Aktualności

Debata

Zapraszamy wszystkich Pracowników i Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na pierwszą debatę pt. Jaki Uniwersytet?, poświęconą misji i zadaniom naszej Uczelni w nadchodzących latach. Udział w debacie zapowiedziały trzy panelistki reprezentujące różne dziedziny nauki i kształcenia:

prof. dr hab. Maria Bryszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,

prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer z Wydziału Filozoficzno-Historycznego,

i prof. dr hab. Monika Marcinkowska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Zbigniew Rau z Wydziału Prawa i Administracji.

Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Państwa o wzięcie czynnego udziału w debacie, zgłaszanie własnych uwag i postulatów, o nieskrępowaną dyskusję. Chcemy porozmawiać o tym, w jakim kierunku powinien się rozwijać Uniwersytet Łódzki w kolejnych latach.

Debata odbędzie się w sali Rady Wydziału Filologicznego 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.30.

 

powrót