Zakład Pragmatyki Językowej

dr Paulina Królikowska-Baum

O mnie

dr Paulina Królikowska 

Asystent naukowy w Zakładzie Pragmatyki Językowej

E-mail: paula.krolikowska@gmail.com


STOPNIE NAUKOWE I WYKSZTAŁCENIE:

2011-2015: Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki, Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno – społecznych UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; rozprawa doktorska „Dyskurs konfliktu jako gatunek polityczny” dostępna w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego,

2011-2012: Studia podyplomowe „Lokalizacja stron internetowych”, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi,

2009-2011: Magister filologii angielskiej, Uniwersytet Łódzki, studia uzupełniające magisterskie 2-letnie; praca magisterska „Dyskurs polityczny Izraela: strategie legitymizacji i metaforyzacji w służbie perswazji w przemówieniach Benjamina Netanjahu”,

2006-2009: Licencjat, filologia angielska, Uniwersytet Łódzki; praca licencjacka „Strategie perswazji w przemówieniach Ariela Szarona”.


PUBLIKACJE NAUKOWE:

Monografie

- Królikowska, P. (2015). Dyskurs konfliktu jako gatunek polityczny. Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacje w zbiorach pod redakcją
- Królikowska, P., Woźniak J. (2016). „Who is a migrant? The phenomenon of migration in (not only) linguistic research”. In M.Wysocka, D.Gałajda, P. Zakrajewski & A. Kijak eds. Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects: 116-142. Oficyna Wydawnicza Humanitas.
- Królikowska, P. (2013). „Cios poniżej pasa: dyskurs homofobii na przykładzie reakcji polskich internautów na pierwsze wystąpienie posła Roberta Biedronia w Sejmie RP”. In K. Kujawińska-Courtney, M. Sosnkowska eds. Kultura spod znaku gender. Łódź: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuły naukowe
- Królikowska, P. (2016). The Mechanism of Activating and Realizing the Context of the Middle East Conflict in the Israeli Political Discourse”. Academic Journal of Modern Philology, Vol. 5, pp. 75-89.
- Królikowska, P. (2015). „Analyzing Potentially New Genres in Political Communication: Generic Properties of the Discourse of Conflict.” Styles of Communication, Vol. 7 Issue 1, pp. 59-92.
- Królikowska, P., Woźniak J. (2015). „The Perspective of Critical Discourse Analysis on Gender–Related Issues”. In G.Ignatowski eds. Discourses on Culture, Vol. 2, pp.  92-123. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Artykuły recenzyjne
- Królikowska, P. (2013). Review of Analyzing Genres in Political Communication, edited by Piotr Cap and Urszula Okulska. Lodz Papers in Pragmatics, Vol. 9, Issue 2, pp. 305-309. De Gruyter.


KONFERENCJE NAUKOWE I WIZYTY:

- 2017, wizyta w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Premiera Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Nadań Naukowych i Energii (ITRE), połączona z uczestnictwem w obradach komisji, Bruksela, Belgia,
- 2015, referat 
The Braille Comics”. 1st International Audio Description and Education Symposium. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa,
- 2014, referat „Komiks Braillem”. Kultura cyfrowa IPRO UŁ. Uniwersytet Łódzki, Łódź,
- 2014, referat Discourse-historical approach in the service of migration research: a case study of Polish migrants in the British press” (wspólnie z Julitą Woźniak). The Future of Social Relations: Rethinking Prejudice and Togetherness in Times of Crisis. European Research Council & University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania,
- 2013, referat Migration discourse in the British press with an example of Polish migrants in the United Kingdom” (wspólnie z Julitą Woźniak). Discursive Constructions of Europe, Uniwersytet Ekonomiczny, Bydgoszcz,
- 2013, referat „Wizerunek Polaków w prasie brytyjskiej – Krytyczne Studia nad Dyskursem” (wspólnie z Julitą Woźniak). Polscy migranci w Europie, Instytut Studiów nad Migracjami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
- 2013, referat What are genres in communication? A brief discussion of approaches towards communicative genres from the point of view of the New Rhetorical Studies and Systemic Functional Linguistics”. Konferencja doktorantów MIHSD i IHSD, Uniwersytet Łódzki, Łódź,
- 2013, referat „Strategiczne użycie skandalu w amerykańskiej reklamie – Studium przypadku Calvin Klein CK X Underwear” (wspólnie z Bartoszem Kałużnym). Konferencja naukowa Stany Zjednoczone w XXI wieku. Uniwersytet Łódzki, Łódź,
- 2013, referat Discourse of conflict as political genre. Silesian Meeting of Young Scholars”, Uniwersytet Śląski, Szczyrk,
- 2012,  referat Low Blow: Homophobic discourses of the Polish internauts in reaction to the First Speech by MP Robert Biedron: Heteronormativity, masculinity and neutrality in politics” (wspólnie z Bartoszem Kałużnym). Gender, Sex & Power Conference: Interdisciplinary Dialogues, University of Hull Postgraduate Conference, Hull (Anglia),
- 2012, referat „Retoryczne aspekty legitymizacji w dyskursie politycznym”, Pragmatyka 2012. Interdyscyplinarne  podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji, Łódź,
- 2012, referat „The closer, more powerful: Proximisation in the Israeli political discourse”. COMSYM2012: 1 st International Communication Students’ Symposium, Ege University, Izmir, Turcja.


INNE AKTYWNOŚCI I OSIĄGNIĘCIA AKADEMICKIE:

- praca przy organizacji 23 konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych), organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w latach 2007-2017,
- członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Pragmatyki Językowej, 
- redaktor techniczna czasopisma naukowego Lodz Papers in Pragmatics w latach 2011-2016,
- laureatka Stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych doktorantów w latach 2011-2015,
- laureatka Stypendium Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów w latach 2007-2011.


DZIAŁALNOŚĆ POZAAKADEMICKA:

1. Laureatka polskiej edycji międzynarodowego konkursu Virgin Academy, organizowanego pod patronatem Sir Richarda Bransona, wspierającego innowacyjne pomysły na biznes, przyczyniające się do pozytywnych zmian społecznych.

2. Pomysłodawczyni projektu „Komiks Braillem”, w ramach którego powstaje pierwszy na świecie cykl komiksów przystosowanych dzięki drukowi wypukłemu i/lub audiodeskrypcji jednocześnie do potrzeb czytelników widzących i czytelników niewidomych. Projekt ten znalazł się w gronie najbardziej unikalnych i nowatorskich inicjatyw wydawniczych, opisanych w pracy naukowej "Comics: the (not only) visual medium" (2016) autorstwa Lacey Lord z Massachusetts Institute of Technology.

3. Scenarzystka komiksów historycznych, tworzonych we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska w Białymstoku, publikowanych w Polsce i za granicą oraz prezentowanych na wystawach współczesnego polskiego komiksu historycznego w Polsce i za granicą.

Albumy wraz z audiodeskrypcją dostępne bezpłatnie: „Inka” (2016, 2017), „Koleje losu. Białystok Piłsudskiego” (2017) 

4. Prelegentka na konferencjach, festiwalach i innych wydarzeniach związanych z edukacją historyczną i zwiększaniem dostępności treści kultury dla odbiorców z dysfunkcją wzroku.

5. Autorka polskich lub angielskich wersji językowych filmów fabularnych i dokumentalnych nagradzanych na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą.


PRACA ZAWODOWA:

Online Marketing Professional, Linguist, Translation & Localization Professional z ponad 10 latami doświadczenia zawodowego w branżach Online Travel i e-commerce.

Odpowiedzialna za projekty z zakresu content marketingu, SEO, SEM, relacji z mediami, public relations, relacji z bloggerami i influencerami, brandingu, tłumaczeń, lokalizacji i wdrożeń na rynek polski i rynki anglojęzyczne, a także rozległej analizy działań konkurencji.

Pełny profil zawodowy dostępny w serwisie LinkedIn.


ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

angielski: w stopniu biegłym

francuski: w stopniu komunikatywnym


ZAINTERESOWANIA:

Naukowe

Pragmatyka językowa i analiza dyskursu, językoznawstwo polityczne, dyskurs reklamy, lingwistyka w SEO

Ogólne

Startupy i nowe technologie, online marketing, public relations, e-commerce, historia, malarstwo realistyczne, motoryzacja, wędrówki po górach, gra na fortepianie