Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Monika Kocot

 

 

Dr Monika Kocot zajmuje się współczesną poezją szkocką, twórczością rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, przekładem literackim i krytyką literatury. Jest autorką monografii Playing Games of Sense in Edwin Morgan’s Writing (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016) i współredaktorką monografii Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015). Należy do Association for Cultural Studies, The Association for Scottish Literary Studies, French Society of Scottish Studies  (SFEE) i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Od 2007 roku jest Przewodniczącą Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego.

 

 

 Publikacje akademickie:

Monografie:

 • Playing Games of Sense in Edwin Morgan’s Writing, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.
 • Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. Monika Kocot i Kamil Szafraniec, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Artykuły naukowe:

 • ”Dialogic Imagination: Edwin Morgan and Russian Modernism. Beyond Sense Through Laughter,” w: Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression, red. A. Korzeniowska i I. Szymańska, Warszawa: Semper, 2016, ss. 21-37.
 • „Konkretne transgresje, konkretne interferencje — o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana, Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. M. Kocot i K. Szafraniec, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego  2015, ss. 63-76.
 • "Trickster Discourse: the Figure of Whittrick in Edwin Morgan’s Writing,” w: Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture, red. G. Czemiel i in., Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, ss. 49-58.
 • „Rewizje historyczne we współczesnej powieści indiańskiej,” w: Historia w wersji popularnej, red. I. Kowalczyk i I. Kiec, Gdańsk: Katedra. Wydawnictwo Naukowe, 2015, ss. 164-184.
 • “Aktualizacje poetyki tricksterowej w poezji Romana Honeta”, w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy-Problemy-Interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń, Biblioteka INTER 2015, ss. 266-276.
 • „The Voice of the Other in Edwin Morgan’s Mythopoeia,” w: Face to Face, Page to Page: PASE PAPERS in Literature, Language and Culture, red. D. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski, Warszawa, Instytut Anglistyki Uniwersytet Warszawski 2014, ss. 145-154.
 • “Games with Kitsch in the Works of Sherman Alexie and Thomas King”, w: Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture, red. J. Stępień, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2014, ss. 99-112.
 • “”Tricksterowa hermeneutyka” a procesualność lektury—próba (od)czytania Ceremony Leslie Marmon Silko, w: Prze(d)sądy o czytaniu kultury, red. J. Czurko i M. Wróblewski, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, ss. 165-178.
 • “The Process of ‘Writing Through’: John Cage and Edwin Morgan”, w: Visuality and Vision in American Literature, red. W. Łaszkiewicz, T. Sawczuk, Z. Maszewski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2014, ss. 99-114.
 • “The Haunting of the House in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, w: All that Gothic, red. A. Łowczanin, D. Wiśniewska, Frankfurt am Main, Peter Lang 2014, ss. 83-95.
 • “Post-Indian Warriors of Simulation: Sherman Alexie’s Flight as a «Story of Survivance»”. w: The Post-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century, red. K. Kujawińska Courtney, I. Penier i S. Chakrabarti, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2013, ss. 139-152.
 • “Transgressing the Normative in Edwin Morgan’s ‘Message Clear’”, w: Studies in English Drama and Poetry, vol. 3, Reading Subversion and Transgression, red. J. Kazik i P. Mirowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 167-174.
 • “Płynna tożsamość — oblicza trickstera w powieściach Indian Ameryki Północnej”, w: Dyskursy o kulturze, red. R. Mielczarek i M. Skorzycki, Łódź, SAN 2012, ss. 83-102.
 • Werbiwokowizualny performance? O otwieraniu Cage'a według Edwina Morgana, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, 55/110 z. 2 s. 307-326.
 • “From Anaphoresis to Metaphoresis. Scene-graphs in Edwin Morgan’s ‘Message Clear”, w: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, red. A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, ss. 125-138.
 • “Comic Deconstruction and Differential Dissemination in Edwin Morgan’s ‘Writings Through’”, w: Codes of Humour, vol. 3/2, red. A. Kwiatkowska i A. Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012, ss. 87-96.
 • “Authenticity, Transdifference, Survivance: Native American Identity (Un)Masked”, w: Text Matters: a Journal of Literature, Theory and Culture, red. D. Filipczak, No. 2 (2012) ss. 297-300.
 • “Tekst prze-pisany, tekst za-dany — poezja konkretna Edwina Morgana”, w: Tekst-Tworzywo-Twórca, red. J. Niedbała i in., Łódź 2011, ss. 180-196.
 • “’Awaiting Still Our Metamorphosis’—the Nocturnal Régime of the Imaginary in Derek Mahon’s Poetry,” w: Changing Ireland: Transitions and Transformations in Irish Literature and Culture, red. Katarzyna Poloczek i Marta Goszczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 55-67.
 • “Indian Beatle(s): From ‘Norwegian Wood’ to ‘The Hare Krishna Mantra.’ Indian Influences on the Lyrics and Music of The Beatles”, w: Fifty Years with the Beatles. The Impact of the Beatles on Contemporary Culture, red. J. Jarniewicz i A. Kwiatkowska, Łódź University Press, Łódź 2010, ss. 183-197.
 • „’Wdech i wydech tworzą Sutrę Serca’—motywy buddyjskie w wierszach pięciu poetów polskich”, w: Nowa poezja polska. Twórcy-tematy-motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 523-542.
 • “Wandering Through Chartered Streets of William Blake’s Nocturnal London,” Images of the City, red. A. Rasmus and M. Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, ss. 196-203.
 • “Trwam w rozpierzchaniu cząsteczek’—przestrzenie kultury w wierszu ‘noe znów wyzwolony’ Stanisława Swena Czachorowskiego”, w: Przestrzenie (tekstów) kultury, red. N. Lemann i in., Piktor, Łódź 2009, ss. 21-26.
 • “The Colour of the Soul—Madness in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, w: Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, red. K. Szmigiero, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, ss. 93-100.
 • “The Cultural and Literary Aspects of Humour in Thomas King’s Postmodern Novel Green Grass Running Water”, w: Making Sense of Humor. Theories—Applications—Practices, vol 2, red. S. Dżereń-Głowacka i A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, ss. 125-134.
 • “’Nothing is More Precious Than Life’—nic (nie) jest cenniejsze od życia. O wierszach Monizy Alvi i Haliny Poświatowskiej”, w: Poetyckie obrazy śmierci... Od przełomu romantycznego do dziś, red. T. Cieślak i M. Woźniak-Łabieniec, Łódź 2006, ss. 107-120.

 

Recenzje i przekłady:

 • Michael Davidson, Zły modernizm—białe miasto, Drugie miasto, Przybycie Rochambeau, przekład w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie” 18, nr 1/2014, ss. 157-162.
 • “In Praise of Stereotype”, przekład w: Theory That Matters: What Practice after Theory? red. K. Bartczak i M. Myk, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2013, ss.310-311.
 • „O wychodzeniu poza (kadr)” – Film Rafała Barona, rec. w: „Fraza”, nr 2, 2013, ss. 312-313.
 • „W drodze, czyli jak sanskryt dotyka języka polskiego”, rec., w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 13, 2012, s. 144.
 • Kenneth White, Dolina Brzóz, Wakan, Biały mistral, Notatnik Drzewa Bodhi, Droga na Zachód, Ostatnia podróż Brandana, przekład w: „Fraza”, nr 4, 2012, ss. 4-15 (wspólnie z dr Anną Kronenberg).
 • „Śpiewaj pieśń wnętrza” – o Listach do nienarodzonego dziecka Rafała Barona, rec., w: „Fraza”, nr 2, 2012, ss. 280-281.
 • Joanna Ślósarska, „Święte hiperbole”, „Zanim kura wysiedzi epitafium”, przekład, w: Dekadentzya. A Literary Journal from Poland nr 3, 2012, ss. 47-48.
 • „Powtórzenie i różNICa w poezji konkretnej Edwina Morgana”, esej w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 1, 2011, ss. 16-22.
 • „Ostre fale głęboko w nas” – obrazy przejścia w piątym królestwie Romana Honeta, esej, w: „Fraza”, nr 2, 2011, ss. 59-67.
 • „Opowieści plemienne”, esej w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 2, 2011, ss.41-43.
 • Sherman Alexie, Mówi Szalony Koń, przekład, w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 2, 2011, ss.33-35.
 • Miron Białoszewski, z Wiersze wybrane i dobrane, przekład, w: Aufgabe, Litmus Press, New York 2010, s. 80.
 • Peter Gizzi, “Homer’s Anger I”, “Homer’s Anger V”, przekład, w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki “Arterie”, nr 2, 2010, s. 51-54.
 • Sujata Bhatt, „Zapatrzenie”, przekład w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 4, 2009, s. 113.
 • „Nic, które nigdzie jest – jest bez końca”. Philip Larkin, „Zebrane”, tłum. Jacek Dehnel, rec., w: Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”, nr 3, 2008, s. 128-129.
 • „Gdzie ukryło się istnienie?” Jacek Dehnel, „Żywoty równoległe”, rec. w: „Fraza” nr 1-2 2006, s. 255-259.
 • „Co rano powrót z Góry Sępów”. Dariusz Adamowski, „Adamowo”, esej, w: „Fraza” 2006, nr 3, s. 281-286.

 

 Referaty na konferencjach:
 • "Mercurial Reinventions: Edwin Morgan and Kenneth White," L’Ecosse: la différence/Scotland, the Difference. International Congress of the French Society of Scottish Studies  (SFEE). Paris 2017.
 • “Poetry of Consciousness: a Transmodern Perspective,” Transmodern Perspectives on Contemporary Literatures in English, Universidad de Zaragoza (Spain) 2017. 
 • “(Apparently) Broken Communication in Scottish Concrete Poetry,” Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication. Warszawa 2017.
 • The Philosophy of Nonduality in Contemporary Scottish Poetry,”  The 26th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. EPISTEMOLOGICAL CANONS IN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURAL STUDIES. Gdańsk 2017.
 • “Geopoetycka wizja Kennetha White’a w Polsce,” Literatura anglojęzyczna w Polsce. Łódź 2017.
 • ”Opowieści plemienne Laguna Pueblo — czas i przestrzeń a proces indywiduacji,” Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki, Łódź 2017.
 • “A Sense of Place in Three Scottish Poems,” Scotland in Europe Conference III, Warszawa 2016.
 • “Bone Dancing (And) Survivance in Wendy Rose’s Poetry,” Aboriginal North America and Europe: Strengthening Connections. An interdisciplinary international conference. Poznań 2016.
 • “‘Every Day Is a Journey, And the Journey Itself Home.’ From Matsuo Bashō to Kenneth White’s Geopoetics,” Innovative Poetries – Innovations in Poetry, Łódź 2016.
 • “Latent Textuality and the Rhetoric of Re/Mis-Reading in Scottish Concrete Poetry,” Small Forms Conference, Łódź 2016.
 • “Playing Games with Joshu’s Mu,” Experiment: A Seminar, Sopot 2016.
 • “Wor(l)ds. Apart: Fluid Identity in Native American Narratives.” PASE 2016 CONFERENCE (25th ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Szczyrk 2016.
 • “No Nothing: Alan Spence, Edwin Morgan, and Indra’s Net,” Place and Space in Scottish Literature and Culture, Sopot 2015.
 • “Of Him Who Found Out All Things: Gilgamesh in Translation,” Postures théoriques, mises en pratique et résonances: quand les traducteurs les traducteurs prennent la parole. Theoretical Views, Praxis and Resonances: Translators on Translating. Paris 2015.
 • “The Other Jesus, or Jesus as the Other: A. D. A Trilogy of Plays on the Life of Jesus,” Authenticity and Imitation in Translation and Culture, Warszawa 2015.
 • “If You’ve Seen It, You Haven’t Seen It.” Encoding Multimodal Messages in Scottish Concrete Poetics,” ICA Regional Conference. Expanding Communication: Old Boundaries and New Frontiers, Łódź 2015.
 • “’IT’S AW WAN / TAE ME’: Alan Spence’s Glasgow Zen Poems,” Poetry and Beyond. 11th LITERATURE IN ENGLISH SYMPOSIUM, Poznań 2015.
 • “Breaking Through to Kenshō in Alan Spence’s Writing,” EMOTION(S)” PASE 2015 CONFERENCE (24th ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Wrocław 2015.
 • “Interferences: Processual (D)(R)esemantisation in Edwin Morgan’s Poetry,” Word&Image Crossovers, Bydgoszcz 2014.
 • “Dialogic Imagination: Edwin Morgan and Russian Modernism,” Scotland in Europe Conference II, Kazimierz nad Wisłą 2014. 
 • “Re-narrations and Re-Visions in Edwin Morgan’s Writing,” PASE 2014 (23rd ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH), Lublin 2014.
 • “The Play of the Ancient and the (Post)Modern: ‘He Who Saw the Deep’ in Edwin Morgan’s The Play of Gilgamesh”, Between: New Beginnings in Scottish Literature, Sopot 2014.
 • “The Figure of Whittrick in Edwin Morgan’s Writing”, Hybrids and Hybridity, Piotrków Trybunalski 2014.
 • “Approaching the “backward G O D”: Thomas King’s Dialogues with the Hebrew Bible”, Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture, Łódź 2014.
 • “Hirondelle de nuit, Tagschlafer, Totenfogel—opowieść o ptaku na granicy światow” Animals—Mental, Linguistic and Literary Representations, Łódź 2014.
 • “A Purposeful Purposelessness or a Purposeless Play:” John Cage and his Lecture on Nothing.” Music in Literature, Literature in Music: North American Intermedial Exchanges, Łódź 2014.
 • “The Voice of the Other in Edwin Morgan’s Mythopoeia”, PASE 2013, Warszawa 2013.
 • “Słów kilka o ptaku śmierci w demonologii słowiańskiej”, Animalia-Anomalia, Łódź 2013.
 • “Aktualizacje poetyki tricksterowej w poezji Romana Honeta”, Poezja polska po roku 2000. Tekst-kontekst-lektura, Toruń 2013.
 • “Spaces of Transformation in Leslie Marmon Silko’s Ceremony”, Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change in Contemporary North American Literature and Culture, Łódź 2013.
 • “Semana Santa — Tydzień owocu Pasji w Granadzie”, Hiszpania i chrześcijaństwo. Tradycja i tożsamość, Lublin 2013.
 • “Games of Light and Shadow in Edwin Morgan’s Concrete Poetry”, Intersemiotic Translation, Łódź 2013.
 • “Humma-ha” and the Contemporary Here-and-Now: Time as a Cycle in Native American Narratives”, TIMEling International Conference on Time and Temporality in Language and Human Experience, Łódź 2012.
 • “Games with Kitsch in the Works of Sherman Alexie and Thomas King”, Kitsch, Camp and Popular Culture, Łódź 2012.
 • “Werbiwokowizualny performance? O otwieraniu Cage’a według Edwina Morgana” Literatura i konwergencja, Łódź 2012.
 • “Rewizje historyczne we współczesnej powieści indiańskiej”, Historia w wersji popularnej, Poznań 2012.
 • “Bycie-w-tekście, bycie-w-kulturze. De-konstrukcje, re-konstrukcje, współ-konstrukcje w wierszach Edwina Morgana”, (meta)humanizm. W poszukiwaniu człowieka, Łódź 2012.
 • “Konkretne transgresje, konkretne interferencje — o łamaniu kodów gatunkowych w poezji Edwina Morgana, Języki (pop)kultury, Łódź 2012.
 • „The Cult of the Phallus in James Douglas Morrison’s “Lament”, The Body in North American Literature and Culture, Łódź 2012.
 • “The Process of "Writing Through": John Cage and Edwin Morgan”, Visuality and Vision in American Literature, Białystok 2012.
 • “Tekst prze-pisany, tekst za-dany — poezja konkretna Edwina Morgana”, Tekst-Tworzywo-Twórca, Łódź 2011.
 • “’Tricksterowa hermeneutyka’ a procesualność lektury — próba (od)czytania Ceremony Leslie Marmon Silko”, Prze(d)sądy. O czytaniu kultury, Łódź 2011.
 • “Na styku kultur — wielogłosowa narracja w Green Grass Running Water Thomasa Kinga”, Dialog międzykulturowy, Łódź 2011.
 • “Nicpoń i błazen, ptak fantomatyczny i żałobny — Lelek jako słowiański trickster”, Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2011.
 •  “The Furnished Room and The Yellow Wallpaper: Two Faces of the Haunting of the House”, All That Gothic, Łódź 2011.
 •  “From Anaphoresis to Metaphoresis. Scenegraphs in Edwin Morgan’s “Message Clear”, Cognitive Poetics and Rhetoric, Łódź 2010.
 • “Comic Deconstruction and Differential Dissemination in Edwin Morgan’s ‘Writings Through’”, Humor. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski 2010.
 • ”Conflicting Voices, Conflicting Narratives in Sherman Alexie’s Flight”, Images of Conflict in 21st Century American Literature and Culture, Łódź 2010.
 • “Post-Indian Warriors of Simulation—Sherman Alexie’s Flight as a ‘Story of Survivance’”, The ‘Post’-Marked World. Theory and Practice in the 21st Century, Łódź 2010.
 • “Płynna tożsamość — oblicza trickstera w powieściach Indian Ameryki Północnej”, Dyskursy o kulturze, Łódź 2010.
 • “Awaiting Still Our Metamorphosis”—the Nocturnal Regime of the Imaginary in Derek Mahon’s Poetry, Playfulness, Light(ness) and Air in Irish Literature and Culture, Łódź 2009.
 • „Transgressing the Normative in Edwin Morgan’s Poetry”, Against and Beyond: Subversion and Transgression in Drama, Theatre, Film and Media, Łódź 2009.
 • „W kierunku nadrealistycznej idei korespondencji sztuk – muzyczność w wierszach St. Swena Czachorowskiego” Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych, Łódź 2009.
 • ”Indian Beatle(s): From “Norwegian Wood” to “The Hare Krishna Mantra.” Indian Influences on the Lyrics and Music of The Beatles, Pół wieku z Beatlesami. Wpływ zespołu The Beatles na kształt współczesnej kultury, Łódź 2008.
 • ”Cultural an Literary Aspects of Humour in Thomas King’s Novel Green Grass Running Water”, Humor. Teorie-Praktyka-Zastosowania, Piotrków Trybunalski 2008.
 • „Trwam w rozpierzchaniu cząsteczek” – przestrzenie kultury w wierszu „noe znów wyzwolony” Stanisława Swena Czachorowskiego”, Przestrzenie (tesktów) kultury, Łódź 2008.
 • “Wandering Through Chartered Streets of William Blake’s Nocturnal London”, Images of the City, Łódź 2007.
 • “The Colour of the Soul—Madness in Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper”, Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illness, Piotrków Trybunalski 2007.
 • “’Nothing is More Precious Than Life’– nic (nie) jest cenniejsze od życia. O wierszach Monizy Alvi i Haliny Poświatowskiej”, Poetyckie obrazy śmierci... Od przełomu romantycznego do dziś, Łódź 2006.
 • “Wymiary scenicznego obrazowania w wybranych utworach St. Swena Czachorowskiego”, Pragmatyczne aspekty kognitywizmu, Łódź 2005.
   
 

 

monika.b.kocot@gmail.com

Konsultacje semestr letni 2016/2017:

Piątki 13.15-15.15, sala 4.21

współpraca naukowa


 •  2017 - Eötvös Loránd University of Sciences w Budapeszcie, Węgry (wykłady w ramach programu Erasmus)
 •  2016 - “Coyote Dream, First Woman, and Ahdamn: Thomas King’s Creation Narratives,” wykład gościnny na Uniwersytecie Szczecińskim.