Aktualności

Obchody 70-lecia UŁ

W związku z tegorocznymi obchodami 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego zachęcamy całą społeczność akademicką do aktywnego włączenia się w organizację obchodów. Podczas jubileuszu planowane są różnego rodzaju inicjatywy. Jedną z nich będą uroczystości na terenie rynku Manufaktury w dniu 23 maja 2015 roku. To właśnie w tym miejscu studenci Uniwersytetu Łódzkiego będą mogli zaznaczyć swój silny udział w tworzeniu społeczności akademickiej. W związku z czym przyjęta formuła obchodów jubileuszu zakłada aktywny udział studentów, którzy w tym dniu będą mogli realizować swoje autorskie pomysły. Realizacja pomysłów możliwa będzie dla tych, którzy do dnia 21 marca 2015 rok prześlą draft projektu (na adres: adrian.witczak@uni.lodz.pl) sporządzonego według poniższego wzoru: 

1. Nazwa Projektu:
2. Opis Projektu:
3. Budżet projektu:
4. Organizatorzy:
5. Kontakt: 

Zachęcamy wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego do zgłaszania pomysłów!
Nagrodą za najlepsze projekty będzie możliwość ich realizacji oraz specjalna nagroda Rektora przeznaczona na cele działalności danej organizacji studenckiej.

powrót