Terminy egzaminów


PNJA - II stopień - egzamin

Sprawności Zintegrowane

Egzamin ustny:


PNJA - I rok II stopień - egzamin

Egzamin pisemny:
12 czerwca 2017 - Writing, g. 9-12, aula A1
13 czerwca 2017,
- Reading, g. 9-10, aula A1
- Listening, g. 10.15-11.45, aula A1
- Use of English, g. 12.15-13.45, aula A1

Egzamin ustny:
14 i 19 czerwca 2017 (I rok 2016/2017), od g. 9, s. TBA
20 czerwca 2017 -
egz. ustny dla osób z warunkiem oraz dla powtarzających semestr (osoby te proszone są o kontakt mailowy z mgr Małgorzatą Kurzejamską mkurzejamska@uni.lodz.pl)

 


I i II rok, studia stacjonarne I st., 
Język hiszpański (egzamin pisemny)

Termin: 19.06.2017 (poniedziałek), I rok - 12.30, II rok - 9.00, aula A2

I rok, studia stacjonarne I st., 
Gramatyka opisowa (egzamin ustny)

Termin: 19/20.06.2017 (poniedziałek/wtorek), g. 8-16, s. 2.20

I rok, studia stacjonarne I st., 
Historia Anglii (egzamin pisemny)

Termin: 22.06.2017 (czwartek), g. 12, aula A1

I rok, studia stacjonarne I st., 
Literatura amerykańska (egzamin pisemny)

Termin: 23.06.2017 (piątek), g. 10-12, aula A1