • Sherman Alexie, Mówi Szalony Koń, przekład, w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 2, 2011, ss.33-35.
 • Miron Białoszewski, z Wiersze wybrane i dobrane, przekład, w: Aufgabe, Litmus Press, New York 2010, s. 80.
 • Peter Gizzi, “Homer’s Anger I”, “Homer’s Anger V”, przekład, w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie”, nr 2, 2010, s. 51-54.
 • Sujata Bhatt, „Zapatrzenie”, przekład w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 4, 2009, s. 113.
 • „Nic, które nigdzie jest – jest bez końca”. Philip Larkin, „Zebrane”, tłum. Jacek Dehnel, rec., w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 3, 2008, s. 128-129.
 • „Gdzie ukryło się istnienie?” Jacek Dehnel, „Żywoty równoległe”, rec. w: „Fraza” nr 1-2 2006, s. 255-259.
 • „Co rano powrót z Góry Sępów”. Dariusz Adamowski, „Adamowo”, esej, w: „Fraza” 2006, nr 3, s. 281-286.

 

 Referaty na konferencjach:

 • “Poetry of Consciousness: a Transmodern Perspective,” Transmodern Perspectives on Contemporary Literatures in English, Universidad de Zaragoza (Spain) 2017. 
 • “A Sense of Place in Three Scottish Poems,” Scotland in Europe Conference III, Warszawa 2016.
 • “Bone Dancing (And) Survivance in Wendy Rose’s Poetry,” Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections. An interdisciplinary international conference. Poznań 2016.
 • “‘Every Day Is a Journey, And the Journey Itself Home.’ From Matsuo Bashō to Kenneth White’s Geopoetics,” Innovative Poetries – Innovations in Poetry, Łódź 2016.
 • “Latent Textuality and the Rhetoric of Re/Mis-Reading in Scottish Concrete Poetry,” Small Forms Conference, Łódź 2016.
 • “Playing Games with Joshu’s Mu,” Experiment: A Seminar, Sopot 2016.
 • “Wor(l)ds. Apart: Fluid Identity in Native American Narratives.” PASE 2016 CONFERENCE (25th ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Szczyrk 2016.
 • “No Nothing: Alan Spence, Edwin Morgan, and Indra’s Net,” Place and Space in Scottish Literature and Culture, Sopot 2015.
 • “Of Him Who Found Out All Things: Gilgamesh in Translation,” Postures théoriques, mises en pratique et résonances: quand les traducteurs les traducteurs prennent la parole. Theoretical Views, Praxis and Resonances: Translators on Translating. Paris 2015.
 • “The Other Jesus, or Jesus as the Other: A. D. A Trilogy of Plays on the Life of Jesus,” Authenticity and Imitation in Translation and Culture, Warszawa 2015.
 • “If You’ve Seen It, You Haven’t Seen It.” Encoding Multimodal Messages in Scottish Concrete Poetics,” ICA Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź 2015.
 • “’IT’S AW WAN / TAE ME’: Alan Spence’s Glasgow Zen Poems,” Poetry and Beyond. 11th LITERATURE IN ENGLISH SYMPOSIUM, Poznań 2015.
 • “Breaking Through to Kenshō in Alan Spence’s Writing,” EMOTION(S)” PASE 2015 CONFERENCE (24th ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Wrocław 2015.
 • “Interferences: Processual (D)(R)esemantisation in Edwin Morgan’s Poetry,” Word&Image Crossovers, Bydgoszcz 2014.
 • “Dialogic Imagination: Edwin Morgan and Russian Modernism,” Scotland in Europe Conference II, Kazimierz nad Wisłą 2014. 
 • “Re-narrations and Re-Visions in Edwin Morgan’s Writing,” PASE 2014 (23rd ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Lublin 2014.
 • “The Play of the Ancient and the (Post)Modern: ‘He Who Saw the Deep’ in Edwin Morgan’s The Play of Gilgamesh”, Between: New Beginnings in Scottish Literature, Sopot 2014.
 • “The Figure of Whittrick in Edwin Morgan’s Writing”, Hybrids and Hybridity, Piotrków Trybunalski 2014.
 • “Approaching the “backward G O D”: Thomas King’s Dialogues with the Hebrew Bible”, Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture, Łódź 2014.
 • “Hirondelle de nuit, Tagschlafer, Totenfogel—opowieść o ptaku na granicy światow” Animals—Mental, Linguistic and Literary Representations, Łódź 2014.
 • “A Purposeful Purposelessness or a Purposeless Play:” John Cage and his Lecture on Nothing.” Music in Literature, Literature in Music: North American Intermedial Exchanges, Łódź 2014.
 • “The Voice of the Other in Edwin Morgan’s Mythopoeia”, PASE 2013, Warszawa 2013.
 • “Słów kilka o ptaku śmierci w demonologii słowiańskiej”, Animalia-Anomalia, Łódź 2013.
 • “Aktualizacje poetyki tricksterowej w poezji Romana Honeta”, Poezja polska po roku 2000. Tekst-kontekst-lektura, Toruń 2013.
 • “Spaces of Transformation in Leslie Marmon Silko’s Ceremony”, Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change in Contemporary North American Literature and Culture, Łódź 2013.
 • “Semana Santa — Tydzień owocu Pasji w Granadzie”, Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość, Lublin 2013.
 • “Games of Light and Shadow in Edwin Morgan’s Concrete Poetry”, Intersemiotic Translation, Łódź 2013.
 • “Humma-ha” and the Contemporary Here-and-Now: Time as a Cycle in Native American Narratives”, TIMEling International Conference on Time and Temporality in Language and Human Experience, Łódź 2012.
 • “Games with Kitsch in the Works of Sherman Alexie and Thomas King”, Kitsch, Camp and Popular Culture, Łódź 2012.
 • “Werbiwokowizualny performance? O otwieraniu Cage’a według Edwina Morgana” Literatura i konwergencja, Łódź 2012.
 • “Rewizje historyczne we współczesnej powieści indiańskiej”, Historia w wersji popularnej, Poznań 2012.
 • “Bycie-w-tekście, bycie-w-kulturze. De-konstrukcje, re-konstrukcje, współ-konstrukcje w wierszach Edwina Morgana”, (meta)humanizm. W poszukiwaniu człowieka, Łódź 2012.
 • “Konkretne transgresje, konkretne interferencje — o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana, Języki (pop)kultury, Łódź 2012.
 • „The Cult of the Phallus in James Douglas Morrison’s “Lament”, The Body in North American Literature and Culture, Łódź 2012.
 • “The Process of "Writing Through": John Cage and Edwin Morgan”, Visuality and Vision in American Literature, Białystok 2012.
 • “Tekst prze-pisany, tekst za-dany — poezja konkretna Edwina Morgana”, Tekst-Tworzywo-Twórca, Łódź 2011.
 • “’Tricksterowa hermeneutyka’ a procesualność lektury — próba (od)czytania Ceremony Leslie Marmon Silko”, Prze(d)sądy. O czytaniu kultury, Łódź 2011.
 • “Na styku kultur — wielogłosowa narracja w Green Grass Running Water Thomasa Kinga”, Dialog międzykulturowy, Łódź 2011.
 • “Nicpoń i błazen, ptak fantomatyczny i żałobny — Lelek jako słowiański trickster”, Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2011.
 •  “The Furnished Room and The Yellow Wallpaper: Two Faces of the Haunting of the House”, All That Gothic, Łódź 2011.
 •  “From Anaphoresis to Metaphoresis. Scenegraphs in Edwin Morgan’s “Message Clear”, Cognitive Poetics and Rhetoric, Łódź 2010.
 • “Comic Deconstruction and Differential Dissemination in Edwin Morgan’s ‘Writings Through’”, Humor. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski 2010.
 • ”Conflicting Voices, Conflicting Narratives in Sherman Alexie’s Flight”, Images of Conflict in 21st Century American Literature and Culture, Łódź 2010.
 • “Post-Indian Warriors of Simulation—Sherman Alexie’s Flight as a ‘Story of Survivance’”, The ‘Post’-Marked World. Theory and Practice in the 21st Century, Łódź 2010.
 • “Płynna tożsamość — oblicza trickstera w powieściach Indian Ameryki Północnej”, Dyskursy o kulturze, Łódź 2010.
 • “Awaiting Still Our Metamorphosis”—the Nocturnal Regime of the Imaginary in Derek Mahon’s Poetry, Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture, Łódź 2009.
 • „Transgressing the Normative in Edwin Morgan’s Poetry”, Against and Beyond: Subversion and Transgression in Drama, Theatre, Film and Media, Łódź 2009.
 • „W kierunku nadrealistycznej idei korespondencji sztuk – muzyczność w wierszach St. Swena Czachorowskiego” Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, Łódź 2009.
 • ”Indian Beatle(s): From “Norwegian Wood” to “The Hare Krishna Mantra.” Indian Influences on the Lyrics and Music of The Beatles, Pół wieku z Beatlesami. Wpływ zespołu The Beatles na kształt współczesnej kultury, Łódź 2008.
 • ”Cultural an Literary Aspects of Humour in Thomas King’s Novel Green Grass Running Water”, Humor. Teorie-Praktyka-Zastosowania, Piotrków Trybunalski 2008.
 • „Trwam w rozpierzchaniu cząsteczek” – przestrzenie kultury w wierszu „noe znów wyzwolony” Stanisława Swena Czachorowskiego”, Przestrzenie (tesktów) kultury, Łódź 2008.
 • “Wandering Through Chartered Streets of William Blake’s Nocturnal London”, Images of the City, Łódź 2007.
 • “The Colour of the Soul—Madness in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, Piotrków Trybunalski 2007.
 • “’Nothing is More Precious Than Life’– nic (nie) jest cenniejsze od życia. O wierszach Monizy Alvi i Haliny Poświatowskiej”, Poetyckie obrazy śmierci... Od przełomu romantycznego do dziś, Łódź 2006.
 • “Wymiary scenicznego obrazowania w wybranych utworach St. Swena Czachorowskiego”, Pragmatyczne aspekty kognitywizmu, Łódź 2005.
   

 

 

monika.b.kocot@gmail.com

Konsultacje semestr letni 2016/2017:

Piątki 13.15-15.15, sala 4.21

współpraca naukowa


 •  2017 - Eötvös Loránd University of Sciences w Budapeszcie, Węgry (wykłady w ramach programu Erasmus)
 •  2016 - “Coyote Dream, First Woman, and Ahdamn: Thomas King’s Creation Narratives,” wykład gościnny na Uniwersytecie Szczecińskim.