Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

dr Tomasz Fisiak

o mnie

Dr Tomasz Fisiak – w 2014 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt.: “The Image of the Female Tyrant in Selected Gothic Novels from the 18th to the 21st Century”. Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianego gotycyzmu, a także teorii płci kulturowej i problematyki queer. Opublikowane przez niego artykuły dotyczą m.in. feministycznej auto/biografii, prozy gotyckiej, współczesnej literatury erotycznej oraz horroru w ujęciu genderowym.

Absolwent Międzynarodowych Studiów Gender (WSMiP, UŁ).

Członek Polish Association for the Study of English (PASE) oraz International E. M. Forster Society.
 

konferencje

Organizacja konferencji


Sekretarz konferencji:

  • An International Conference: Reading Michèle Roberts, Uniwersytet Łódzki, 07.-08.09.2017
  • 2nd International Conference All that Gothic: Excess and Exuberance, Uniwersytet Łódzki, 08.-10.10.201
  • An International Conference Kitsch and Camp in Popular Culture, Uniwersytet Łódzki, 21.-22.05.2012
  • 1st International Conference All that Gothic, Uniwersytet Łódzki, 17.-19.11.2011

 

publikacje
 
kontakt

 tomasz.fisiak@uni.lodz.pl