Zakład Translatoryki

dr Marcin Trojszczak (afiliacja)

O mnie
BIO
W 2010 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska, a rok później studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2012 roku uzyskałem tytuł magistra na kierunku Filologia Angielska w Uniwersytecie Łódzkim. Bezpośrednio po ich ukończeniu rozpocząłem studia doktoranckie w dziedzinie językoznawstwa. W międzyczasie, lipcu 2015 roku, uzyskałem tytuł magistra na kierunku Filozofia w Uniwersytecie Łódzkim.
 
Moje zainteresowania naukowe obejmują semantykę kognitywną (w szczególności Teorię Metafory Pojęciowej i Teorię Obiektyfikacji), badania nad relatywizmem językowym oraz ewolucją języka (w szczególności zaś ewolucję semantyki). Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską pt. „Metaforyczna reifikacja umysłu w reprezentacjach językowych. Studium kognitywne w oparciu o polskie i angielskie korpusy językowe”.
 

Projekty:

June 2015: application for a research grant “Reification of mind and cognitive processes in Polish and English” in PRELUDIUM 9 programme from the Polish National Science Centre  (project manager)
July–October 2014: Research Project CLARIN-PL at the University of Łódź (annotator) 

 

Publikacje
Trojszczak, M. (in press). Wybrane aspekty konceptualizacji umysłu w języku angielskim – kognitywna analiza korpusowa. Studia Neofilologiczne, XI, Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Trojszczak, M. (in press). Selected aspects of the conceptualization of mind. A corpus-based cognitive analysis. In Gonigroszek, D. (Ed.) Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
Trojszczak, M. (2012). Where is the meaning of a joke? – the use of cognitive and semantic perspectives in the analysis of Monty Python’s sketch entitled „Hospital Run by R.S.M.” In Sznurkowski, P., Pawlikowska-Asendrych, E. & Rusek, B. (Eds.) Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Trojszczak, M. (2012). How do we speak about songs? – the conceptual metaphors of a song. In Widawska, E. & Kowal, K. (Eds.) Wieloewymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Referaty
2015
Trojszczak, M. „The conceptualization of problem solving in English and Polish – a corpus-illustrated study”, Cognitive Linguistics in the Year 2015, 24-26 September, Lublin.
Trojszczak, M. “Thinking in two Indo-European Languages – a corpus-illustrated study of metaphorical construals”, Translingua Conference, 24-25 September, Bydgoszcz.
Trojszczak, M. “Metaphors that facilitate language learning and teaching – applying empirical findings to practical purposes”, Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts 2015 Conference, 13 June, Piotrków Trybunalski.
Trojszczak, M. “How metaphorical conceptualizations of memories affect the way we perceive them? – a corpus-based cognitive linguistics study”, Personal Identity Through a Language Lens (PILL) Conference, 1-2 June, Łódź.
2014
Trojszczak, M. „A corpus-based study of the conceptualization of memory processes in English and Polish”. Cognitive Linguistics in the Year 2014, 15-16 September, Częstochowa.
Trojszczak, M. & Nowak, M. „Languages for communicating with apes”, Animals – Mental, Linguistics, and Literary Representations Conference, 12 April, Łódź.
Trojszczak, M. & Nowak, M. „Jaką afordancję widzi bonobo? Czyli o wykorzystaniu podejścia ekologicznego w badanich nad umiejętnościami komunikacyjnymi małp człekokształtnych”, IX Anthropological Conference, 4-6 April, Toruń.