Aktualności

Rejestracja na seminaria magisterskie i bloki specjalizacyjne

Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia o godz. 21.00 i zakończy w piątek, 19 grudnia o godz. 23.59.

Wybór konkretnego bloku specjalizacyjnego oraz danego seminarium magisterskiego nie są ze sobą powiązane.

W ramach wyboru bloków specjalizacyjnych można wybrać jeden z poniższych bloków, zapisując się w systemie na przypisane do tego modułu zajęcia odbywające się w II semestrze:
Specjalizacje wymagające znajomości języka polskiego:
1. blok specjalizacji translatorskiej: przedmiot „Teoria przekładu”
2. blok specjalizacji Nauczanie języka polskiego jako obcego: przedmiot „Język polski na tle wybranych języków europejskich”
3. blok specjalizacji nauczycielskiej: przedmiot „Dydaktyka języka angielskiego”
Specjalizacje nie wymagające znajomości języka polskiego:
4. blok specjalizacji TEFL – nauczanie języka angielskiego jako obcego
5. blok specjalizacji Kultura i media: przedmiot „Współczesne zjawiska kultury”
6. blok specjalizacji ogólnej - przedmioty z oferty Instytutu Anglistyki oraz Wydziału Filologicznego

Zapisy na blok TEFL (4) oraz blok specjalizacji ogólnej (6) nie odbywają się przez system USOS, lecz poprzez wpisanie się na listę w Sekretariacie Instytutu Anglistyki.

W zapisach na bloki specjalizacyjne nie obowiązują limity miejsc.

Istnieje możliwość realizowania więcej niż jednego bloku specjalizacyjnego. Realizowanie dodatkowych punktów ECTS jest płatne.

W ramach wyboru seminariów magisterskich należy zapisać się na jedno seminarium przypisane do grupy identyfikowanej nazwiskiem promotora.

Przypominamy, że wybrane seminarium magisterskiego powinno być kontynuacją proseminarium, na które zapisani byli Państwo w tym semestrze. Prosimy nie zapisywać się do grupy seminaryjnej prowadzonej przez osobę, na której proseminarium Państwo nie uczęszczali.
(Ograniczenie to nie dotyczy trzech seminariów, które pojawiły się w ofercie dodatkowo.)

W zapisach na seminaria magisterskie obowiązuje limit 12 osób w każdej grupie. Po wyczerpaniu limitu miejsc system uniemożliwia zapisywanie się kolejnych osób.

Z uwagi na przepisy UŁ dotyczące ilości osób w grupach, ostateczne zatwierdzone wyniki rejestracji zostaną podane na stronie IFA na początku stycznia 2015 r.
 

powrót